• Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning till chefer & arbetsmiljö/skyddsombud

  15 December 2021
 • Arbetsmijöutbildning
 • Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning

  Målsättningen med satsningen är skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatser runt om i landet när det gäller det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan samt skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

  Satsningen pågår 2021 till 2023 och omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO eller PTK. En gällande Trygghetsförsäkring för arbetsskador ska också finnas för att ni ska vara berättigade till stödet som kan betala upp till 70% av kursavgiften.

  Safe@Work är godkänd utbildningsanordnare av stödberättigade utbildningar

  Läs gärna mer om vårt samlade utbud av utbildningar här, eller kontakta oss för att ett förslag på skräddarsydd utbildning inom exempelvis SAM/BAM –Ring nu på 08-622 57 00 Eller maila till info@safeatwork.nu

  Information i korthet om vad som gäller för stödet:

  • Stöd kan sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023.
  • En ansökan ska genomföras per utbildningstillfälle.
  • Stödet är sökbart för alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor och som har tecknat kollektivavtal samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda.
  • Stödet kan sökas utbildning avseende chefer, skyddsombud eller arbetsmiljöombud.
  • Stöd ges för arbetsmiljöutbildning både på grundläggande nivå för chefer, samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.
  • Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för arbetsmiljö-/skyddsombud som tidigare gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning.
  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar, utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

  Går det att ansöka om stödet i förväg?

  • Ansökan kan skickas in tidigast 4 månader innan utbildningen startar. Vid ansökan behöver ni ange startdatum för den planerade utbildningen.
  • Ersättning lämnas per deltagare och regleras vid genomförd slutbetalning. Utbildningsdeltagarna och arbetsgivarrepresentant ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.
  • Vid ansökning i förhand ska slutlig ansökan skickas inom 2 månader efter avslutad utbildning.

  Vad kan man få ersättning för?

  • Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.
  • Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

  Går det att ansöka retroaktivt?

  • Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa Försäkring tillhanda senast fyra månader efter utbildningens startdatum.

  Vad behöver skickas in för att kunna få en utbetalning?

  • Ni behöver skicka en kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg. Annars 4 månader efter avslutad utbildning.
  • Efter avslutad utbildning ska deltagarna och arbetsgivarrepresentanten (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

  För att läsa mer om stödet som administreras av AFA-försäkring eller för att göra er ansökan, besök – Länk till AFA-försäkring

  Om Safe@Work

  Safe@Work är ett svenskt utbildningsföretag som tillhandahåller utbildningar & riskförebyggande tjänster inom arbetsmiljö och trafiksäkerhetFöretaget grundades 2015 och har idag hunnit hjälpa ett stort antal företag och myndigheter verksamma över hela världen. Safe@Work är i grunden ett utbildningsföretag riktat mot den svenska marknaden, men företaget expanderar snabbt genom ett brett utbud av skräddarsydda utbildningar och ett instruktörsteam vars kunskap och erfarenheter står sig mycket väl även internationellt.

  Här kan du läsa mer om Safe@Works miljö. & hållbarhetsarbete eller våra sociala insatser