• Nu är det ännu enklare att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet

    8 December 2017
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Under 2017 har vi fortsatt att satsa på vårt webbaserade utbildningsutbud. Tillsammans med en av Sveriges ledande e-learningleverantörer har vi tagit fram en helt ny plattform där ni som företag kan samla allt arbete inom arbetsmiljö och säkerhet. Med obegränsat antal inloggningar och möjlighet till detaljerade rapporter får ni tillgång till en plattform som inte bara möjliggör genomförandet av utbildningar på ett smidigt sätt, den öppnar också upp en möjlighet att samla interna styrdokument, policys och annan viktig information. Säkerställ att de anställda tagit del av och förstått informationen genom kunskapsprov eller namnförbindelse. Vi tar hand om hela processen åt dig.

    Läs mer om fördelarna med e-learning och vilka färdiga utbildningsmoduler det finns att lägga till på vårt helhetsutbud inom E-learning