• A-HLR & S-HLR – Nya utbildningar på hemsidan

  24 Mars 2022
 • Safeatwork Sweden
 • Utbildning i A-HLR & S-HLR – Nya utbildningar på Safeatwork.nu

  Vi stoltserar ofta med hur kunniga och erfarna våra instruktörer är. Ett typexempel på en sån situation är nu, när vi precis har levererat sjukvårdsutbildning till sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningar.

  Skräddarsydda utbildningar

  Vi har ett helt utbud av utbildningar som vi i dagsläget inte har hunnit publicera på hemsidan. Framförallt är det utbildningar där målgruppen är väldigt smal & där kunderna många gånger söker sig till oss och våra instruktörer ändå. S-HLR och A-HLR är två exempel.

  Nu lanserar vi ändå A-HLR & S-HLR på hemsidan som en del i vår kommande nysatsning. Flera andra nischade utbildningar är också på väg och dom kommer att bilda ett eget affärsområde med fokus framförallt på en internationell marknad.

  HLR & första hjälpen, HLR med hjärtstartare, Barn-HLR, HLR för insatspersonal, S-HLR & A-HLR – Kärt barn har många namn.

  Utbildningar inom hjärt-lungräddning finns som ett helt gäng olika varianter. Flera av dom riktar sig dessutom till helt olika målgrupper och med olika krav på förberedande kunskap. Så vi förstår om det kan vara svårt att veta vilken HLR-utbildning som är rätt för just er.

  Om ni dessutom väljer mellan olika leverantörer: Glöm inte att kontrollera erfarenhet, behörighet & utrustning som er instruktör tillhandahåller. Vi på Safe@Work kan erbjuda alla olika HLR-utbildningar och hjälper er gärna med rådgivning ifall ni är osäkra på vilken kurs som uppfyller era behov bäst.

  Här kommer en kortfattad och förenklad info om de olika HLR-utbildningarna & vem som är målgrupp: (Alla utbildningarna kan genomföras antingen med inriktning för vuxna patienter eller barn)

  För mer detaljerad info eller för skräddarsydda upplägg så finns vi alltid tillgängliga på mejl & telefon.
  Ring nu på 08-622 57 00        Eller maila till info@safeatwork.nu

  Steg 1 – HLR / Grundläggande Hjärt-lungräddning (Vuxen- & Barn HLR)

  Ofta genomförd med kompletterande info om hjärtstartarens grundläggande funktioner och/eller första hjälpen.

  • Målgrupp:
   • Alla i samhället bör ha genomfört en grundläggande HLR-utbildning.
  • Förkunskaper som krävs inför utbildning:
   • Inga förkunskaper krävs.
  • Tidsåtgång:
   • 2,5 till 4 timmar
  • Gruppstorlek:
   • Upp till 12 personer
  • HLR-utbildningen bör repeteras:
   • 1 gång per år.

  Steg 2 – D-HLR / En fördjupande HLR utbildning för insatspersonal (Vuxen & Barn HLR)

  Utbildningen är mer scenariobaserad & djupgående än den vanliga HLR-utbildningen. Utbildningen ger också en fördjupad kunskap och erfarenhet kring: Användning av hjärtstartare & sjukvårdsutrustning + samarbete med allmänhet/räddningstjänst.

  • Målgrupp:
   • HLR för insatspersonal passar dig som dig som förväntas kunna ta ett större ansvar vid en eventuell olycka eller sjukdomsfall. T.ex: Väktare, publikvärdar, ordningsvakter, Poliser, flyg/fartygspersonal, livräddare, m.fl.
  • Förkunskaper som krävs inför utbildning:
   • Inga förkunskaper krävs. Inför utbildningen kommer du att få genomföra en förberedande webbkurs.
  • Tidsåtgång:
   • 4 timmar
  • Gruppstorlek:
   • Upp till 6 personer
  • HLR Utbildningen för insatspersonal bör repeteras:
   • 1 gång per år.

  Steg 3 – S-HLR / För sjukvårdspersonal på & utanför sjukhus. (Barn S-HLR & Vuxen S-HLR)

  S-HLR är en scenariobaserad utbildning riktad till sjukvårdspersonal. Nivån på utbildningens innehåll och övningar blir därför mer avancerad än vid HLR eller D-HLR. Användning av halvautomatisk defibrillator är också inkluderad i S-HLR.

  • Målgrupp:
   • S-HLR är en vidareutbildning för dig som är verksam eller studerar inom sjukvården.
  • Förkunskaper som krävs inför utbildning:
   • Erfarenhet från sjukvården. Inför utbildningen kommer du också att få genomföra en förberedande webbkurs.
  • Tidsåtgång:
   • 4–6 timmar
  • Gruppstorlek:
   • Upp till 6 personer
  • Utbildningen i S-HLR bör repeteras:
   • 1 gång per år.

  Steg 4 – A-HLR / Avancerad HLR för sjukvårdspersonal (Barn A-HLR & Vuxen A-HLR)

  A-HLR är en påbyggnadsutbildning för legitimerad sjukvårdspersonal. Utöver kursinnehållet i S-HLR riktar sig utbildningen i A-HLR till dig som behöver kunskap inom bland annat läkemedelsanvändning vid hjärtstopp samt användandet av en manuell defibrillator.

  • Målgrupp:
   • Utbildningen riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal på sjukhus eller på prehospital-akutvård som behöver kunna behandla hjärtstopp självständigt enligt riktlinjerna för A-HLR.
  • Förkunskaper som krävs inför utbildning:
   • Legitimerad sjukvårdspersonal + Genomförd S-HLR utbildning inom 6 månader.
  • Tidsåtgång:
   • 4–6 timmar
  • Gruppstorlek:
   • Upp till 6 personer.
  • Utbildningen i A-HLR bör repeteras:
   • 1 Gång per år.

  Steg 5 – Specialiserad sjukvårdsutbildning med incidentbaserad akutsjukvård & traumabehandling (S-CABCDE)

  En scenariobaserad vidareutbildning inom avancerad sjukvård som förbereder den som kan krävas genomföra livräddande insatser i miljöer där resurserna är begränsade och/eller hotbilden är hög. Utbildningen i S-CABCDE skräddarsys för att passa er verksamhet och kan kombineras med utbildning inom krishantering, HEAT, PDV, etc.

  • Målgrupp:
   • Sjukvårdare inom Försvarsmakten &/eller underrättelsetjänst.
   • Personal med hotbild under transport: T.ex. Poliser, tulltjänstemän, kriminalvårdare & personskyddsväktare(livvakter).
   • Personal inom konfliktzoner – Sverige & Internationellt.
   • Personal där närmsta sjukhus är avlägset: T.ex personal på oljerigg, fartyg & i otillgänglig terräng.
  • Förkunskaper:
   • Utbildningen skräddarsys & anpassas efter era kunskaper & erfarenheter.
  • Utbildningen inom specialiserad sjukvård bör repeteras var:
   • 1 gång per år.

  Läs mer om våra utbildningar som redan finns på hemsidan

  HLR med hjärtstartare / HLR & Första hjälpen / Ankomst till olycksplats

  Om Safe@Work

  Safe@Work är ett svenskt utbildningsföretag som tillhandahåller utbildningar & riskförebyggande tjänster inom arbetsmiljö och trafiksäkerhetFöretaget grundades 2015 och har idag hunnit hjälpa ett stort antal företag och myndigheter verksamma över hela världen. Safe@Work är i grunden ett utbildningsföretag riktat mot den svenska marknaden, men företaget expanderar snabbt genom ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar och ett instruktörsteam vars kunskap och erfarenheter står sig mycket väl även internationellt.

  Här kan du läsa mer om Safe@Works miljö. & hållbarhetsarbete eller våra sociala insatser