Vilket ansvar tar vi för miljön?

 • Utbildning: 

  Safe@Work har sedan starten hjälpt många företag och tusentals förare av fordon att minska sin miljöpåverkan genom ett mer klimatsmart körsätt. Tillsammans har deltagarna visat resultat för att uppnå en årlig minskning av sina utsläpp med över 1 500 ton CO2 per år.

  200% klimatkompenserat

  Med den insatsen som våra kunder och kursdeltagare gör för att minska sin miljöpåverkan vill vi inte att själva utbildningsinsatsen ska ge en negativ miljöpåverkan heller, tvärt om! För trots att vi aktivt jobbar för att minska våra klimatpåverkan så leder varje utbildning till ett visst utsläpp av växthusgaser. Utsläppen för varje utbildning och kursdeltagare kompenseras därför dubbelt upp genom bidrag till klimatprojekt certifierade både av FN och Gold Standard. På så sätt vet vi att alla insatserna ger dokumenterad effekt både på klimat och levnadsvillkor.

  2017 & 2018 har vi valt att bidra till 2 projekt, du kan scrolla ner eller klicka på någon av länkarna för att läsa mer om projekten och de olika certifieringarna.

  http://cdm.unfccc.int/
  https://www.goldstandard.org/
  https://www.goldstandard.org/projects/cleaner-cook-stoves-rwanda
  https://www.goldstandard.org/projects/cleaner-safer-water-cambodia

  • CDM - Clean Development Mechanism

  • En grundförutsättning när vi valde att klimatkompensera var att det skulle göras i trovärdiga projekt med en dokumenterad klimatnytta. Därför valde vi att bidra till FN-certifierade CDM-projekt som med långsiktiga satsningar på minskade utsläpp också bidrar till en hållbar utveckling och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt. Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt av auktoriserade revisorer där den faktiska utsläppsreduktionen påvisas och certifieras därefter av FN med ett så kallat CER (Certified Emission Reduction). Certifikaten utgör ett bevis på att leverantören genomfört den klimatnytta som utlovat. Samtliga CDM-projekt uppfyller Kyotoprotokollets kriterier.

  • Gold Standard

  • Vi har även valt att de projekt som vi stödjer också ska vara certifierade enligt Gold Standard som är den högsta och mest accepterade certifieringen för CDM-projekt. Gold Standard är en ideell stiftelse grundat 2003 av bland andra WWF och stöttas både av internationella miljöorganisationer och FN. För att bli ett Gold Standard projekt räcker det inte att kunna visa sin positiva miljöpåverkan, projektet måste också bidra till minst tre av FNs hållbarhetsmål. Till exempel genom att på lokal nivå öka jämställdheten, skapa jobbtillfällen och bidra till en förbättrad hälsa.

  • Cleaner, safer water in Cambodja

  • I Kambodja dör 10 000 personer varje år på grund av förorenat vatten. För de flesta har lösningen varit att koka vattnet på vedeldade spisar med giftig rök och förorenat inomhusklimat som följd. Det här Gold Standard certifierade projektet har hjälpt nästan 2 miljoner invånare till rent dricksvatten genom keramiska vattenfilter. Produktion och distrubiton av filtren sköts lokalt och skapar nya arbetsmöjligheter.
   Utmärkelser och uppnådda resultat:
   * National Energy Globe Award (2013) * Ashden Award (2012)
   * GIZ IMPACT Business Award (2011)
   * En årlig besparing på 95 000 ton CO2
   * Över 400 000 filter distribuerade
   * En årlig besparing på 49 000 ton trä

  • Cleaner cooking stoves in Rwanda

  • Det här Gold Standard certifierade projektet består egentligen av 14 mindre projekt som tillsammans hjälper lokalbefolkningen i Rwanda genom energieffektiva spisar producerade lokalt och som förutom sin klimatnytta och ökade jobbtillfällen bidrar till minskad skadlig rök och föroreningar i hemmen,
   Projektet har uppnått:
   * Utsläpp motsvarande 140 000 ton CO2 har förhindrats.
   * Över 22 000 familjer och 33 000 barn har påverkats positivt av projektet.
   * Skövling av träd motsvarande 75 000 ton har förhindrats.