• Vi är aldrig bättre än vår senaste leverans.

 • Safe@Work som företag och varumärke bygger på kvalitet och ansvar. Vårt främsta fokus har alltid legat på att ge dig som beställare & kursdeltagare ett värde. Vi kommer kanske inte vara den billigaste aktören. Men vi kommer inte heller vara utbildningsföretaget som tar emot för stora grupper, eller som levererar utbildningen på kortare tid än vad som egentligen krävs.

  Vi lovar istället att vi kommer vara den leverantör som anstränger sig in i det sista för att ge er en kvalitetsprodukt. Vi kommer att vara utbildningsleverantören som tillhandahåller pedagogiska instruktörer med lång erfarenhet, och den som gör precis allt vi kan för att Ni ska få en så enkel och smidig hantering som möjligt.

  Välkommen till Safe@Work Sweden!

  Kvalitetspolicy SafeAtWork Sweden AB

Arbetsmiljöverket

 • SafeAtWork har sedan starten 2016 verkat för ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket. Genom full transparens av vårt kursinnehåll gentemot Arbetsmiljöverkets säkerställer vi att ni får utbildningar som uppfyller alla befintliga krav.

  Läs gärna mer om våra insatser för att fördjupa samarbetet med Arbetsmiljöverket här.

  Säkerhetsutbildningar & Arbetsgivarens ansvarArbetsmiljoverket

 • Jag vill veta mer om utbildningar som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

ID06

 • Safe@Work beslutade i ett tidigt skede att vi vill uppfylla kraven för att kunna registrera våra utbildningar i ID06 kompetensdatabas. Idag har nått längre än så med ett flertal utbildningar som bara vi på Safe@Work är ackrediterade att registrera i ID06.

  • Fördelar för er som arbetsgivare att få era utbildningar från Safe@Work registrerade i ID06-kompetensdatabas.
  • Ni kan enkelt logga in och se era medarbetares utbildningsbevis.
  • Endast godkända utbildningsföretag är medlemmar i kompetensdatabasen.
  • Ni garanteras att lagar och föreskrifter samt de krav som byggbranschen ställer uppfylls.
  • Genom att koppla individens utbildningsbevis till ID06-kortet försvåras möjligheterna till fusk.

  Heta arbeten Stockholm     

 • Jag vill bli kontaktad angående utbildningar för registrering i ID06

HLR-Rådet

Brandfarliga Arbeten

 • Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”. Utbildningsbevisen kan även registreras utan kostnad i ID06 kompetensdatabas.

  För att förenkla för er som kund och för att öka era valmöjligheter valde vi att bli arrangör i den nyskapade utbildningen Brandfarliga Arbeten. Efter noggrant undersökande & genomförd instruktörsutbildning kände vi oss trygga med att lägga till utbildningen Brandfarliga Arbeten i vårt erbjudande till er som kund. Vi erbjuder fortfarande Heta Arbeten för er som hellre vill ha den utbildningen.

  Brandfarliga arbeten    

 • Jag vill läsa mer om utbildningen Brandfarliga Arbeten

Brandskyddsföreningen

Europeiska Trafiksäkerhetsrådet

 • Sverige har sedan 1997 varit en föregångare när det gäller nollvisionen och arbetet för en minskad dödlighet i vägtrafiken. Men nu är övriga Europa på väg ikapp och är till viss del redan förbi. I ett tidigt skede valde vi därför att utveckla vårt samarbete med övriga Europa och ta lärdom från dom som idag lyckas bäst.

  Som enda svenska representant närvarar Safe@Work på ETSCs trafiksäkerhetskonferens där vinnande koncept lyfts fram och prisas.

  Hur många skadas i trafiken    Europeiska Trafiksäkerhetsrådet & SafeAtWork Sweden

 • Jag vill läsa mer om Safe@Works Trafiksäkerhetsutbildning

European Road Safety Charter

 • Eftersom trafiken skördar alldeles för många liv i hela Europa välkomnar vi alla gränsöverskridande projekt där vi kan lära av varandra. European Road Safety Charter är ett sådant projekt. För oss på Safe@Work var det självklart att gå med och ställa oss bakom denna organisation.

  ”The European Road Safety Charter, led by the European Commission, is the largest civil society platform on road safety. To date, more than 4,000 public and private entities have committed to the Charter and carried out road safety actions and initiatives targeted at their members, employees and the rest of civil society. Together, these various entities form a community in which members can share their expertise and actions, inspiring and learning from each other.”
  Trafiksäkerhetsutbildning    
 • Jag vill bli kontaktad för ett utbildningsförslag som ökar vår trafiksäkerhet

Trafikverket - samverkan för Nollvisionen

 • ”En framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag.

  Gemensamt och var för sig, kan vi stötta varandra och utveckla olika lösningar och metoder för säkrare vägtrafik. Vi arbetar strukturerat och systematiskt mot samma mål; varje aktör planerar och genomföra åtgärder i sin egen verksamhet. Nollvisionen är vår ledstjärna – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser vi gör för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler vi är som arbetar för samma mål desto större effekt kan vi nå.”

  Arbete på väg nivå 1 och 2      

   

 • Jag vill läsa mer om Safe@Works trafiksäkerhetsutbud

UC - Ekonomisk stabilitet

 • Som ett relativt nystartat företag förstår vi att det kan finnas en tröskel för er att våga investera tid & pengar i våra produkter. Vi är därför stolta över att tidigt hamna i den näst högsta klassen hos UC. Varje år har vi klättrat närmre den högsta – guldklassen och vi hoppas att vi genom vår trygga ekonomi och höga kvalitet kan skapa en trygghet hos er som kund.

  ”UC SILVER indikerar att SAFEATWORK SWEDEN AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.”

      Utbildningar inom Säkerhet & IncidenthanteringUC-sigill SafeAtWork Sweden

 • Jag vill veta mer om vad Safe@Work kan erbjuda oss

FNs Globala hållbarhetsmål

 • När Safe@Work startades och vi omgående bestämde att alla utsläpp från våra utbildningar skulle vara klimatpositiva, då ville vi hitta det bästa sättet att klimatkompensera. För klimatkompensation har ofta varit ifrågasatt, alternativen har varit många och det verkliga resultatet kunnat ifrågasättas.

  Eftersom vi redan aktivt jobbade och utbildade andra företag i deras strävan att nå FN:s globala mål valde vi att fortsätta på samma spår. Idag utbildar vi och bidrar ekonomiskt till alla FN:s hållbarhetsmål. Följ med oss på resan mot en mer hållbar värld!

  Läs gärna mer om det Klimatansvar och Sociala Ansvar som vi valt att ta.

  Klimatansvar Safe@Work    FN logo

 • Jag vill läsa mer om Safe@Works globala miljöinsatser

SafeAtWork Sweden AB - Ansvarsfullt Företag

Unicef & Socialt ansvar

 • Redan vid starten av företaget 2016 var vi bestämda över att vi ska ge tillbaka. Vi ska ge tillbaka till de som har minst och vår gemensamma framtid. Redan från starten valde vi att klimatkompensera alla våra utsläpp genom Gold Standard-certifierade lokala miljöprojekt. Men när vi 2017 sjösatte vår digitala satsning ville vi göra mer. Därför bidrar vi tillsammans med er och Unicef till barns möjlighet att påverka sin egen framtid i de områden där verkligheten kan vara som svårast.

      Vi stödjer Unicef 2019    

 • Jag vill läsa mer om Safe@Works sociala ansvar

Krav-Certifiering

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Safe@Work Referenskund MTR
  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare på MTR

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Bra utbildare, genomtänkt material och relevanta praktiska övningar”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Nöjd med upplägget, ser fram emot e-learning s om fortbildning/repetition.”

  • Vy buss
  • Rolf Skoog

  • Driftchef på Vybuss

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? 10/10

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. De som deltog i Safety driving aktiviteten berättade att de var supernöjda och som beställare tycker jag också att det varit en strukturerad process från er sida där ni alltid följt upp och varit öppna när jag har behövt göra ändringar i bokningen.

  • Frida Wihlborg

  • Project Manager på Novonordisk

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Toppen service med snabb återkoppling och flexibla upplägg.”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. Trevlig och väldigt kunnig utbildare som engagerade alla under utbildningen.

  • Alexandra Bojarzyn

  • KMA på Märsta Förenade

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? ”Mycket nöjd”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse med oss på Safe@Work? ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Snabb återkoppling, enkel hantering och lite förberedelsetid.”

  • Hanna Järnmark

  • HR-specialist på Fonus

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”9/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden?
  ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Positivt bemötande. Håller tider och jag känner mig uppskattad som kund.”

  • Christina Strozyk

  • Kvalité & Miljöansvarig på Granngården

Beställarcitat

 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work

Beställarcitat

 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
  – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

  • Dormer logo
  • Olof Wixe

  • Sales Director på Dormer

Beställarcitat

 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef på Göteborgs stad

Beställarcitat

 • Safe@Work är vår givna samarbetspartner när det gäller utbildningar i alla led. Med en stor flexibilitet & fantastiska instruktörer har vi alltid fått ett stort värde för pengarna. Vi rekommenderar Safe@Work till alla våra samarbetspartners. // Carl-Olov Carlsson, ägare HBC-fastigheter

  • Carl-Olov Carlsson

  • Ägare av Halbeco Fastigheter

Beställarcitat

 • Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare bemannar och framför organisationens beredskapsfordon när mindre sjöräddningsbåtar/svävare transporteras på land. Därför har vi behov av en högkvalitativ utryckningsförarutbildning som kunde anpassas till vår verksamhet. Vi valde Safe@work som leverantör och deras e-learning vävdes sömlöst in i våra utbildningsplattformar. Utbildningen har motsvarat våra högt ställda kvalitetskrav och Safe@work har visat stor samarbetsvilja för att möta våra önskemål.

  • Peter Andreasson

  • Utbildningsansvarig Sjöräddningssällskapet

Beställarcitat

 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic på E.ON

Beställarcitat

 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport

Beställarcitat

 • ”Jag anser att safe@work har med sin yrkesskicklighet levererat väl anpassade utbildningar och skapat lektioner på ett tydligt, varierande och pedagogiskt sätt utifrån de krav vi ställt.”

  • Anna A Groth

  • Tullinspektör, Trafikinstruktör på Tullverket

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work: ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov?: ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Lyhörda på kundernas önskemål, snabba och smidiga svar på frågor inför kursen mm”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Arriva & Safe@Work Sweden
  • Jan Bäckström

  • Utbildningssamordnare - Arriva Sverige AB

Beställarcitat

 • ”We at IKEA Workspaces had the great pleasure of spending two full days with Daniel. Listening, workshopping, doing exercises and learning all about ergonomics and why we all work the way we do. He gave us many insights and opened up a “new” way to approach the subject. Daniel shared his knowledge in a fun, humble and human manner. I would absolutely recommend him to everyone – as we all need to know more about this important subject.” 

  • Jeanette Buschow

  • Range communicator - IKEA Workspaces

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”10/10”
  Har ni köpt liknande utbildning tidigare? 
  ”Ja, med ett annat företag”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”

  • Alexandra Bojarzyn

  • KMA- Samordnare på Skanska Sverige AB

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef på Ramirent

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Safe@Work referenskund COBAB
  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare på COBAB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”9/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen ”Vi var nöjda med föreläsningen och även de få som inte var intresserade från början blev det. Föreläsningen gav upphov till reflektioner vid lunchbordet. Föreläsaren blev inte långrandig, och därmed inte heller tråkig. Vi kunde ställa frågor och diskutera under tiden.”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Kunnig, engagerad och trevlig föreläsare vilket gjorde att man blev intresserad.

  • mediel
  • Tuula Titoff

  • Administratör på Mediel AB

Beställarcitat

 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD på Stockholms Trafiksäkerhetscenter

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”8/10″
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Varför? ”Utmärkt service, givande e-learning och värdefull utbildning
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Thomas Engström

  • CEO på Kontrollerad Bilverkstad

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”ja”
  Berätta gärna varför! Bra kundbemötande, genomtänkt upplägg”

  • Testimonial STF 3
  • Anna Graham

  • HR-chef, Svenska Turistföreningen

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Snabb leverans av framförallt e-learningar och seriösa, pålästa utbildare”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Berätta gärna varför! ”Fantastiskt bra leverans och produkter!”

  • Joakim Hansson

  • VD på Halleskog & Hansson Rental AB