• Skyddsförarutbildning i Nigeria

  17 December 2018
 • Skyddsförarutbildning Nigeria
 • Safe@Work genomför internationell skyddsförarutbildning i Nigeria.

  Genom marknadsledande kunskap och erfarenhet kan Safe@Work leverera utbildning och riskförebyggande tjänster över hela världen. Med en flexibel organisation och instruktörer med mångårig erfarenhet av internationella uppdrag är produktutbudet inte begränsat till svenska förhållanden och regler.

  Säkra upp er internationella närvaro genom säkerhetsutbildning från Safe@Work

  I november reste Safe@Work till hemlig ort i Nigeria för att genomföra en flerdagars skyddsförarutbildning. Skyddsförare av skalskyddade fordon med uppdrag att transportera svensk personal skulle utbildas för att säkra upp arbetsmiljön. Utbildningsinnehållet sträckte sig från trafiksäkerhet och fordonshantering till agerande vid attentatsförsök. Även den svenska personalen på plats i Nigeria utbildades för att minimera deras utsatthet både vid transport och på kontor.

  Skyddsförarutbildning

  Behöver ni internationell utbildning för företaget?

  Med expertis inom många områden kan våra erfarna instruktörer hjälpa ert företag att skapa en säker arbetsplats oavsett var i världen ni befinner er. Vi hjälper er med riskanalyser, sjukvårdsutbildning, konflikthantering, trafiksäkerhetsutbildning och hjälp för att i förväg anpassa er till lokala kulturer och seder. Utbildningarna kan genomföras här i Sverige eller på plats vid den internationella avdelningen.

  Riskanalys för att bedöma säkerhetsläget i förväg

  Vi har färdiga koncept och mångårig erfarenhet ifrån riskanalyser av olika karaktär. Både när det gäller säkerhetsläget i specifika regioner och på personnivå kan vi hjälpa er genom ett flexibelt verktyg med oändlig möjlighet till anpassning och som är tillgängligt på 160+ språk.

  Bedriver ni verksamhet av känslig karaktär?

  Vi har färdiga sekretessavtal och säkerhetsklassade instruktörer med prickfria register och god integritet. Referenser och registerutdrag tillhandahålles på begäran.

  Kombinera utbildning i Sverige och utomlands?

  Vi är en helhetsleverantör i dess rätta bemärkelse. Med absolut spetskompetens inom varje utbildningsområde kan våra instruktörer skräddarsy utbildningarna för att vara relevant i hela världen. På så sätt kan ni säkerställa att alla anställda och inhyrd personal har samma säkerhetstänk, men med metoder anpassade efter varje unik förutsättning. Skulle vi mot förmodan inte kunna erbjuda en högkvalitativ utbildning inom just ert område så kommer vi utan extra kostnad att hjälpa er hitta den leverantör som bäst kan lösa er situation.

  Läs mer om Safe@Works förarutbildning Eller få ditt skräddarsydda förslag: Fyll i kontaktformulär / Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu