• utbildning i Arbete på väg nivå 3A

Kursinformation

 • Kursplatser: Hela Sverige
 • Tidsåtgång: 2 heldagar
 • Gruppstorlek: Upp till 20 personer
 • Uppfyller gällande krav & riktlinjer
 • Utbildningsbevis kan registreras i ID06
 • Pris: Offereras
 • Utbildning – arbete på väg nivå 3A

  Arbete på och vid väg innebär ökade risker både för de som arbetar på platsen och trafikanterna som passerar. Kompetenskraven för den personal som har vägen som sin arbetsplats är därför omfattande. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens och utbildning. Arbete på väg nivå 3A är kompetenskravet för dig som ska vara utmärkningsansvarig. Det gäller utmärkning på fast vägarbetsplats, rörliga och intermittenta arbeten.

  Kompetens enligt nivå 3A förväntas även av dig som ska upprätta trafikanordningsplaner och personal inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde. Arbete på väg nivå 3A är en tvådagars utbildning om 16h och förhandskravet är nivå 1-2. Är ni osäkra på vilka krav och utbildningar som gäller just er verksamhet hjälper någon av våra erfarna instruktörer till med att ta fram en kursplan för att passa era företagsspecifika behov.

  Arbete på väg nivå 3A – kursinnehåll:

  • Fördjupning om vägarbeten
  • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
  • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Arbetsmiljöplan
  • Trafikverkets styrande dokument
  • Transportstyrelsens styrande dokument
  • V3-principen – Varna, Vägleda, Värna
  • Objektanpassade TA-planer
  • Trafikförordningen
  • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
  • Information till TC, 3:e man etc.
  • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
  • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
  • Arbetsmetoder
  • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras
  Kontakta oss
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB