• Kundcase 1

  11 Oktober 2017
 • Uppdrag:

  1 700 medarbetare i 22 länder. Alla 1 700 har bilkörning i tjänsten och företaget har identifierat trafiken som en av de största riskfaktorerna. Ett systematiskt arbete för att minimera riskerna måste påbörjas och implementeras på ett för ledningen enkelt och effektivt sätt. Fokus ligger på att komma igång med något så snabbt som möjligt för att sedan förfina under tidens gång.

  Lösning:

  År 1

   • Praktisk halvdagsutbildning för ledningsgruppen för att skapa en tydligare bild och förståelse.
   • Webbaserad riskanalys för alla 1 700 anställda med personlig och gemensam återkoppling.
   • Trafiksäkerhetspolicy tillämpbar för hela företaget.
   • Internationell E-learning i trafiksäkerhet för alla 1 700.
   • Punktinsatser med lärarledd utbildning där riskanalysen visat på betydande risker.

  År 2-5

   • Praktisk halvdagsutbildning i trafiksäkerhet. Genomförs löpande med mål att alla anställda ska ha gått en praktisk utbildning i trafiksäkerhet minst var 5e år.
   • Internationell E-learning i trafiksäkerhet för alla 1 700 som årlig repetition.
   • Webbaserad riskanalys genomförs årligen som uppföljningsverktyg.

  Summering:

  Med en utbredd organisation och många anställda kan det bli ett nästan oövervinnerligt projekt för företag att sköta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det måste vara enkelt att riskminimera även om företaget är utspritt och talar många olika språk. Här såg vi därför till att det räckte med en kontaktperson, en lösning och ett gemensamt fokus. Med smidigheten i en e-learning och tydligheten i en praktisk utbildning blev det en optimal kombination för att både tillgodose det akuta behovet och det långsiktiga.

 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten