Frågor och svar

 • 10 snabba frågor till Safe@Work

  • Det finns redan många företag som utbildar inom arbetsmiljö och säkerhet, varför valde ni att starta Safe@Work?

   Det fanns en stor efterfrågan efter en helhetsleverantör, någon som kunde göra hela det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt & smidigt. Därför startade vi Safe@Work, ett företag med målsättningen att göra det enkelt för företag att vara ansvarstagande och därmed kunna erbjuda sin personal en säker och trivsam arbetsplats.

   Nu kan vi stolt erbjuda marknadens bästa utbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Går era utbildningar att kombinera?

   En av anledningarna till att Safe@Work startades var efterfrågan på effektiva utbildningsleveranser. Våra kurser är därför anpassade i tidsåtgång och leveransmetod för att kunna kombineras. Variationerna är många och vi hjälper er gärna till det optimala upplägget. Läs mer här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka är era vanligaste kunder?

   Våra kunder kommer från väldigt skilda branscher och världsdelar. Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra kunder är företag som har någon form av verksamhet i Sverige.

   Vi levererar regelbundet tjänster till både små lokala företag & multinationella storföretag. Gemensam nämnare är att våra kunder är återkommande och ser oss som en del av deras systematiska arbetsmiljöarbete. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utbildar ni på helg och natt?

   Vi utbildar när och var våra kunder vill få sin kurs levererad! Vi har många specialister inom varje utbildningsområde som göra att vi kan utbilda er personal dygnet runt, världen över.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har anställda utspridda över hela landet, kan ni hjälpa oss med utbildning ändå?

   Självklart! Vi har många kunder som är utspridda geografiskt. Med en kombination av webbaserad utbildning och ett flexibelt instruktörsteam är vi beredda på det mesta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • En stor del av ert utbud handlar om trafiken och trafiksäkerhet, varför det?

   Trafiken är den dödligaste arbetsmiljön och har därför blivit ett naturligt fokusområde för oss på Safe@Work. Om vi kan hjälpa er att minimera riskerna i den farligaste arbetsmiljön, då har vi bra förutsättningar för att gemensamt minimera riskerna även inom andra arbetsmiljöer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill ha en utbildning som uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket. Uppfyller era utbildningar deras krav?

   Alla våra utbildningar är skräddarsydda och anpassade med ett minimikrav på att uppfylla kraven från såväl myndigheter som branschorganisationer.

   Läs gärna mer om vår samverkan med Svenska myndigheter här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Jag hittar inte den utbildning jag söker, har ni fler utbildningar än de som finns på hemsidan?

   När vi startade Safe@Work 2016 hade vi 5 utbildningar på hemsidan. 3 år senare hade vi 50 olika utbildningsmoduler som alla tagits fram på förfrågan från våra kunder.

   Vårat team av specialister tar gärna fram en skräddarsydd utbildning för just er verksamhet.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Ni är ett relativt nystartat företag, vilken säkerhet kan ni erbjuda?

   Vi har aldrig någonsin tagit betalt av en missnöjd kund, vi har inga planer på att göra det heller.

   Vi låser heller aldrig fast våra kunder i avtal, vi tycker att ni som kund alltid ska vara fria att byta till den leverantör som passar er bäst. Vi jobbar stenhårt för att vara den leverantören, men om vi misslyckas så ska inte ni bli lidande.

   Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete och våra certifieringar.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Våra interna riktlinjer kräver att vi har avtal med alla våra leverantörer. Uppfyller ert företag de riktlinjer som myndigheter och större företag efterfrågar?

   Absolut, vi gör regelbundet affärer med några av Sveriges största myndigheter och globala företag.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • CSR

  • Vad innebär det att ni är 200% klimatkompenserade?

   Vi vill göra vårt yttersta för att våra utbildningar inte ska påverka miljön negativt. Vi har därför jobbat aktivt för att vara ett klimatpositivt företag redan från starten. Alla våra utsläpp från kursverksamheten klimatkompenseras därför med 200% genom bidrag till lokala klimatprojekt.

   Läs gärna mer om vårt klimatarbete här! 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket socialt ansvar tar Safe@Work?

   Utöver vårt klimatarbete som bidrar till både arbetsmöjligheter och bättre levnadsvillkor i fattiga delar av världen, så skänker vi genom Unicef en möjlighet för fattiga och utsatta barn till bättre levnadsvillkor genom utbildning och trygg skolgång.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar tar Safe@Work för att sina anställda och konsulter är säkra på arbetsplatsen?

   Här har vi som förespråkare av en säker arbetsmiljö ett stort ansvar. Vi jobbar därför aktivt och lyhört tillsammans i hela organisationen. Med ett brett nätverk av instruktörer inom olika specialistområden finns en oerhörd kunskap internt. Med regelbundna riskinventeringar, tydliga styrdokument och en öppen företagskultur säkerställer vi också att arbetsmiljön förblir säker och trivsam.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad gör Safe@Work för att bidra till en förbättrade levnadsvillkor globalt?

   Vi tror att utbildning och kunskap är rätt väg att gå för att skapa en långsiktig förändring. Vi har därför valt att för varje såld E-learninglicens skänka 2st skolpaket från Unicef åt barn i fattigdom. Läs gärna mer om vårt sociala ansvarstagande

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har Safe@Work en miljö- & hållbarhetspolicy?

   Självklart! Du hittar den här. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är Safe@Work certifierade enligt ISO 14001?

   Samtliga arbetsflöden hos oss är utformade för att uppfylla såväl ISO 14001 som ISO 9001, ISO 39001 & OHSAS 18001. Men vi har i dagsläget ej valt att certifiera oss.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Bilkörning

  • Räcker det med körkort om jag kör vanlig bil i tjänsten?

   Enligt arbetsmiljölagen ska varje anställd ha erforderlig utbildning för det uppdrag denne ska utföra. Kör man bil i tjänsten räcker det därför inte med körkort enligt Arbetsmiljöverket. Safe@Work erbjuder Sveriges mest heltäckande utbildningsutbud inom trafiksäkerhet, alla utbildningarna uppfyller Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar har vi som arbetsgivare för den del av arbetsmiljön som utgörs av vägtrafik? arbetsmiljölagen

   Som arbetsgivare har ni ett långtgående ansvar att minimera riskerna, speciellt för högriskmiljöer som vägtrafik.

   Du kan läs mer i den här artikeln som beskriver ni som arbetsgivare enklast uppfyller kraven, eller direkt hos arbetsmiljöverket eller

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett antal hantverkare och servicetekniker som bara använder bilen för att transportera sig mellan jobb, behöver de någon utbildning utöver sin körkortsutbildning?

   Ja. Precis som att risker för fallolyckor måste minimeras med fallskyddsutbildning måste risken för trafikolyckor minimeras med en trafiksäkerhetsutbildning. Även om den huvudsakliga arbetsuppgiften inte innefattar bilkörning så är det likväl en del av hantverkarens arbetsmiljö, ofta är det dessutom den mest riskutsatta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har en hög personalomsättning, har ni en bra lösning för oss?

   Med en hög personalomsättning eller en stor geografisk spridning på de anställda förstår vi att det kan vara svårt att hitta budget och tid för en lärarledd utbildning. Vår lösning är då ofta en e-learning i trafiksäkerhet eller Eco driving. Ni kan då säkerställa att grundkraven uppfylls samtidigt som viktiga budskap når fram.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni någon enkel lösning för enstaka personer exempelvis vid nyanställningar?

   Den snabbaste lösningen är vår nyutvecklade E-learning i trafiksäkerhet. Den både säkerställer att den nyanställda får ta del av företagets eventuella trafiksäkerhetspolicy + att denne genomför rätt utbildning.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste företag ha en trafiksäkerhetspolicy?

   En arbetsmiljöpolicy ska alltid finnas på företaget, vid fler än 10 arbetstagare ska den dessutom finnas dokumenterad. En trafiksäkerhetspolicy är en del av företagets arbetsmiljöpolicy och skall därför alltid finnas. Arbetsmiljöverket kräver att policyn är baserad på er riskanalys och rekommenderar att det är ett fristående dokument.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan ni hjälpa oss att skapa en trafiksäkerhetspolicy?

   Safe@Work tycker om mervärden för dig som kund. Eftersom det här är en detalj som ofta saknas hos företag har vi bestämt oss för att hjälpa till. Oavsett vilken kurs ni beställer så ingår alltid gratis mallar, checklistor och exempelpolicys för skapande av en trafiksäkerhetspolicy. 

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har förare som kör utryckningsfordon, vilken utbildning behöver dom?

   Med förare som kör utryckningskörning har ni som arbetsgivare ett extra stort ansvar. Om förarna ej är utryckningsförare sedan tidigare rekommenderar vi en 2- eller 3-dagarsutbildning, gärna med tillhörande e-learning för att effektivisera utbildningstillfället.

   Är förarna redan utbildade utryckningsförare och ni är ute efter en repetitionsutbildning rekommenderar vi ett upplägg med vår avancerade förarutbildning som grund.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni utbildning för våra förare som hjälper oss att uppfylla en klimatcertifiering?

   Absolut, vi har flera olika upplägg som alla uppfyller de vanligaste kraven vid miljöcertifiering. Vid osäkerhet tar vi gärna en kostnadsfri kontakt med aktuellt certifieringsorgan.

   Vi har både Lärarledda kurser och Webbaserade kurser som uppfyller miljökraven.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi är ett internationellt företag med interna krav på trafiksäkerhetsutbildning. Vi behöver en specialanpassad förarutbildning, kan ni hjälpa oss med det?

   Självklart! Vi skräddarsyr gärna utbildningsleveransen för att uppfylla era interna riktlinjer och krav. Många av våra kunder idag är internationella företag med liknande förutsättningar.

   Här hittar du våra förarutbildningar

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Brandskydd

  • Vilka regler & krav finns det som reglerar brandskyddet på arbetsplatsen?

   Det finns många olika krav och direktiv som reglerar ansvaret för brandskydd.

   Dom vanligaste kravställarna är:

   Vi hjälper er gärna att reda ut vilka krav som gäller just er verksamhet. Hör av dig till oss för kostnadsfri konsultering.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är SBA?

   SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete är en viktig del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. SBA innefattar många olika delar som alla syftar till att förebygga risken för brandskador. I er organisations riskanalys hittar ni de åtgärder som krävs för att uppfylla myndighetskraven på systematiskt brandskyddsarbete.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad säger lagen om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

   Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Hur ska man veta ifall vi uppfyller kraven på systematiskt brandskyddsarbete?

   Grunden för att uppfylla de olika kraven från MSB, Arbetsmiljöverket & er kommun ligger i er riskanalys. Om riskanalysen är korrekt utförd och de risker som analysen visar på har åtgärdats, då uppfyller ni kraven.

   Observera att både analys och åtgärder alltid bör dokumenteras och sparas. I många fall är dokumentationen en förutsättning för att uppfylla kraven.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka krav finns det på en utrymningsövning?

   Här kommer info från Arbetsmiljöverket: Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner där det finns information som säkerställer att alla kommer ut vid en utrymning.

   All personal ska känna till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.

   Det är viktigt att man på arbetsplatsen har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.

   Även arbetstagare med en funktionsnedsättning ska kunna utrymma om det behövs. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut.

   Allmänna råd från MSB

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är det krav på att ha en utrymningsledare?

   Här kommer info från Arbetsmiljöverket: Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner där det finns information som säkerställer att alla kommer ut vid en utrymning.

   All personal ska känna till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.

   Det är viktigt att man på arbetsplatsen har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.

   Även arbetstagare med en funktionsnedsättning ska kunna utrymma om det behövs. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut.

   Allmänna råd från MSB

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste man genomföra en brandskyddsutbildning? Och hur ofta i så fall?

   Enligt 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall ägare eller
   nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta de
   åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
   begränsa skador till följd av brand.

   Åtgärderna kan vara av teknisk eller
   organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara anskaffande
   av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär
   kan vara utbildning och information.

   För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt
   brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela
   användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden mellan utbildningarna "Heta arbeten" & "Brandfarliga arbeten"?

   Den stora skillnaden är att Heta arbeten är ett varumärke som ägs av Brandskyddsföreningen medan Brandfarliga arbeten är ett utbildningskoncept från SVEBRA & Sveriges Byggindustrier. Båda organisationerna och deras utbildningskoncept riktar sig till samma målgrupp & uppfyller samma krav. Safe@Work är auktoriserad arrangör för båda utbildningarna.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten?

   Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

   Ja, en tillståndsansvarig som gått Brandfarliga arbeten kan godkänna utföraren och brandvakten även om denne har genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Sjukvårdsutbildning

  • Måste alla anställda gå en utbildning i HLR?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”. Beroendes på hur er organisation och bemanning ser ut kan det alltså variera om alla måste utbildas eller om det räcker med en utvald grupp. Vi hjälper gärna till med guidning för just er!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utförs era HLR-utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer?

   Ja, våra utbildningar följer alltid gällande riktlinjer & rekommendationer. Vår huvudinstruktör inom sjukvård är även huvudinstruktör hos HLR-Rådet. Du hittar oss även på deras hemsida som godkänd leverantör.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste företaget ha en hjärtstartare?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden på L-ABC & S-CABCDE?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilken första-hjälpen utrustning bör vi på företaget ha?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är skillnaden på HLR & Första hjälpen?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan vem som helst utbilda inom livräddande utbildningar som HLR & Första hjälpen?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar har jag som arbetsgivare för att min personal har utbildning inom hjärt-lungräddnign & första hjälpen?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett stort flöde av besökare och kunder på vår arbetsplats. Vilket ansvar har vi för deras säkerhet?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har personal som jobbar i utsatta miljöer och som riskerar att utsättas både för hot & allvarliga incidenter. Vilken utbildning behöver dom? Kan ni hjälpa oss med utbildning?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Organisatorisk & Social arbetsmiljö - OSA

  • Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Säkerhet & Incidenthantering

 • Webbaserade tjänster & utbildningar

  • Hur kan vi följa upp om alla anställda har genomfört sina utbildningar eller tagit del av våra interna styrdokument?

   Det har vi smidiga och automatiserade lösningar för. Antingen kan ni själva logga in i er adminportal och se statistiken, eller så ber ni oss så skickar vi den till er.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Räcker det med en webbaserad utbildning för att uppfylla kraven från Arbetsmiljöverket?

   Det beror på! Vår rekommendation är att ni ser en e-learning i trafiksäkerhet som ett komplement till lärarledd utbildning. E-learningen fungerar att använda både inför en lärarledd utbildning och som repetition.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan vi använda Safe@Works e-learningplattform för att förmedla egna dokument eller utbildningar?

   Absolut. När ni köper webbaserad utbildning från oss ingår möjligheten att lägga till interna styrdokument.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill att våra anställda själva ska få anmäla sig till vissa utbildningar, går det att lösa?

   Det går att lösa på flera olika sätt. Det vanligaste är att vi skapar ett anmälningsformulär som läggs upp på ert intranät. På så sätt kan era deltagare anmäla sig med minimal tidsåtgång.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill att alla nyanställda ska genomföra utbildningen direkt när de blivit anställda, hur löser vi det smidigast?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill att alla anställda ska ha tillgång till några utbildningar, och sen har vi avdelningsspecifika utbildningar som inte alla ska ha tillgång till, går det att lösa?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har redan en egen plattform (LMS) där vi registrerar alla våra utbildningar. Går det att registrera era utbildningar där också?

   Absolut. Vi har många olika lösningar anpassade för både små & stora företag. Alla våra webbaserade utbildningar går att köpa som prenumerationslösningar där all

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi vill kombinera webbaserad utbildning med lärarledd (Blended learning). Har ni lösningar för det?

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har ett single sign on (SSO). Går det att få in era utbildningar i det systemet?

   Självklart. Vi har många olika lösningar för såväl små som stora företag. Både  våra webbaserade & lärarledda utbildningar går att registrera i de flesta LMS.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kravställda utbildningar

  • Arbete på väg som e-learning

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Brandfarliga arbeten

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Heta Arbeten

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Fallskyddsutbildning

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Länksamling till myndigheter & deras publikationer

 • Här finns vi

 • Safe@Work levererar utbildningar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet rikstäckande. Vill du komma förbi och prata utbildning så finns vi i Stockholm på Stockholms trafiksäkerhetscenter.
 • Så här jobbar vi

 • Vi vill göra det enkelt och smidigt för er som företag att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. Vi hjälper er med konsultering, policys och utbildning.

Beställarcitat

 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef på Ramirent

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? 10/10

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. De som deltog i Safety driving aktiviteten berättade att de var supernöjda och som beställare tycker jag också att det varit en strukturerad process från er sida där ni alltid följt upp och varit öppna när jag har behövt göra ändringar i bokningen.

  • Frida Wihlborg

  • Project Manager på Novonordisk

Beställarcitat

 • Safe@Work är vår givna samarbetspartner när det gäller utbildningar i alla led. Med en stor flexibilitet & fantastiska instruktörer har vi alltid fått ett stort värde för pengarna. Vi rekommenderar Safe@Work till alla våra samarbetspartners. // Carl-Olov Carlsson, ägare HBC-fastigheter

  • Carl-Olov Carlsson

  • Ägare av Halbeco Fastigheter

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Bra utbildare, genomtänkt material och relevanta praktiska övningar”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Nöjd med upplägget, ser fram emot e-learning som fortbildning/repetition.”

  • Vy buss
  • Rolf Skoog

  • Driftchef på Vybuss

Beställarcitat

 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
  – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

  • Dormer logo
  • Olof Wixe

  • Sales Director på Dormer

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Safe@Work referenskund COBAB
  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare på COBAB

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work ”9/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen ”Vi var nöjda med föreläsningen och även de få som inte var intresserade från början blev det. Föreläsningen gav upphov till reflektioner vid lunchbordet. Föreläsaren blev inte långrandig, och därmed inte heller tråkig. Vi kunde ställa frågor och diskutera under tiden.”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Kunnig, engagerad och trevlig föreläsare vilket gjorde att man blev intresserad.

  • mediel
  • Tuula Titoff

  • Administratör på Mediel AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Toppen service med snabb återkoppling och flexibla upplägg.”
  Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. Trevlig och väldigt kunnig utbildare som engagerade alla under utbildningen.

  • Alexandra Bojarzyn

  • KMA på Märsta Förenade

Beställarcitat

 • ”We at IKEA Workspaces had the great pleasure of spending two full days with Daniel. Listening, workshopping, doing exercises and learning all about ergonomics and why we all work the way we do. He gave us many insights and opened up a “new” way to approach the subject. Daniel shared his knowledge in a fun, humble and human manner. I would absolutely recommend him to everyone – as we all need to know more about this important subject.” 

  • Jeanette Buschow

  • Range communicator - IKEA Workspaces

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Safe@Work Referenskund MTR
  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare på MTR

Beställarcitat

 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD på Stockholms Trafiksäkerhetscenter

Beställarcitat

 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB

Beställarcitat

 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef på Göteborgs stad

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work: ”10/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov?: ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Lyhörda på kundernas önskemål, snabba och smidiga svar på frågor inför kursen mm”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”

  • Arriva & Safe@Work Sweden
  • Jan Bäckström

  • Utbildningssamordnare - Arriva Sverige AB

Beställarcitat

 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Snabb leverans av framförallt e-learningar och seriösa, pålästa utbildare”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Berätta gärna varför! ”Fantastiskt bra leverans och produkter!”

  • Joakim Hansson

  • VD på Halleskog & Hansson Rental AB

Beställarcitat

 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport

Beställarcitat

 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic på E.ON

Beställarcitat

 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”9/10”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”ja”
  Berätta gärna varför! Bra kundbemötande, genomtänkt upplägg”

  • Testimonial STF 3
  • Anna Graham

  • HR-chef, Svenska Turistföreningen

Beställarcitat

 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work