Frågor och svar

 • Om Safe@Work

  • Det finns redan ganska många företag som utbildar inom arbetsmiljö och säkerhet, varför valde ni att starta Safe@Work?

   Det finns ett stort behov hos företag av en helhetsleverantör, en efterfrågan på någon som kunde göra det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt & smidigt. Därför startade vi Safe@Work som redan från början hade ett fokus på kundanpassning och kvalitet. Vi ville ge företagen en lösning och erbjuda möjligheten att ha EN kontaktperson att vända sig till för att lösa alla utbildningsbehov istället för att själva lägga onödig tid och pengar på frågor som inte rör deras kärnverksamhet.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka är era vanligaste kunder?

   Våra kunder kommer från väldigt skilda världar, allt från stora internationella koncerner och myndigheter till det lilla lokala företaget. Gemensam nämnare är att kunderna är återkommande och ser oss som en del av deras systematiska arbetsmiljöarbete. Det är helt enkelt organisationer som är ansvarstagande inom arbetsmiljö. Ett antal av våra kunder är också själva utbildningsföretag, till exempel Gillingebanan, Stockholms trafiksäkerhetscenter dit vi levererar både trafiksäkerhetsutbildning och andra företagsanpassade kurser åt slutkund.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • En stor del av ert utbud handlar om trafiken och trafiksäkerhet, varför det?

   Trafiken är en av de mest riskutsatta arbetsmiljöerna och Arbetsmiljöverket ställer därför hårda krav på riskminimering. Ändå kan det ibland bli lite otydligt och svårt för företag att veta vad som krävs. Här har vi en god chans att hjälpa företag med allt från utbildning som uppfyller arbetsmiljöverkets krav, till genomgång och ökad förståelse av företagets trafiksäkerhetspolicy. I våra trafiksäkerhetsutbildningar ligger alltid fokus på att du i slutet av dagen ska lämna som en säkrare bilförare med ett mer medvetet körsätt.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • I vilka delar av landet levererar ni utbildningar?

   Vi har egentligen ingen geografisk begränsning utan vi försöker anpassa oss efter kunden så mycket som möjligt. För en del utbildningar behöver vi specifika anläggningar, till exempel så levererar vi en stor del av våra trafiksäkerhetsutbildningar på Gillinge, Stockholms trafiksäkerhetscenter, på Stora Holms trafikövningsplats i Göteborg, eller på Bulltoftabanan i Malmö. När det gäller övriga arbetsmiljöutbildningar håller vi ofta utbildningen på plats hos kunden för att få utbildningen i en verklighetstrogen miljö. Är man intresserad av utbildning i andra länder så brukar vi kunna lösa det också!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad är ni mest stolta över med Safe@Work?

   Det är tveklöst dom höga betygen från våra kunder. Kvalitet har alltid varit en stor drivkraft genom alla utbildningar både som konsulter och under våra egna utbildningar. Samtliga kursutvärderingar från varje kursdeltagare tar vi tillvara på och många bra tips samt förbättringsförslag har kommit från dom. Det är också en glädje i att se hur betygen ökat från år till år och att 100% av våra deltagare under 2015 & 2016 skulle rekommendera våra utbildningar vidare.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan ni registrera utbildningar i ID06?

   Ja, vi är ackrediterade för ett stort antal utbildningar och fler är på väg.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilka delar av landet kan ni leverera utbildningar?

   Kurser som levereras hos kund begränsar vi inte alls. Praktiska utbildningar i trafiksäkerhet har färdiga kursplatser på följande orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Umeå.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utbildar ni på helg och natt?

   Vi utbildar när våra kunder kan och vill få sin kurs levererad!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Är ni en del av Stockholms Trafiksäkerhetscenter, Gillinge?

   Stockholms Trafiksäkerhetscenter är en av våra närmsta samarbetspartners och är vår leveransplats för praktisk utbildning i trafiksäkerhet här i Stockholm.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Går era utbildningar att kombinera?

   En av anledningarna till att Safe@Work startades var efterfrågan på effektiva leveranser. Våra kurser är anpassade i tid och leveransmetod för att enkelt kombineras ihop. Variationerna är många och vi hjälper till med ett förslag när ni presenterat ert behov.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har anställda utspridda över hela landet, kan ni hjälpa oss med utbildning ändå?

   Självklart! Vi har många kunder som är utspridda i både Sverige och världen. Med en kombination av webbaserad utbildning och ett flexibelt instruktörsteam som gärna reser är vi beredda på det mesta.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • CSR

  • Vad innebär det att ni är 200% klimatkompenserade?

   Eftersom våra utbildningar bidrar till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar har det sedan starten 2015 varit självklart för oss att försöka vända det till något positivt. Därför kompenserar vi alla utsläpp från utbildningarna dubbelt upp!
   Genom FN-reglerade och Gold Standard certifierade CDM-projekt bidrar varje genomförd utbildning till utvecklingen av förnybar energi i de länder där hjälpen behövs som mest. Läs mer på: http://www.tricorona.se/klimatkompensation/certifieringar-for-klimatkompensation/

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vilket ansvar tar Safe@Work för att era anställda och konsulter ska vara säkra?

   Här har vi som förespråkare av säker arbetsmiljö ett stort ansvar. Vi jobbar därför aktivt och lyhört tillsammans i hela organisationen. Med ett brett nätverk av instruktörer inom olika områden har vi all kunskap internt för att ge varandra rätt utbildning och förutsättningar för en säker arbetsdag. Med regelbundna riskinventeringar, tydliga styrdokument och en öppen företagskultur säkerställer vi också att det efterlevs.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vad gör Safe@Work för att bidra till en förbättrad arbetsmiljö runt om i världen?

   Vi tror att utbildning och kunskap är rätt väg att gå för att skapa en långsiktig förändring. Vi har därför valt att för varje såld E-learninglicens skänka 3st skolpaket från Unicef åt barn i fattigdom.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kategori: Bilkörning

  • Räcker det med körkort om jag kör i tjänsten?

   Enligt arbetsmiljölagen ska man ha erforderlig utbildning för det uppdrag man ska utföra. Kör man bil i tjänsten räcker det inte med körkort. Det finns ingen kravspecifikation på vad en utbildning ska innehålla och det gör möjligheterna stora för en professionell leverantör som Safe@Work att skräddarsy en lösning baserad på behov och budget.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Vi har en hög personalomsättning, har ni en bra lösning för oss?

   Vi har många kunder som har svårt att motivera den kostnaden per anställd som lärarledd eller praktisk utbildning innebär. Vår lösning här är ofta E-learning och konsultering i policymaterial. Företaget kan säkerställa att grundkraven uppfylls samtidigt som viktiga budskap når fram till alla oavsett anställningsform och anställningstid.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Har ni någon enkel lösning för enstaka personer exempelvis vid nyanställningar?

   Den snabbaste lösningen här är ofta E-learning som samtidigt säkerställer att den nyanställda får ta del av företagets trafiksäkerhetspolicy. ”Öppna dagar” är ett annat alternativ där vi 1 gång per termin har våra vanligaste kurser öppna för enstaka bokningar.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste vi ha en trafiksäkerhetspolicy?

   Arbetsgivaren har som ansvar att minimera risker för olycka och ohälsa. Hur det ska ske deklareras i en policy. Finns risker identifierade i trafikmiljön för arbetstagarna så ska en policy finnas. Vid en eventuell revision från arbetsmiljöverket brukar det bli nedslag om en sådan saknas.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Kan ni hjälpa oss med vår trafiksäkerhetspolicy?

   Safe@Work tycker om mervärden för dig som kund. Eftersom det här är en detalj som ofta saknas hos företag har vi bestämt oss för att hjälpa till. Oavsett vilken kurs ni beställer så ingår alltid en gratistjänst som rör trafiksäkerhetspolicy. Konsultering av befintlig policy, eller mallar, checklistor och exempelpolicys för skapande av en ny. Ni kan även genomföra riskanalys i vår plattform som är första steget i skapande av trafiksäkerhetspolicy.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Kategori: Livräddande

  • Vad säger lagen om Systematiskt brandskyddsarbete?

   Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Utförs era HLR-utbildningar enligt HLR-rådets riktlinjer?

   Ja, utan undantag. Vi finns även med på deras hemsida som godkänd leverantör.

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
  • Måste alla anställda gå en utbildning i HLR?

   Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd krävs att en arbetsplats har ”en beredskap i första hjälpen för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk”. Beroendes på hur er organisation och bemanning ser ut kan det alltså variera om alla måste utbildas eller om det räcker med en utvald grupp. Vi hjälper gärna till med guidning för just er!

   Fick du svar på din fråga? Ja Nej
 • Här finns vi

 • Safe@Work levererar utbildningar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet rikstäckande. Vill du komma förbi och prata utbildning så finns vi i Stockholm på Stockholms trafiksäkerhetscenter.
 • Så här jobbar vi

 • Vi vill göra det enkelt och smidigt för er som företag att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. Vi hjälper er med konsultering, policys och utbildning.
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Fortsätt som ni gör”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef Ledningsnät Avlopp
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare
 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
  – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

  • Dormer logo
  • Olof Wixe

  • Sales Director
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic