• Kundcase 2

  11 Oktober 2017
 • Uppdrag:

  6 anställda i ett lokalt städföretag med varierande uppgifter. Företaget har en bilpool med 3st bilar som dagligen används av alla anställda för transport mellan uppdragen. Företagets anställda upplever också återkommande problem med förslitningsskador och stressiga arbetsdagar. 

  Lösning:

   • 1 timmes E-learning i trafiksäkerhet & Sparsam Körning
   • 3 timmar lärarledd utbildning i belastningsergonomi på plats hos kunden
   • 1 heldag med utbildning i Arbetsmiljö & stresshantering

  Summering:

  Även för ett litet företag uppstår det lätt svårigheter när en säker och hälsosam arbetsplats ska skapas. Ofta finns inte samma resurser som hos det större företaget, det behövs därför en effektiv utbildningsinsats som inte resulterar i att företagets dagliga verksamhet blir negativt påverkad. Här erbjöd vi därför en blandning mellan e-learning och praktisk utbildning. Eftersom alla våra utbildningar går att genomföra både på helg och natt så valde man att genomföra de lärarledda utbildningarna en helg när företaget ändå var samlat för planering och kick off.