• Vad ska jag göra om jag kommer först till en trafikolycka?

  10 December 2023
 • Först vid en trafikolycka
 • Att helt förbereda sig inför den psykiska påfrestning som en trafikolycka innebär är svårt. Alla reagerar olika vid stresspåslag och besluten blir inte alltid logiska. Men det underlättar om man på förhand har övat och redan innan vet hur man ska agera. Så, vad gör man vid en trafikolycka?

  Första hjälpen på en olycksplats

  Du kanske har hört talas om den tidigare minnesregeln L-ABC? Precis som så mycket annat inom sjukvård och första hjälpen sker det en ständig utveckling och förbättring för att kunna rädda ännu fler liv. Idag är rekommendationerna för första hjälpen annorlunda och förkortningen stavas nu S-CABCDE. I den här artikeln berättar vi mer hur du ska agera om du kommer först till en olycksplats.

  S-CABCDE – vad ska man göra om man kommer först till en trafikolycka?

  S – Safety / Scene

  Har du precis krockat eller anländer strax efter att en trafikolycka inträffat? Det första du måste göra är att kontrollera omgivningen och ställa dig själv ett par livsviktiga frågor. Gör det innan du påbörjar första hjälpen på eventuella skadade personer.

  1. Är olycksplatsen säker eller riskerar det att bli följdolyckor?
   1. Det sista du vill är att det blir fler olyckor till följd av ditt eller ett annat fordons placering. Följdolyckan kan både leda till fler skadade samt att första hjälpen fördröjs för att du blivit påkörd. Tänk därför både på hur och var du ställer upp bilen. Varna på de sätt som är möjliga, och om ni är flera i bilen, dela upp er.
  2. Är olycksplatsen säker eller riskerar det att bli ett livshotande läge?
   1. Brinner det? Har en lastbil som transporterar farliga ämnen krockat? Ligger en skadad person oskyddad mitt på vägen? En olycksplats kan snabbt utvecklas till ett livshotande läge, överblicka snabbt och åtgärda.

  C – Critical hemorrage

  Först när olycksplatsen är säker inleder du de akuta sjukvårdsinsatserna. Vid en kritisk blödning har du inte lång tid på dig, därför är det viktigt att du kontrollerar detta som ett första steg i din sjukvårdsinsats. Kan du stoppa blödningen? Använd de redskap du har att tillgå och stoppa blödningen helt innan du fortsätter till nästa steg i din insats. Om det inte finns några kritiska blödningar, fortsätt till A

  A – Airway and cervical control

  Skapa fria luftvägar och stabilisera halsryggen vid behov.

  B – Breathing

  Andas den drabbade? Se, lyssna och känn. Är andningen ytlig eller djup? Gör du bedömningen att den skadades andning är tillräcklig, fortsätt till nästa steg, annars åtgärdar du.

  C – Circulation and bleeding

  Kontrollera puls och cirkulationsstatus på personen. Misstänker du att den skadade har en inre blödning? Finns puls? Känns den svag eller stark? Om allt är ok, fortsätt till nästa steg.

  D – Disability

  Är personen vid medvetande? I detta steg kontrolleras medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga. Tänk på att läget kan ändras snabbt, kontrollera status regelbundet och var beredd på försämringar.

  E – Exposure

  I den sista fasen skyddar du den skadade från omgivningen, t.ex. mot nedkylning. Gör även en helkroppsundersökning för att upptäcka andra skador. Tänk på att inte flytta runt personen i onödan, en nack- eller ryggskada kan förvärras.

  Viktiga åtgärder utöver första hjälpen – S-CABCDE: 

  • Slå larm genom att ringa 112.
  • Utför hjärt- lungräddning HLR om behovet finns.
  • Dokumentera olyckan för ett framtida försäkrings- eller rättsärende.
  • Samla in kontaktuppgifter från alla involverade parter, inklusive alla som bevittnade olyckan. Detta underlättar för polis och försäkringsbolaget i sitt utredningsarbete. Samla in följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, mejl, körkortsnummer, försäkringsbolag och chassinummer.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag efter trafikolyckan för att reda ut ansvar- och ersättningsfrågan.

  Lär dig rädda liv i pressade situationer

  Så vad gör man om man kommer först till en trafikolycka? Det viktigaste är att du agerar och gör det du kan efter bästa förmåga. Ju mer förberedd du är, både med rätt kunskap och rätt utrustning, desto större är chansen att du kan rädda liv. Är trafiken en del av din arbetsmiljö finns ett stort ansvar hos din arbetsgivare för att se till att du har rätt utbildning och utrustning. Se till att både du och dina kollegor har kunskapen inom såväl första hjälpen som brandsläckning & HLR.

  Det här och mycket mer får du lära dig i utbildningen ”Först på en olycksplats”

  • Hur man ska agera vid en olycksplats och bilbrand
  • Larmrutiner och prioriteringsordning
  • Hantering och behandling skador samt utförande av livräddande åtgärder genom S-CABCDE

  Läs mer om vår utbildning i första hjälpen på en olycksplats enligt S-CABCDE ( tidigare L-ABC).