• Utbildning i konflikthantering

Kursinformation

 • Kursplatser: Hela Sverige - Utbildningen kan även levereras utomlands
 • Tidsåtgång: 8 timmar
 • Gruppstorlek: Upp till 10 personer
 • Maxantal per dag: 30 personer
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Tillgängliga språk: Svenska & engelska
 • Pris: Offereras
 • Utbildning i hot-, våld- & konflikthantering

  Tyvärr drabbas allt fler yrkesgrupper av hot och våld i arbetslivet. Förutom eventuella fysiska skador innebär det ofta stor psykisk belastning. Genom att förbättra säkerheten i lokalerna, införa genomtänkta rutiner och framförallt utbilda sin personal kan många hot och våldssituationer undvikas med rätt form av konflikthantering!

  Safe@Works utbildning i hot-, våld- och konflikthantering skräddarsys givetvis efter er specifika bransch och anpassas för just hur ert uppdrag ser ut. Syftet är att ge kursdeltagarna en inblick i hur dom kan påverka sin egen trygghet genom medvetna val och smart konflikthantering. Vi tittar bland annat på hur man identifierar svåra konfliktsituationer och vad som styr och driver  en konflikts förlopp.

  Hur våra egna mönster och reaktioner ser ut under stressiga situationer. Målet är att de verktyg konflikthantering som kursen ger ska vara tillämpbara för att helt förebygga eller i alla fall lindra konsekvenserna av en hotfull situation. Våra erfarna kursledare gör inledningsvis en grundlig genomgång av er arbetssituation och ni sätter tillsammans ihop en kursplan.

  Utbildning i hot-, våld- & konflikthantering – kursinnehåll:

  • Miljö i och utanför lokaler eller arbetsplats
  • Förebyggande rutiner och åtgärder
  • Kulturella skillnader
  • Vad driver en konflikt
  • Styra och lyssna i konfliktsituationer
  • Larmrutiner och tekniska hjälpmedel
  Kontakta oss
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic