• Billig utbildning VS Prisvärd utbildning

  2 Augusti 2022
 • Nöjda kursdeltagare - Safe@Work
 • Vi är sällan billigast. Faktum är att vi varken kan eller vill vara det billiga alternativet. Det kanske låter kontroversiellt till en början, men det blir ganska rimligt när man förstår varför.

  Kvalitet och 400 års erfarenhet

  Vår främsta styrka är den höga kvalitet och kundanpassning som ingår vid varje kursleverans. Det är möjligt tack vare vårt fantastiska instruktörsteam på 20 personer som genomför alla kursleveranser. Basen utgörs av 6 huvudinstruktörer, alla med unik specialistkunskap inom sina utbildningsområden.

  Safe@Works huvudinstruktör inom HLR & sjukvård
  – Brandman: 23 år
  – Akutläkarbil i Stockholm: 10 år
  – Ambulanshelikoptern: 9 år
  – Huvudinstruktör hos HLR-Rådet i samtliga discipliner: 7 år
  – Utbildare inom avancerad sjukvård: 24 år

  Safe@Works huvudinstruktör inom krishantering, konflikthantering & stresshantering.-
  – 30 år som polis
  – 10 år på Nationella Insatsstyrkan (Special Forces)
  – 8 år utomlands på olika missioner/uppdrag i konfliktområden
  – Utbildad polisförhandlare av FBI
  – Tidigare ansvarig för FNs anti-terroriststyrka i Kosovo.
  – 7 år som utbildare inom konflikt- stress & krishantering:

  Safe@Works huvudinstruktör inom brandskydd
  – Brandman: 20 år
  – Brandmästare: 5 år
  – Utbildare inom räddningstjänsten åt Räddningsverket (numera MSB): 7 år
  – Utbildare inom brandskydd mot privat sektor: 11 år

  Safe@Works huvudinstruktör inom utryckningskörning & lagstiftning
  – Polis: 43 år
  – Utbildningsansvar inom polisen: 15 år
  – Utformat nya utbildningar och kursplaner för polisiära förarutbildningar samt instruktörsuppdrag på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
  – Projektledare med uppdrag att ta fram åtgärder för att minska fordonsolyckor och personskador inom polisen på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

  Safe@Works huvudinstruktör inom belastningsergonomi:
  – Kiropraktor: 11 år
  – Vidareutbildad inom arbetsmiljö och belastningsergonomi
  – Arbetar dagligen med livsstilsfrågor inom företagshälsovård.
  – Utbildare inom belastningsergonomi: 9 år.
  – Kursansvarig Ergonomi och yrkesmedicin på högskola.

  Safe@Works huvudinstruktör inom förarutbildning
  – Föraruppdrag inom motorsport, event, fordonstester, produktutbildning, film & tv-produktion: 22 år
  – Utbildare inom fordonsteknik: 15 år
  – Utbildare inom avancerad förarutbildning: 15 år
  – Utbildare inom trafiksäkerhet & Eco driving: 15 år

  Varje huvudinstruktör har sedan ett eget team med pedagogiska kursledare som alla har mångårig erfarenhet, både som utbildare och från att jobba ”hands on” inom det kunskapsområde som dom senare utbildar inom.

  Med över 400 års erfarenhet samlad på ett enda ställe så kan vi säkerställa både bredd & spetskompetens i vårt erbjudande. För er innebär det att ni alltid kommer få högsta kvalitet och maximalt värde från er utbildning.

  99,8% av våra kursdeltagare rekommenderar sin utbildning till andra med samma yrkesroll

  Verklighetsanknytning & nivåanpassning

  Att bara jämföra innehållet i en kursbeskrivning ger sällan en rättvis bild av mängden kunskap som era deltagare kommer ta med sig från utbildningen. Kursbeskrivningen blir bara relevant om den som förmedlar innehållet faktiskt når fram till deltagarna och lyckas skapa en förståelse om varför kunskapen är relevant för just dom.

  Våra pedagogiska instruktörer har den erfarenhet från verkligheten som gör att dom kan kombinera faktakunskap med verkliga exempel kopplade till er verksamhet. Verklighetsanknytningen tillsammans med instruktörens bakgrund och förtroendeingivande framtoning resulterar ofta i att kursdeltagarna är mer mottagliga för ny kunskap och redo att göra en förändring.

  94% av våra deltagare uppger själva att utbildningen har lett till en positiv beteendeförändring.

  Om Safe@Work

  Safe@Work är ett svenskt utbildningsföretag som tillhandahåller utbildningar & riskförebyggande tjänster inom arbetsmiljö och trafiksäkerhetFöretaget grundades 2015 och har idag hunnit hjälpa ett stort antal företag och myndigheter verksamma över hela världen. Safe@Work är i grunden ett utbildningsföretag riktat mot den svenska marknaden, men företaget expanderar snabbt genom ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar och ett instruktörsteam vars kunskap och erfarenheter står sig mycket väl även internationellt.

  Här kan du läsa mer om Safe@Works miljö- & hållbarhetsarbete eller våra sociala insatser