• E-learning i sparsam körning

Kursinformation

 • Tidsåtgång: Ca. 35 minuter
 • Antal deltagare: Obegränsat
 • Kan genomföras på läsplatta eller dator
 • 299 - 499 kr per person
 • Gå en webbaserad utbildning i sparsam körning

  Företag med anställda i trafiken har ett stort miljöansvar och ett ständigt exponerat varumärke. Leverantörer av olika transporttjänster kan också ställas inför hårda krav vid upphandlingar och avtal. En utbildning i sparsam körning ser till att det förblir en konkurrensfördel.

  En tydlig miljöprofil med minimerad klimatpåverkan och ett körsätt som av medtrafikanterna uppfattas positivt är bara några av vinsterna. Minskade drivmedelskostnader, minskade skadekostnader och ett förbättrat miljötänk på företaget är andra.

  Safe@Works E-learning i sparsam körning bygger på ett väl beprövat utbildningskoncept som utvecklas i takt med nyheter inom bilindustrin. Den genomsnittliga bränslebesparingen för våra besökare ligger stadigt runt 15%. Genom aktiva val från deltagaren anpassas utbildningen efter varje enskild deltagares vardag. Drivmedel, körvanor och biltyp är några delar som påverkar vilken körteknik som blir optimal för just dig. Självklart finns möjlighet att lära sig mer om övriga drivmedel och tekniker också.

  Kursen genomförs enligt de riktlinjer som framställts av trafikverket och bygger på forskning från bland andra VTI för att ytterligare säkerställa att vi byggt upp kursens innehåll på goda grunder.

  Fakta:

  • Ca. 35 minuter
  • Certifikat vid godkänd utbildning

  Tar upp ämnen som:

  • Bilar och dess utveckling globalt
  • Kan vi som enskild person göra skillnad?
  • Körteknik
  • Miljö i samverkan med trafiksäkerhet

  Kontakta oss
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic