• Utbildningsföretag som följer GDPR

  25 Maj 2018
 • Hur säkerställer vi som arbetsgivare att våra anställdas personuppgifter hanteras enligt GDPR vid köp av utbildning? Den frågan har dykt upp ofta under dom senaste månaderna, och det är en befogad fråga. För nu när ni har sett över era egna rutiner när det gäller personuppgiftshantering så måste ni också kunna känna er trygga med att ni har valt ett utbildningsföretag som hanterar personuppgifter enligt GDPR.

  Så, hur säkerställs det att dom anställdas personuppgifter hanteras enligt GDPR? Vi på Safe@Work har alltid värnat om den personliga integriteten hos alla våra kursdeltagare och är därför väl förberedda inför den nya dataskyddsförordningen. Du kan bland annat känna dig trygg med att vi aldrig samlar in personuppgifter utan samtycke, att vi hanterar personuppgifter med största försiktighet och att inga personuppgifter hamnar i orätta händer. Kort och gott, alla personuppgifter som ni lämnar till oss som utbildningsföretag hanteras enligt GDPR.

  Myndighetssamarbeten & GDPR Certifiering

  Sedan starten av Safe@Work har vi haft en tät dialog och ett transparent arbete gentemot myndigheter som Arbetsmiljöverket för att ni ska kunna känna er trygga med att era anställda får rätt utbildning. För att ni ska kunna känna er lika trygga med att ni har hittat ett utbildningsföretag som uppfyller kraven i GDPR så kommer vi på eget initiativ och så snart som möjligt låta Datainspektionen granska vår hantering av personuppgifter. Det här är en del i vår strävan mot att bli ett GDPR-certifierat utbildningsföretag. Under tiden kan ni som beställare självklart ta del av både samtyckesavtal och personuppgiftpolicys i förväg om ni så önskar.

  Som arbetsgivare ska du känna dig trygg med Safe@Work som utbildningsföretag. Vi har lösningar för både lärarledda och webbaserade utbildningar där allt från personuppgiftshantering till utbildningsinnehåll följer alla gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation med utbildning? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

  Ring nu på 08-622 57 00
  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Eller läs mer om vårt unika produktutbud