• trafiksäkerhetspolicy

Produktinformation

 • Mallar för skapande av Trafiksäkerhetspolicy
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Tillgängliga språk: Svenska & engelska
 • Pris: Ingår vid köp av utbildning eller Riskanalys
 • Trafiksäkerhetspolicy - En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Har ni ingen trafiksäkerhetspolicy? Lugn, vi hjälper er. Oavsett om ni letar efter mallar för att skapa en själva, eller om ni vill få en färdig trafiksäkerhetspolicy levererad – Vi har lösningen för er. Med en policy från Safe@Work kan ni alltid känna er lugna över att ni uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

  Vad är en trafiksäkerhetspolicy?

  Med trafiken som arbetsplats har du en av de mest riskutsatta arbetsmiljöerna i Sverige. En trafiksäkerhetspolicy är därför en viktig och kravställd del i de flesta företags systematiska arbetsmiljöarbete. Policyn är tänkt att tydliggöra de åtgärder som organisationen och förarna gemensamt behöver vidta för att förhindra olyckor och ohälsa.

  Behöver företaget ha en trafiksäkerhetspolicy?

  Om de anställda vistas i vägtrafik – Ja. Finns det fler än 10 arbetstagare i verksamheten ska policyn också vara dokumenterad. Du kan läsa mer om arbetsgivarens ansvar för trafiksäkerheten här.

  Vill ni få mallar för att skapa en trafiksäkerhetspolicy?
  Ring nu på 08-622 57 00   Eller maila på info@safeatwork.nu

  Hur skapar man en godkänd trafiksäkerhetspolicy?

  Ni kan med fördel skapa er policy själva så länge det finns tillräcklig kunskap och erfarenhet inom trafiksäkerhetsområdet. Både om ni skapar policyn själva och om ni tar extern hjälp måste policyn baseras på er unika riskinventering. Annars är trafiksäkerhetspolicyn varken relevant eller godkänd, policyn får alltså inte kopieras från ett annat företag eller mall. Du kan däremot använda våra gratis mallar för att hitta inspiration och hjälp under ert egna skapande. Läs mer om hur en godkänd trafiksäkerhetspolicy skapas eller hur en riskinventering för trafiken bör genomföras.

  Se det som en bra chans att öka säkerhetskulturen på företaget

  Att ha styrdokument på företaget som ingen känner till eller följer är meningslöst. Se inte er nya policy som ett nödvändigt ont som hamnar i arkivet. Se det som en chans att både öka säkerhet och välmående på företaget, samtidigt som ni har en stor chans att spara pengar. Använd policyn som en start på ert nya förbättrade trafiksäkerhetsarbete.

  Hur ska trafiksäkerhetsarbetet förmedlas till förarna?

  För att verkligen få effekt av en förändring måste den förmedlas på ett sätt som skapar motivation, piskan fungerar sällan. Implementera policyn från ledning och nedåt, ta hjälp av en en förarutbildning eller trafiksäkerhetsföreläsning för att skapa en förståelse till policyn och varför den finns. Många företag väljer att göra sin policy tillgänglig på en läroplattform i samband med en webbaserad trafiksäkerhetsutbildning.

  Ansvarsfullt företag     Arbetsmiljoverket & SafeAtWork Sweden     Europeiska Trafiksäkerhetsrådet & SafeAtWork Sweden

  Jag vill bli kontaktad för mer information
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”
  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic på E.ON
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Hur väl uppfyllde leveransen dina förväntningar? – ”Mycket nöjd”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? 
  – ”Ja. Enkelt att ha att göra med, bra kvalite, kunniga, etc”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? – ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? – ”Vi är mycket nöjda”

  • Dormer logo
  • Olof Wixe

  • Sales Director på Dormer
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! Bra utbildare, genomtänkt material och relevanta praktiska övningar”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Nöjd med upplägget, ser fram emot e-learning som fortbildning/repetition.”

  • Vy buss
  • Rolf Skoog

  • Driftchef på Vybuss
 • Hur skulle du betygsätta din helhetsupplevelse hos oss på Safe@Work? ”10/10”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja. Daniel Lundberg är mycket professionell och tillmötesgående. Han levererar utmärkt service och har alltid kunden i fokus.”

  • Safe@Work Referenskund MTR
  • Malin Knutsson

  • Pedagogisk utvecklare på MTR
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Safe@Work referenskund COBAB
  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare på COBAB
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Då: Utbildningsansvarig hos Polismyndigheten - Nu: Instruktör hos Safe@Work
 • Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför! ”Mycket bra bemötande och eran instruktör är mycket kompetent och pedagogisk på att lära ut.”
  Betygsätt gärna din upplevelse: Utbildningens kvalitet 5/5 – Enkelhet vid beställning 5/5 — Bemötande 5/5 — Flexibilitet 5/5 — Lyhördhet 5/5

  • Joakim Malmström

  • Enhetschef på Göteborgs stad
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef på Ramirent
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport