• Livsviktiga kunskaper om hur man räddar liv vid en brand

  19 November 2022
 • Vad ska man göra om det börjar brinna - Hur släcker man en brand
 • Bränder orsakar varje år stora skador på såväl egendom som personer. Vi vill därför ge dig några av våra mest värdefulla tips om hur du minimerar riskerna för att en brand uppstår. Men vi kommer också att berätta hur du ska tänka och agera ifall det ändå skulle börja brinna i ditt hem eller på din arbetsplats. Vi har valt att dela upp tipsen i en 2-delad artikelserie.

  Del 1: Utrustning & andra saker som du kan köpa för att förebygga bränder och brandskador.

  Del 2 (Den här artikeln) – Rätt kunskaper skapar en brandsäker miljö

  För att en brand ska kunna uppstå krävs 3 saker:

  1. Syre,
  2. Värme,
  3. Brännbart material.

  De här 3 faktorerna benämns ofta som Brandtriangeln och utgör grunden för allt brandskyddsarbete. Varje del i brandtriangeln är nämligen en förutsättning för att en brand ska kunna uppstå, eller för att en befintlig eld ska kunna fortsätta att brinna. Det innebär att, så fort vi har tagit bort en eller flera delar från brandtriangeln kan en brand varken uppstå eller fortsätta.

  Vad ska man göra om det nu börjat brinna i hemmet eller på arbetsplatsen?

  Först och främst, kom ihåg prioritetsordningen:

  1. Rädda
   1. Rädda liv, inte minst ditt eget
  2. Varna
   1. Uppmärksamma andra på att det brinner
  3. Larma
   1. Larma SOS-alarm genom att ringa 112
  4. Släck
   1. Om situationen känns säker: Släck elden eller begränsa dess spridning.

  Hur förebygger vi bränder & brandskador?

  Eftersom vi nu vet att syre, värme & brännbart material utgör grunden för alla bränder ska ert systematiska brandskyddsarbete se till att minst en faktor alltid är borttagen. Det här kan låta enklare än det är, så för att göra tipsen handfasta och lättbegripliga har vi valt att använda 4 exempel på vanliga bränder.

  Exempel 1: Brand i en kastrull med olja. Branden har uppstått när du skulle göra popcorn.

  Syre: Omgivande luft – Värme: Den varma spisplattan – Brännbart material: Oljan i kastrullen.

  Hur förbygger vi? Lämna aldrig spisen oövervakad så att värmen hinner bli så pass kraftig att oljan kan antändas. En spisvakt kan hjälpa till att förebygga spisbränder.

  Hur släcker man en brand i en kastrull? Genom att ta bort syret släcker du enklast en olje/fettbrand i en kastrull eller gryta. Kväv elden genom att lägga på ett lock på kastrullen, lägga på en brandfilt, eller genom att använda en pulversläckare / kaliumrökbaserad brandsläckare.

  Hur ska vi absolut inte släcka? Med vatten. Häller du vatten på en olje- eller fettbrand kommer brandförloppet att eskalera mycket snabbt!

  Exempel 2: Brand vid ett element som uppstått när någon torkat blöta kläder som lämnats kvar över natten.

  Syre: Omgivande luft – Värme: Elementet – Brännbart material: Kläderna när de har torkat.

  Hur förebygger vi? Se till att inget brännbart material finns i direkt anslutning till värmekällan – elementet. Luta inte kartonger mot elementet, håll dammråttorna borta & torka inte kläder på ett varmt element.

  Hur släcker vi? Ta bort någon del i brandtriangeln – Flytta det brännbara materialet från elementet eller kväv elden med en brandsläckare / brandfilt.

  Hur ska jag göra om branden blivit för stor? Så länge du inte utsätter dig själv eller andra för onödig fara genom att försöka släcka elden, kan det ändå vara värt ett försök. Även om elden är för stor för att släckas kan du med din brandsläckare begränsa brandförloppet i väntan på räddningstjänsten.

  Exempel 3: Brand i elektronik som uppstått när någon laddat en telefon i sängen över natten.

  Syre: Omgivande luft – Värme: Den elektroniska utrustningen – Brännbart material: Sängen.

  Hur förebygger vi? Köp aldrig elektrisk utrustning som inte är CE-märkt. Ladda telefonen, läsplattan och annan utrustning endast när du är vaken och har översyn.

  Hur släcker vi? Ta bort någon del i brandtriangeln. Upptäcks elden i ett mycket tidigt läge kan det räcka med att dra ur sladden ur väggen för att ta bort värmekällan. Annars, kväv elden med en brandsläckare eller brandfilt.

  Hur ska jag göra om branden blivit för stor? Så länge du inte utsätter dig själv eller andra för onödig fara genom att försöka släcka elden, kan det ändå vara värt ett försök. Även om elden är för stor för att släckas kan du med din brandsläckare begränsa brandförloppet i väntan på räddningstjänsten.

  Exempel 4: En större brand som har uppstått i en lägenhet på markplan. Branden har nu rökfyllt hela trapphuset.

  Syre: Omgivande luft – Värme: Okänd brandorsak– Brännbart material: Okänt.

  Hur kan jag förebygga branden? Se till att du inte ställer brännbart material eller föremål som kan försvåra utrymning/rökdykning i trappuppgången. Hjälps åt att alltid hålla branddörrar stängda & tipsa din bostadsrätts/hyresrättsförening om vad de kan göra för att förebygga bränder. En gemensam utrymningsövning eller brandskyddsutbildning kan rädda liv.

  Hur släcker jag? Om du upptäckt att trappuppgången är rökfylld & röken inte kommer från din lägenhet. Gå inte ut i trappuppgången! Det krävs bara ett par andetag i den rökfyllda trappuppgången för att du ska tappa medvetande och riskera att dö. Täck istället dörrspringor med våta handdukar & larma 112. Även om någon annan i byggnaden redan har ringt 112 så är det bra om 1 person från er lägenhet också ringer till SOS-alarm. Då vet räddningstjänsten att det finns personer i er lägenhet när dom kommer till platsen. Läs mer om vad du ska tänka på vid ett 112-samtaleller vilka nummer du ska ringa om det inte är en nödsituation.

  Varför ska man inte öppna dörren till en rökfylld trappuppgång? Lägenhetsbyggnaden är uppdelad i brandceller som ska se till att en brand inte kan sprida sig mellan lägenheterna. Öppnar du din dörr eller en annan av byggnadens branddörrar riskerar du, förutom att andas in rök själv, att tillsätta mer syre till branden och eskalera brandförloppet. Om möjligt, stanna kvar i din lägenhet och larma 112 som också kan ge dig instruktioner om & hur du bör utrymma.

  Räddningstjänsten kan till exempel uppmana dig att ”inrymma” istället för att utrymma, alltså att du stannar inomhus med stängda fönster. Då känner de sig trygga med att branden inte kommer att sprida sig till andra brandceller än den som redan är drabbad. Håll dig lugn och var lyhörd på de instruktioner du får.

  Summering: Hur förbygger man bränder?

  1. Se till att byggnader & utrustningen i byggnaderna uppfyller kraven på brandskydd.
  2. Säkerställ att alla anställda/familjemedlemmar har tillräcklig kunskap om brandskydd, riskfaktorer, utrymning & 112-samtal.
  3. Jobba systematiskt.

  Summering:Hur släcker man en eld?

  Om du nu väljer att försöka släcka branden, se då till att du använder rätt släckare och på rätt sätt. Är du osäker på vilken släckare ni har eller hur den ska användas? Öva i förväg! När det är skarpt läge finns ingen tid till tvekan.

  Hur släcker man en eld med en brandsläckare?

  1. Välj rätt typ av brandsläckare
  2. Dra ut säkringen / sprinten direkt, innan du rör dig mot elden. Väntar du tills att du är framme vid branden kommer du att exponera dig för hetta & brandrök längre än nödvändigt.
  3. Ställ ner brandsläckaren på ett säkert avstånd.
  4. Rikta munstycken mot lågornas bas
  5. Tryck ned handtaget för att släcka elden

  Hur använder man en brandfilt?

  1. Dra i remmarna för att få ut brandfilten ur sitt hölje
  2. Lägg filten på elden och stryk med händerna för att ta bort allt syre. (Om du kastar filten på elden riskerar du att tillsätta syre och öka brandförloppet eller sprida lågorna)
  3. Om elden är för stor för att kunna släckas med brandfilten kan du använda filten som skydd när du utrymmer.
  4. Om det brinner i kläderna på en person: Lägg på brandfilten från huvudet och jobba dig nedåt genom att stryka med händerna för att sluta tätt & kväva elden.
  5. När du tror att elden är släckt, lyft filten försiktigt nerifrån för att minimera risken för att branden flammar upp på nytt och bränner ansikte & luftvägar på personen.

  Vilken information behöver larmoperatören när man ringer 112? Vad händer under tiden jag pratar med larmoperatören & Kan man öva på larmsamtal i förväg? De här och många fler frågor svarar vi på i artikelserien om SOS-alarm & 112-samtal.

  Om du hellre vill läsa om hur resan på väg mot en brand kan upplevas från förarplatsen i en brandbil, då kan du läsa artikeln om när Claes ensam körde sin första utryckningskörning på väg mot en brand i en byggnad.

  Del 1 av artikelserien – Hur skapar man ett effektivt brandskydd?

  Om Safe@Work Sweden

  Safe@Work är en utbildningsarrangör som aktivt jobbar för att skapa en säker & trivsam miljö. Varje år hjälper vi tusentals personer att minimera riskerna genom rätt utbildning & rätt utrustning.

  Safe@Works brandskyddsavdelning består av personer med mångårig erfarenhet både som brandmän, brandmästare & utbildare.

  Brandskyddsutbildning & Utrymningsövningar

  Rädda liv på din arbetsplats, i er bostadsrättsförening eller kanske på barnens förskola genom en effektiv brandskyddsutbildning & utrymningsövning. Under översyn från några av Sveriges mest omtyckta & kunniga utbildare får ni kunskap anpassad efter just era förkunskaper & förutsättningar. Hör av dig till oss för mer information!