Frågor och svar

 • 7 snabba frågor till Safe@Work

  • Det finns redan många företag som utbildar inom arbetsmiljö och säkerhet, varför valde ni att starta Safe@Work?

   Det fanns en stor efterfrågan efter en helhetsleverantör, någon som kunde göra hela det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt & smidigt. Därför startade vi Safe@Work, ett företag med målsättningen att göra det enkelt för företag att vara ansvarstagande och kunna erbjuda sin personal en säker och trivsam arbetsplats.

   Nu kan vi stolt erbjuda marknadens bästa utbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka är era vanligaste kunder?

   Våra kunder kommer från väldigt skilda branscher och världsdelar. Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra kunder är företag som har verksamhet i Sverige.

   Vi levererar regelbundet tjänster till både små lokala företag & multinationella storföretag. Gemensam nämnare är att våra kunder är återkommande och ser oss som en del av deras systematiska arbetsmiljöarbete. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • En stor del av ert utbud handlar om trafiken och trafiksäkerhet, varför det?

   Trafiken är den dödligaste arbetsmiljön och har därför blivit ett naturligt fokusområde för oss på Safe@Work. Om vi kan minimera riskerna i den dödligaste arbetsmiljön så tror vi att vi har bra förutsättningar för att minimera riskerna även inom andra arbetsmiljöer & branscher.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utbildar ni på helg och natt?

   Vi utbildar när och var våra kunder vill få sin kurs levererad!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Går era utbildningar att kombinera?

   En av anledningarna till att Safe@Work startades var efterfrågan på effektiva utbildningsleveranser. Våra kurser är anpassade i tid och leveransmetod för att enkelt kombineras ihop. Variationerna är många och vi hjälper er till det optimala upplägget. Läs mer här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har anställda utspridda över hela landet, kan ni hjälpa oss med utbildning ändå?

   Självklart! Vi har många kunder som är utspridda i både Sverige och övriga världen. Med en kombination av webbaserad utbildning och ett flexibelt instruktörsteam som gärna reser är vi beredda på det mesta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill ha en utbildning som uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket. Uppfyller era utbildningar deras krav?

   Alla våra utbildningar är skräddarsydda och anpassade med ett minimikrav på att uppfylla kraven från såväl myndigheter som branschorganisationer.

   Läs gärna mer om vår samverkan med Svenska mynndigheter här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Jag hittar inte den utbildning jag söker, har ni fler utbildningar än de som finns på hemsidan?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • CSR - Socialt- och Globalt ansvarstagande

  • Vad innebär det att ni är 200% klimatkompenserade?

   Eftersom det mesta vi som människor gör skapar en negativ klimatpåverkan vill vi göra vårt yttersta för att våra utbildningar inte ska göra det. Vi har därför jobbat aktivt för att vara ett klimatpositivt företag, ända sedan företaget startades. Alla våra utsläpp från kursverksamheten klimatkompenseras därför med 200% genom bidrag till lokala klimatprojekt.

   Läs gärna mer om vårt klimatarbete här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket socialt ansvar tar Safe@Work?

   Utöver vårt klimatarbete som bidrar till både arbetsmöjligheter och bättre levnadsvillkor så har vi jobbat hårt för att hjälpa fattiga och utsatta barn till bättre levnadsvillkor och en möjlighet till utbildning genom UNICEF. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar tar Safe@Work för att sina anställda och konsulter är säkra på arbetsplatsen?

   Här har vi som förespråkare av säker arbetsmiljö ett stort ansvar. Vi jobbar därför aktivt och lyhört tillsammans i hela organisationen. Med ett brett nätverk av instruktörer inom olika områden har vi rätt kunskap internt för att ge varandra rätt förutsättningar. Med regelbundna riskinventeringar, tydliga styrdokument och en öppen företagskultur säkerställer vi också att det efterlevs.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad gör Safe@Work för att bidra till en förbättrade levnadsvillkor globalt?

   Vi tror att utbildning och kunskap är rätt väg att gå för att skapa en långsiktig förändring. Vi har därför valt att för varje såld E-learninglicens skänka 2st skolpaket från Unicef åt barn i fattigdom. Läs gärna mer om vårt sociala ansvarstagande

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kategori: Trafiksäkerhet

  • Räcker det med körkort om jag kör vanlig bil i tjänsten?

   Enligt arbetsmiljölagen ska man ha erforderlig utbildning för det uppdrag man ska utföra. Kör man bil i tjänsten räcker det inte med körkort. Safe@Work erbjuder Sveriges mest heltäckande utbildningsutbud inom trafiksäkerhet, alla uppfyller Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har en hög personalomsättning, har ni en bra lösning för oss?

   Med en hög personalomsättning eller stor spridning förstår vi att det kan vara svårt att hitta budget och tid för en lärarledd utbildning. Vår lösning är då ofta en E-learning i trafiksäkerhet eller Eco driving. Företaget kan säkerställa att grundkraven uppfylls samtidigt som viktiga budskap når fram till alla oavsett anställningsform och anställningstid.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni någon enkel lösning för enstaka personer exempelvis vid nyanställningar?

   Den snabbaste lösningen är vår nyutvecklade E-learning i trafiksäkerhet. Den både säkerställer att den nyanställda får ta del av företagets eventuella trafiksäkerhetspolicy + att denne genomför rätt utbildning.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste företag ha en trafiksäkerhetspolicy?

   Arbetsgivaren har som ansvar att minimera risker för olycka och ohälsa. Hur det ska ske deklareras i en policy. Finns risker identifierade i trafikmiljön för arbetstagarna så ska en policy finnas. Vid en eventuell revision från arbetsmiljöverket brukar det bli nedslag om en sådan saknas.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan ni hjälpa oss att skapa en trafiksäkerhetspolicy?

   Safe@Work tycker om mervärden för dig som kund. Eftersom det här är en detalj som ofta saknas hos företag har vi bestämt oss för att hjälpa till. Oavsett vilken kurs ni beställer så ingår alltid en gratistjänst som rör trafiksäkerhetspolicy. Konsultering av befintlig policy, eller mallar, checklistor och exempelpolicys för skapande av en ny. Ni kan även genomföra er kravställda riskanalys tillsammans med oss.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har förare som kör med blåljus, vilken utbildning ska dom ha?

   Med förare som kör utryckningskörning har ni som arbetsgivare ett extra stort ansvar. Om förarna ej är utryckningsförare sedan tidigare rekommenderar vi en 2- eller 3-dagarsutbildning, gärna med tillhörande e-learning för att effektivisera utbildningstilllfället. Är förarna redan utbildade utryckningsförare och ni är ute efter en repetitionsutbildning rekommenderar vi ett upplägg med vår avancerade förarutbildning som grund.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Min blivande arbetsgivare kräver att jag redan har en utryckningsförarutbildning, vilken utbildning behöver jag?

   Utbildningskraven skiljer sig mellan olika arbetsgivare, och tyvärr finns inget generellt utbildningskrav. Vi har dock gjort vårt bästa för att underlätta för dig och dina kollegor genom att skapa en e-learning för utryckningsförare.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kategori: Livräddande

  • Vad säger lagen om Systematiskt brandskyddsarbete?

   Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utförs era HLR-utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer?

   Ja, utan undantag. Vi finns även med på deras hemsida som godkänd leverantör.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste alla anställda gå en utbildning i HLR?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”. Beroendes på hur er organisation och bemanning ser ut kan det alltså variera om alla måste utbildas eller om det räcker med en utvald grupp. Vi hjälper gärna till med guidning för just er!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Riskförebyggande:

  • Organisatorisk & Social arbetsmiljö - OSA

   • Kravställda utbildningar

    • Säkerhet & Incidenthantering

     • Webbaserade tjänster

      • Här finns vi

      • Safe@Work levererar utbildningar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet rikstäckande. Vill du komma förbi och prata utbildning så finns vi i Stockholm på Stockholms trafiksäkerhetscenter.
      • Så här jobbar vi

      • Vi vill göra det enkelt och smidigt för er som företag att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. Vi hjälper er med konsultering, policys och utbildning.
      • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? 10/10

       Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. De som deltog i Safety driving aktiviteten berättade att de var supernöjda och som beställare tycker jag också att det varit en strukturerad process från er sida där ni alltid följt upp och varit öppna när jag har behövt göra ändringar i bokningen.

       • Frida Wihlborg

       • Project Manager på Novonordisk
      • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
       Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
       Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
       Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

       • Safe@Work referenskund COBAB
       • Caroline Andersson

       • KMA-samordnare på COBAB
      • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

       • Hans Löfgren

       • VD på Stockholms Trafiksäkerhetscenter
      • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
       Berätta gärna varför! Bra utbildare, genomtänkt material och relevanta praktiska övningar”
       Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
       Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Nöjd med upplägget, ser fram emot e-learning som fortbildning/repetition.”

       • Vy buss
       • Rolf Skoog

       • Driftchef på Vybuss
      • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

       • Fredrik Löwendahl

       • Åkeriansvarig på Best Transport
      • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

       • Stefan Gustafsson

       • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
      • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
       Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
       – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
       Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
       Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

       • Dormer logo
       • Olof Wixe

       • Sales Director på Dormer
      • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

       • Peter Nord

       • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
      • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
       Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
       Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

       • Safe@Work Referenskund MTR
       • Malin Knutsson

       • Pedagogisk utvecklare på MTR
      • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
       Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
       Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

       • Joakim Malmström

       • Enhetschef på Göteborgs stad
      • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

       • Peter Nord

       • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
      • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
       Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
       Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
       Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

       • Kristian Bergqvist

       • Produktchef på Ramirent
      • Safe@Work är vår givna samarbetspartner när det gäller utbildningar i alla led. Med en stor flexibilitet & fantastiska instruktörer har vi alltid fått ett stort värde för pengarna. Vi rekommenderar Safe@Work till alla våra samarbetspartners. // Carl-Olov Carlsson, ägare HBC-fastigheter

       • Carl-Olov Carlsson

       • Ägare av Halbeco Fastigheter
      • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
       Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

       • Emma Rengbo

       • HSSE Coordinator Nordic på E.ON