• Värdefulla tips om hur du förebygger bränder i hemmet & på arbetsplatsen

  20 Oktober 2022
 • Brandskydd - Förebygg bränder
 • 20Bränder orsakar varje år mycket stora skador på såväl egendom som personer. Vi vill därför ge dig några av våra mest värdefulla tips om hur du minimerar riskerna för att en brand uppstår genom ett fungerande brandskydd. Men vi kommer också att berätta hur du ska tänka och agera ifall det ändå skulle börja brinna i ditt hem eller på din arbetsplats. Vi har valt att dela upp tipsen i en 2-delad artikelserie.

  Del 1: (Denna artikel) Utrustning som ni bör ha för att effektivt förebygga bränder och brandskador.

  Del 2: Rätt kunskaper för att kunna förebygga & hantera bränder i byggnader.           

  Försäkring – En viktig del i ert brandskydd

  Hur bra ni än jobbar med att skapa ett brandsäkert hem och arbetsplats kan olyckan ändå vara framme. Se därför till att ni alltid har en bra försäkring, både för hemmet, arbetsplatsen & alla som vistas där.            

  Rätt utrustning för ett brandsäkert hem & en brandsäker arbetsplats

  Med rätt utrustning kan ni effektivt hantera bränder och brandrisker. Det finns många olika tillverkare & säljare av brandskyddsprodukter, i den här artikelserien kommer vi att hålla oss till de rekommendationer som finns från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Brandvarnare – Lika viktigt för brandskydd som säkerhetsbälte är för trafiksäkerhet

  Att tidigt upptäcka en brand är extremt viktigt. Brandförloppet stegrar snabbt och utan brandvarnare ökar risken att upptäcka branden alldeles för sent. En fungerande brandvarnare är därför en av de billigaste & absolut viktigaste livförsäkringarna ni kan ha.

  Vilken brandvarnare ska man köpa?

  Det finns flera olika typer av brandvarnare som alla fungerar bra. Men oavsett vilken typ av brandvarnare du väljer så finns det 3 grundregler som gång på gång visat sig vara viktigare än modellen på brandvarnare.

  1. Att en brandvarnare finns
  2. Att brandvarnaren är rätt placerad
  3. Att brandvarnaren funktionstestas regelbundet

  Var ska man placera brandvarnare för ett fullgott brandskydd?

  • Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad eller på er arbetsplats.
  • I hemmet bör brandvarnare placeras i eller intill varje sovrum. Detta är extra viktigt om man ofta har stängda dörrar till sovrummen.
  • Placera även en brandvarnare nära köket, där är det vanligt att bränder börjar. Men för att undvika onödiga falsklarm är det bra att inte ha brandvarnaren inne i själva köket eller ett badrum.
  • Brandvarnarna ska monteras i taket, minst 50 cm från närmsta vägg.
  • För placering av brandvarnare på arbetsplatsen är en grundregel att brandvarnaren eller brandlarmet ska kunna upptäckas oavsett var på arbetsplatsen arbetstagaren befinner sig, oavsett vad den jobbar med.
   • När det gäller implementering av brandskydd överlag på offentliga platser eller på din arbetsplats rekommenderar vi att ni tar hjälp från någon med expertis inom brandskydd.

  Våra kunniga brandskyddsexperter hjälper er gärna, hör av dig till oss så har du hjälpen på plats inom kort!
  Ring på 08-622 57 00   Eller mejla till: info@safeatwork.nu

  Hur ofta ska man testa brandvarnaren?

  Varje månad ska du testa brandvarnarens funktion. Det är inte enbart för att kontrollera batteriet i brandvarnaren, framförallt är det själva funktionen hos brandvarnaren som bör kontrolleras regelbundet.

  När du trycker på brandvarnarens testknapp simuleras att rök kommer in i brandvarnaren. Då testas brandvarnarens alla funktioner, inklusive batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet behöva bytas. Hjälper det inte att byta batteriet kan du behöva byta ut hela brandvarnaren. Testa aldrig en brandvarnare med öppen låga eller rök!

  Hur ofta behöver man byta batteri i en brandvarnare?

  När det är dags att byta batteri ska (Förutsätt det inte) brandvarnaren avge en kort signal ungefär en gång per minut. Brandvarnaren börjar varna när det är ungefär 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut. Byt batteri så snart som möjligt och kom ihåg att testa brandvarnaren efter att du bytt batteri.

  Vilket underhåll kräver en brandvarnare? 

  Rengör brandvarnaren minst 1 gång per år och i samband med batteribyte. Damm och partiklar kan försämra brandvarnarens funktion och göra att den larmar utan anledning. Du gör rent genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan. Kom ihåg att testa brandvarnaren även efter rengöring.

  Den 1 december är den nationella brandvarnardagen, skriv in i kalendern och ha som vana att alltid göra en ordentlig översyn av hemmets brandskydd.

  Släckutrustning för en brandsäker miljö 

  Om en brand upptäcks i ett tidigt skede kan den ofta släckas innan räddningstjänsten kommer. Men då krävs det att bra släckutrustning finns lättillgängligt. Bra släckutrustning för hemmet är enligt MSB en, eller flera 6kgs pulversläckare och brandfilt.

  Brandsläckare

  Med en 6kg pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder. Har branden hunnit växa sig för stor så räcker inte en handhållen brandsläckare, då är det viktigt att du mycket snabbt räddar liv på andra sätt.

  I del 2 av artikelserien fördjupar vi oss i hur brandsläckare & brandfilt ska användas, men också hur du ska agera ifall branden inte går att släcka.

  Vilken brandsläckare ska man köpa till hemmet?

  Du bör köpa en eller flera pulversläckare av storleken 6kg som är godkända enligt standarden SS EN 3-7. Den enda färgen på pulversläckaren som tillåts i standarden är röd, men köper du ändå en brandsläckare i en annan färg är det viktigt att släckaren i alla aspekter, utom färgval, uppfyller kraven enligt nämnd standard.

  Var ska man placera brandsläckare?

  Placera pulversläckaren på en väl synlig & lättåtkomlig plats, gärna vid en entré. I stora fastigheter eller bostäder med flera våningar bör flera brandsläckare finnas. Om en av släckarna inte står på en våning med en entré/utgång, placera då brandsläckaren i direkt anslutning till trappan. Säkerställ också att släckarna är lättillgängliga med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.

  Hur ofta behöver man serva en brandsläckare?

  Du ska alltid följa tillverkarens anvisningar om skötsel och service. Men enklare kontroller kan & bör du själv göra regelbundet. I samband med att du testar din brandvarnare rekommenderar vi därför att du också ser över din pulversläckare genom att:

  • Kontrollera att tryckmätaren står på grönt,
  • att slangen är hel,
  • att släckaren är plomberad,
  • att ingen del på släckaren är skadad.
  • Att pulvret i släckaren inte har stelnat och blivit till en klump i botten. Vänd upp och ner på släckaren och lyssna efter ljudet av pulver som strilar i släckaren. Om det inte hörs, kan pulvret ha stelnat och blivit som en kaka i botten. Då kommer släckaren inte att fungera.

  Brandfilt

  En brandfilt fungerar bra för släckning av bränder i mindre föremål, till exempel i kläder, grytor eller i en begränsad del av en möbel. Brandfilten är därför ett bra komplement till en pulversläckare. Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

  Komplement till befintligt brandskydd & släckutrustning. (Bonustips)

  Utöver den utrustning som MSB rekommenderar som minimum kommer här några extraprodukter som kan vara bra att ha i hemmet.

  Spisvakt

  Spisbränder utgör den vanligaste brandorsaken i bostäder. En spisvakt eller en timer är därför ett effektivt och prisvärt komplement till det övriga brandskyddet hemma. Spisvakten antingen larmar eller bryter strömförsörjningen till spisen vid risk för brand.

  Saneringsfri brandsläckare

  En saneringsfri brandsläckare som komplement till din pulversläckare kan vara bra att ha i direkt närhet till vanliga brandkällor, till exempel bredvid spisen. Vi rekommenderar då den kaliumrökbaserade släckaren, Maus Xtin som inte är större än en pepparkvarn. Släckaren har sin storlek till trots mycket goda släckegenskaper vid exempelvis en brand i köket.

  Brandstege

  Bor ni i ett flervåningshus men inte vill eller kan ha en fast monterad brandstege? Med en portabel brandstege kan ni snabbt skapa en extra utrymningsväg och därmed ökad trygghet för dig och din familj.

  Del 2 av artikelserien – Vad ska man göra om det börjar brinna?

  Om Safe@Work Sweden

  Safe@Work är en utbildningsarrangör som aktivt jobbar för att skapa en säker & trivsam miljö. Varje år hjälper vi tusentals personer att minimera riskerna genom rätt utbildning & rätt utrustning.

  Safe@Works brandskyddsavdelning består av personer med mångårig erfarenhet både som brandmän, brandmästare & utbildare.

  Brandskyddsutbildning & Utrymningsövningar

  Rädda liv på din arbetsplats, i er bostadsrättsförening eller kanske på barnens förskola genom en effektiv brandskyddsutbildning & utrymningsövning. Under översyn från några av Sveriges mest omtyckta & kunniga utbildare får ni kunskap anpassad efter just era förkunskaper & förutsättningar. Hör av dig till oss för mer information!