• 25 portabla skolor & skolutrustning till 5 000 barn

  26 Mars 2021
 • Safeatwork och Unicef
 • Vi lever i en verklighet som många gånger är en orättvis värld. En verklighet där barn växer upp med helt olika förutsättningar, ofta beroende på var i världen dom råkar födas. Det finns tyvärr ingen quick fix på problemet, men förhoppningsvis finns en långsiktig lösning. Vi är, precis som många andra, helt övertygade om att barns rätt till utbildning är en förutsättning för att skapa en värld där orättvisor och missförhållanden kan förebyggas.

  De utbildningar och tjänster som vi idag erbjuder når oftast ut till den del av världen som redan lever ett relativt priviligierat liv. Kurserna genomförs av vuxna personer som har fått utbildningarna gratis från sin arbetsgivare. Men hur vi ska kunna hjälpa dom som inte ens har en möjlighet till att skapa samma förutsättningar, det är en fråga som vi har svårt med.

  Socialt ansvarstagande – En grundsten i ett hållbart företagande

  När vi startade Safe@Work så bestämde vi oss för att försöka göra skillnad på riktigt. Vi tror inte på något sätt att vi kan rädda världen, precis på samma sätt som vi inte tror att vi ensamma kan förbättra arbetsmiljön för alla världens anställda. Men vi kommer aldrig att ge upp våra försök. Vi väljer i stället att glädjas åt varje person som vi faktiskt kan hjälpa, antingen direkt eller indirekt. För ett par månader sen utbildade vi vår 5 000:e kursdeltagare, men förhoppningsvis har vi hjälpt till att påverka livet för minst lika många till.

  Genom Unicef har vi kunnat ge de ekonomiska bidrag som krävts för att skänka 25 portabla skolor & skolpaket till ytterligare 5 000 barn. Insatserna har genomförts i krisdrabbade länder och på de platser där hjälpen har behövts som mest, platser där barn inte har samma tillgång till utbildning som vi har i Sverige.

  Tack Unicef & alla hjälparbetare

  Vi inser till fullo att det ekonomiska bidraget är den minsta delen i en hjälpinsats. Vi är därför ödmjuka inför det oerhörda arbete som krävts för att omsätta pengarna till en verklig skillnad. Den insats som Unicef och alla hjälparbetare genomför är fantastisk och vi är glada över att få vara en pytteliten del av arbetet mot en bättre värld.

  Om Safe@Work

  Safe@Work är ett svenskt utbildningsföretag som tillhandahåller utbildningar & riskförebyggande tjänster inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Företaget grundades 2015 och har idag hunnit hjälpa ett stort antal företag och myndigheter verksamma över hela världen. Safe@Work är i grunden ett utbildningsföretag riktat mot den svenska marknaden, men företaget expanderar snabbt genom ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar och ett instruktörsteam vars kunskap och erfarenheter står sig mycket väl även internationellt.

  Här kan du läsa mer om Safe@Works miljö. & hållbarhetsarbete eller våra sociala insatser