• Utbildning i ergonomi på arbetsplatsen

Kursinformation

 • Kursplats: Hela Sverige
 • Målgrupp: Kontor, lager, produktion, transport
 • Tidsåtgång: 3 timmar
 • Gruppstorlek: Upp till 25 personer
 • Maxantal per dag: 100 personer
 • Utbildningen uppfyller arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Prioritera god arbetsplatsergonomi

  Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall redan idag. Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom belastningsergonomi som grund går vi igenom de vanligaste riskfaktorerna och hur man arbetar med sin teknik för att orka mer i sitt arbete.

  Utbildningen riktar sig både till dig som har ett stillasittande och monotont arbete och till dig som regelbundet gör tunga och obekväma lyft.

  Ergonomiutbildning av högsta standard

  Den utbildning i arbetsplatsergonomi som vi erbjuder är av högsta kvalitet och unikt anpassad efter den bransch som ditt företag eller organisation arbetar inom. En genomsnittlig föreläsning håller på två till tre timmar och innehåller allt från relevant statistik till enkla övningar och minnesregler. När utbildningen är klar ska alla på arbetsplatsen vara mer medvetna om hur kroppen belastas under ett arbetspass och vilka förändringar man kan införa i arbetsrutinerna för att öka välmåendet.

  Efter utförd utbildning får samtliga deltagare ett intyg där det står att de har genomgått en arbetsplatsergonomisk utbildning. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets riktlinjer för ergonomiutbildning på arbetsplatsen.

  Vi kommer till er

  Vår utbildning sker med fördel i era lokaler då detta ger oss möjlighet att se vilka typer av risker och utmaningar som föreligger på arbetsplatsen. Sedan är det också betydligt enklare att en föreläsare från oss kommer till er än att ni ska behöva ta hela personalstyrkan till oss. Önskas lokal så ordnar vi det åt er.

  Minskad sjukfrånvaro med bra arbetsplatsergonomi

  Förutom ökad produktivitet och kvalitet på arbetet har vi som mål med vår utbildning att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen och höja det allmänna välmåendet. Smärta och obehag som kommer av felaktig belastning eller förslitningar har en tendens att leda till långsiktiga sjukskrivningar. Genom att ta arbetsmiljön på stort allvar och se till att alla anställda enskilda behov kan ni minska risken för långvarig frånvaro och bidra till att personalen trivs och gör sitt jobb utan att riskera skador.

  Alla typer av kunder

  Vi arbetar med utbildning av personal på en rad olika typer av företag, organisationer och omsorgsenheter. Det kan röra sig om allt från förskolor eller andra omsorgsavdelningar till livsmedelsbutiker eller kontor. Ofta kan vi anpassa utbildningen för att passa er arbetsplats genom att utgå från den bransch som ni arbetar i. Skulle det existera speciella förutsättningar är det bra om ni informerar oss om det i förväg. Ju bättre förberedda vi är, desto bättre blir resultatet.

  Följande berörs under kursen:

  • Introduktion av den aktuella branschen med vanliga besvär och statistik.
  • Presentation av olika arbetsplatsergonomiska utmaningar. Ex. syn, buller, psykosocial arbetsmiljö.
  • Tillämpad biomekanik, eller hur kroppen påverkas av olika belastningar.
  • Praktiska exempel på aktuell arbetsplats.
  • Vad säger arbetsmiljölagen.
  • Exempel på användbara checklistor
  • Avslutning & sammanfattning
  Kontakta oss
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter