• Arbete på väg

Kursinformation

 • Kursplatser: Hela Sverige
 • Tidsåtgång: 8 timmar
 • Gruppstorlek: Upp till 24 personer
 • Uppfyller gällande krav & riktlinjer
 • Utbildningsbevis kan registreras i ID06
 • Pris: Offereras
 • Säkra ert arbete på väg

  Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. Kompetenskraven för den personal som har vägen som sin arbetsplats är därför omfattande. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens och utbildning vid arbete på väg.

  Är du intresserad av Arbete på väg nivå 1-2?
  Ring nu på 08-622 57 00
  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Nivå 1 är grundkompetens för all personal som ska utföra arbete på väg eller underhåll där Trafikverket är beställare. Ska du framföra vägunderhållsfordon, service eller arbetsfordon är det nivå 2 som gäller. Nivå 2 ger också behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Nivå 3A.

  Vi kör nivå 1 och 2 som en kombinationsutbildning. Är ni osäkra på vilka krav och utbildningar som gäller just er verksamhet hjälper någon av våra erfarna instruktörer att ta fram en kursplan som passar era företagsspecifika behov vid arbete på väg.

  Arbete på väg nivå 1-2 – kursinnehåll:  

  • Allmänt om vägarbeten
  • V3-principen – Varna, Vägleda, Värna
  • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
  • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
  • Lyktor på fordon
  • Arbete från arbetsplattform
  • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
  • Riskanalys
  • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
  • Regler för förare av väghållningsfordon
  • Placering av fordon på väg
  • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
  • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
  • Arbetsmetoder
  • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
  • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen
  Kontakta oss
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport