• Hur förebygger vi att det uppstår en arbetsolycka?

  5 November 2018
 • Hur undviker vi att en arbetsplatsolycka uppstår
 • Som arbetsgivare så finns det en uppgift som överskuggar det mesta – att garantera säkerheten för sin personal. Hur undviker man att arbetsolyckor uppstår? Safe@Work ger dig den nödvändiga kunskapen och verktygen som minimerar risken för arbetsskador och arbetsolyckor.

  Mycket har hänt sedan 1950-talet. Faktum är att dödsolyckorna på svenska arbetsplatser minskat med hela 90%. I genomsnitt drabbas 1 av 100 000 personer av en dödsolycka på jobbet och 1 av 500 av en allvarlig arbetsolycka. En allvarlig arbetsolycka i det här sammanhanget räknas som en arbetsolycka som krävt mer än 14 dagars sjukskrivning.

  Arbetsmiljöverkets nollvision

  Utvecklingen kan tyckas positiv och gå i rätt riktning. Samtidigt så är varje arbetsolycka med fatalt utfall inget annat än ett oacceptabelt samhällsmisslyckande. För att motverka att en person i veckan mister sitt liv i en arbetsolycka har Arbetsmiljöverket infört en uttalad nollvision.

  Genom förebyggande åtgärder, forskning och beprövade metoder ska döds- och arbetsolyckor i alla branscher förebyggas och upphöra. För tillfället är byggsektorn, skogs- och jordbruket, tillverkningsindustrin, transport och magasinering branscher som är särskilt utsatta. Exempelvis är cirka hälften av alla dödsolyckor fordonsrelaterade.

  Alla tjänar på att förebygga arbetsolyckor

  Nollvisionen har inneburit högre krav på landets arbetsgivare att arbeta proaktivt med att förebygga arbetsolyckor. En kravbild som enligt studier har visat sig vara lönsamt för både arbetsgivare, anställda och samhället.

  Enligt statistik från Arbets- och miljömedicin i Lund tjänar alla på ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Man kunde konstatera att de långa sjukskrivningarna blivit färre, att vanliga arbetsskador minskade drastiskt såväl som arbetsolyckorna. Ett bra förebyggande arbete mot arbetsolyckor bidrar till lägre skadekostnader för arbetsgivare och samhälle sett över tid samt mer välmående arbetskraft.

  Arbeta förebyggande – gör en utförlig riskbedömning

  Ett effektivt sätt att undvika att arbetsolyckor uppstår är att noggrant utvärdera vilka risker som existerar för personalen på den aktuella arbetsplatsen. Safe@Work har tagit fram en webbaserad riskanalys som enkelt, resurseffektivt och prisvärt kartlägger företagets olika farozoner. Självklart framtagen för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Inledningsvis görs en riskinventering där varje anställd utifrån sin unika arbetsroll får svara på ett antal relevanta frågor. Svaren fungerar sedan som underlag för riskanalysen, vars slutsatser i nästa fas omvandlas till en konkret åtgärdsplan som företaget kan följa för att minska antalet arbetsolyckor.

  Vår omfattande riskanalys förenklar miljöarbetet, leder till tryggare arbetsplatser och gör så att du som arbetsgivare enbart lägger pengar på rätt typ av förebyggande utbildning.

  Intresserad? Läs mer om Safe@Works riskanalys.