• Kundcase 2

  11 Oktober 2017
 • Uppdrag:

  6 anställda i ett lokalt städföretag med varierande uppgifter. Företaget har en bilpool med 3st bilar som dagligen används. Dom behöver minska sina reparationskostnader och bränsleräkningar, de anställda upplever dessutom trafiken som ett orosmoment i arbetsdagen. Företaget har även problem med förslitningsskador samt behov av utbildning i första hjälpen.

  Lösning:

   • 1 timmes E-learning i trafiksäkerhet & Sparsam Körning
   • 1-dags lärarledd utbildning i HLR & Ergonomi på plats hos kunden
   • 1 timmes praktisk utbildning i precisionskörning på plats hos kunden 

  Summering:

  Även för ett litet företag kan det uppstå problem när en säker och hälsosam arbetsplats ska skapas. Ofta finns inte samma resurser som hos det större företaget och det behövs därför en effektiv utbildningsinsats som inte resulterar i att företagets dagliga verksamhet blir negativt påverkad. Här erbjöd vi därför en blandning mellan e-learning och praktisk utbildning. Eftersom alla våra utbildningar går att genomföra både på helg och natt så valde man att genomföra de lärarledda utbildningarna en helg när företaget ändå var samlat för planering och kick off.