• Safe@Work ökar sin internationella närvaro

  12 Mars 2019
 • Safe@Work genomför nya utbildningar i Afrika under Q1 2019.

  Safe@Work har sedan företaget startades 2015 jobbat aktivt för att förbättra klimat och säkerhet såväl lokalt som globalt. Genom våra sociala insatser tillsammans med FN & Gold Standard har vi bidragit med resurser till 17 lokala klimatprojekt i Rwanda, Kambodja, Tchad & Brasilien. Samtidigt har vi tillsammans med Unicef hjälpt fler än 3 500 barn i utsatta områden till skolgång genom utrustning & 13 portabla skolor.

  Dödlighet i trafik – Världens vanligaste dödsorsak hos 5-29-åringar

  Nu har vi också tagit ytterligare ett steg för att minska världens vanligaste dödsorsak bland åldersgruppen 5 – 29 år. Dödsfallen i vägtrafiken ökar dessutom i den fattiga delen av världen, risken att dödas i en trafikolycka är nästan 3 gånger så stor i Afrika som i Europa sett till invånarantal. I mars åkte Safe@Work än en gång ner till västra Afrika för utbildning av lokala chaufförer och skyddsförare.

  Självklart är hela utbildningen precis som vanligt 200 % klimatkompenserad genom ovan nämnda Gold Standard projekt.

  Sprida globalt säkerhetstänk anpassat efter lokala förutsättningar

  Vår förhoppning är att kunna hjälpa till på plats och sprida ett sunt säkerhetstänk anpassat efter lokala förutsättningar. I dagsläget når vi ut till en liten skara förare, men kan vi vara skillnaden som gör att ett enda liv sparas så känner vi att arbetet är värt det. Vi hoppas också att våra återkommande internationella uppdrag kan ge fler organisationer ett förtroende för vad vi kan uppnå gemensamt.

  Framtida uppdrag

  Med våra instruktörers internationella expertis och erfarenhet från uppdrag åt både företag och myndigheter över hela världen ser vi med stor nyfikenhet på vad framtiden kommer innehålla. Vi genomför just nu löpande diskussioner med flertalet företag om hur vi kan bistå deras organisationer i arbetet för en säkrare arbets- och levnadsplats. Vårt viktigaste uppdrag är att det ska vara enkelt för organisationer att vara ansvarstagande. Det leder till att fler anställda får rätt utbildning och rätt förutsättningar till en säker arbetsmiljö. Våra instruktörer har en lång erfarenhet av olika säkerhetshöjande och riskförebyggande uppdrag i alla delar av världen, därför begränsar vi aldrig vårt utbud geografiskt.

  Låt oss hjälpa er till en säkrare arbetsplats 
  Ring nu på 08-622 57 00        Eller maila på info@safeatwork.nu

  Safe@Work – Mer än bara utbildningar

  Inom en överskådlig framtid kommer Safe@Works internationella närvaro att stärkas ytterligare genom ett brett utbud av säkerhetslösningar och riskhantering. Med både säkerhetspersonal och sjukvårdare tränade för olika specialuppdrag finns kompetensen att hjälpa företag internationellt i alla olika miljöer. Erbjudandet kommer att sträcka sig från riskanalys och krishanteringsplaner till hemtransport av sjuka eller skadade medarbetare. Hör av dig till oss idag om du vill veta mer hur vi kan hjälpa just ert företag.

  Arbetsmiljöutbildningar i Sverige

  Självklart fortsätter vi att sprida kunskap och säkerhet även här i Sverige. Läs gärna mer om vårt breda utbud av säkerhets- och hälsofrämjande utbildningar här.