• Riskbedömning och riskanalys

Produktinformation

 • Pris: Från 4 990 kr
 • Tidsåtgång: 10-30 minuter
 • Skräddarsys för att passa alla branscher
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Kan genomföras på läsplatta, telefon eller dator
 • Tillgängliga språk: Svenska & engelska. Övriga språk tillgängliga på förfrågan
 • Inkluderar åtgärdsplan, policymaterial och uppföljning
 • Riskanalys, riskinventering och riskbedömning

  Behöver företaget göra en riskanalys för arbetsmiljön? 

  Att skicka anställda på onödiga eller felaktiga utbildningar kostar både pengar och dyrbar tid. Samtidigt måste verksamhetens risker förebyggas för att säkerställa en trygg och välmående arbetsplats. Ska vi nå dit utan onödiga kostnader måste riskerna först kartläggas genom en riskanalys så att vi tydligt kan se vilka risker som finns och hur dom åtgärdas på bästa sätt.

  Safe@Work erbjuder er en webbaserad riskanalys framtagen för att det ska vara enkelt, resurseffektivt och prisvärt för er som företag att kunna kartlägga era arbetsmiljörisker. Safe@Works riskanalys är noga framtagen för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Vill du få ett kostnadsfritt förslag?
  Ring nu på 08-622 57 00
  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Hur gör man en riskanalys?

  Safe@Works riskanalys distribueras smidigt på det sätt som ni väljer och kan genomföras av den anställde på dator, läsplatta eller smartphone. Genom aktiva val behöver varje person endast svara på de frågor som är relevanta för just den individens arbetsuppgifter. Riskinventeringen som skickas ut till deltagarna kan genomföras på ett stort antal språk med en sammanställd riskanalys och åtgärdsplan på svenska eller engelska.

  Vad får vi för material från riskanalysen?

  Vi sammanställer alla svaren från deltagarna, vi analyserar riskerna och skapar ett förslag på åtgärdsplan åt er. Självklart har ni tillgång till alla svar i obearbetat format för att visa upp på förfrågan från till exempel Arbetsmiljöverket. Riskanalysen fungerar dessutom utmärkt som uppföljningsverktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Några av vinsterna med Safe@Works riskanalys
  • Säkerställ att inga betydande risker i verksamheten lämnas utan åtgärd.
  • Uppfyll arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Undvik att lägga pengar och tid på fel utbildningsinsatser.
  • Gör arbetsmiljöarbetet enkelt.

  Behöver ni en riskanalys för andra verksamheter än de som finns listade nedan? Vi utvecklar ständigt nya riskanalyser och den du söker kan mycket väl vara på gång. Kontakta oss så tar vi fram det ni behöver!

  Tillgängliga teman inom riskanalys:

  • Riskanalys för tjänstebilsförare
  • Riskanalys för kontorsmiljö
  • Riskanalys för lagerarbetare & produktion
  • Riskanalys för brandskydd
  • Riskanalys för brandsäkerhet
  • Riskanalys för psykosociala risker och hotfulla situationer
  Kontakta oss
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic