• Ny utbildning i Eco Driving – Nu även för elbil

  21 December 2022
 • Eco driving elbil
 • Ny webbutbildning – Eco driving för elbil, hybrid & bensin/diesel

  Hösten 2017 lanserade vi vår första webbaserade förarutbildning inom eco driving, en utbildning som framförallt riktade sig till förare av bensin- & dieselbilar. Idag är många av våra kunder mitt inne i en omställning till eldrift och har en allt mer varierad bilpark med flera olika drivmedelsalternativ och fordonstyper.

  För att underlätta övergångsprocessen så bestämde vi oss för att skapa en utbildning som fungerar för hela organisationen, oavsett drivmedel och biltyp. Det visade sig vara mer tidskrävande och avancerat än vi någonsin kunde tro, men nu är vi redo!

  Heltäckande men ändå individanpassad

  Genom aktiva val inne i själva utbildningen kan kursdeltagaren själv välja inriktning och fokusera på det eller dom drivmedel som är relevant. Deltagaren kan också kostnadsfritt göra utbildningen till en combo och få kunskap om eco driving för flera olika drivmedel. Utbildningen blir heltäckande för er som organisation, men skräddarsydd & relevant för varje kursdeltagare.

  Inriktningar: Elbil / Förbränningsmotor / Hybrid

  Utbildningens pedagogik och utformning är noga sammansatt för att vara tydlig och lättförståelig. Innehållet kommer också att passa bra för de förare som tidigare har genomfört en utbildning i eco driving och som nu ska uppdatera kunskaperna med en repetitionsutbildning.

  Utbildningen finns tillgänglig på svenska & engelska som standard, men både utbildningen och läroplattformen är förberedd för översättning till ett stort antal språk.

  Om Safe@Work

  Safe@Work är ett svenskt utbildningsföretag som tillhandahåller utbildningar & riskförebyggande tjänster inom arbetsmiljö och trafiksäkerhetFöretaget grundades 2015 och har idag hunnit hjälpa ett stort antal företag och myndigheter verksamma över hela världen. Safe@Work är i grunden ett utbildningsföretag riktat mot den svenska marknaden, men företaget expanderar snabbt genom ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar och ett instruktörsteam vars kunskap och erfarenheter står sig mycket väl även internationellt.

  Här kan du läsa mer om Safe@Works miljö. & hållbarhetsarbete eller våra sociala insatser