• Utrymningsövning Safe@Work

Kursinformation

 • Kursplatser: Hela Sverige - Utbildningen kan även levereras utomlands
 • Tidsåtgång: Ca. 1,5 timmar
 • Maxantal per övning: Obegränsat
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Tillgängliga språk: Svenska & engelska
 • Gruppris: Från 6 490 kr
 • Behåll lugnet vid en krissituation

  Varför bör företaget genomföra en utrymningsövning? Om ni behöver utrymma företagets lokaler kan läget bli kritiskt snabbt. Panik och beslut tagna under stress kan leda till allvarliga skador på medarbetare och egendom. Skador som kanske kunnat undvikas. Säkerställ därför att företaget har en väl inarbetad rutin för hur utrymningen ska gå till och att samtliga anställda har en god kännedom om utrymningsvägar, utrymningsledare och ansvarsområden.

  Hur genomförs en utrymningsövning?

  Utrymningsövningen planeras i samråd mellan ansvarig instruktör från Safe@Work och brandskyddsansvarig hos er. Under en iscensatt krissituation genomförs utrymningsövningen i era lokaler under översyn av Safe@Works instruktör.

  Den iscensatta situationen kan till exempel innefatta utrymning på grund av brand, gasutsläpp, bombhot eller annan för verksamheten potentiell risksituation. Efter genomförd övning ger instruktören självklart förslag till förbättringsområden och feedback till utrymningsledare.

  Vill ni genomföra en utrymningsövning?
  Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Behöver det finnas en utrymningsledare?

  En utrymningsledare ser till att utrymningen sker på ett säkert sätt och att de som är i behov av extra assistans får den hjälp som krävs. För att skapa rätt förutsättningar till en säker utrymning kan det därför med fördel finnas flera utrymningsledare på företaget. Vi rekommenderar att ni i samband med en utrymningsövning utbildar ett antal utbildningsledare om det inte redan finns.

  Kombinera utbildningar och få ett helhetsgrepp

  Utrymningsövningen kan med fördel genomföras i samband med en utbildning för nya eller befintliga utrymningsledare och en brandskyddsutbildning. Då kan vi rekommendera denna effektiva heldagsutbildning som gör hela företaget till en Brandsäker Arbetsplats.

  Följande berörs under utrymningsövningen:

  • Vad är en utrymningsväg?
  • Larmrutiner och prioritering
  • Uppsamlingsplats och utrymningsplan
  • Risker, vad och vilka hotas vid en brand
  • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns
  Jag vill bli kontaktad för mer information
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Fortsätt som ni gör”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
  – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

  • Dormer logo
  • Olof Wixe

  • Sales Director
 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef Ledningsnät Avlopp