• Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetet

  2 Mars 2018
 • Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall
 • Hur kan vi minimera riskerna för ohälsa och olycksfall?

  Över 120 000 har skadat sig och nästan 12 000 arbetare har blivit sjuka på grund av sitt jobb under bara ett års tid. Hur ska vi göra för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall på vår arbetsplats?

  Även om risker i arbetslivet precis som i vårt övriga liv sällan går att ta bort helt så kan vi komma en lång bit på vägen genom ett förebyggande arbete. Men för att kunna jobba förebyggande mot olyckor och ohälsa måste vi först ha koll på vilka riskerna är. Vi måste göra både en riskinventering och en riskbedömning – en riskanalys.

  Minimera risker

  I vårt privatliv gör vi ofta riskanalyser, ibland små och omedvetna. Den riskanalysen leder därefter till dom åtgärder som känns nödvändiga. Vi följer barnen på väg till skolan för att riskerna i trafiken är för stora. Vi köper en extra brandvarnare för att förebygga brandrisk, eller kanske ett larm till huset för att skydda oss mot inbrott. Allt för att vi har identifierat en risk och bestämt oss för att åtgärda den.

  Men för ett företag är det sällan lika lätt. En riskanalys för företag kräver att alla anställda är delaktiga och att alla delar av arbetsmiljön riskinventeras. En mängd försvårande faktorer dyker ofta upp och kanske i värsta fall leder till att man inte ens vet var man ska börja. Att göra en riskanalys för trafiken, en riskanalys för dom som jobbar på kontor och en annan riskanalys för dom som jobbar på lager blir helt enkelt ett för krångligt och stort projekt.

  Dessutom, när en riskinventering väl är gjord, vem på företaget har kunskaperna för att göra en korrekt riskbedömning? Och hur gör vi med uppföljning? En riskanalys är trots allt bara starten på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Vi hjälper er med riskminimering.

  Att skapa en säker arbetsplats måste inte vara krångligt. Vi ger er verktygen, vi ger er kunskapen, vi ger er åtgärdsplanen, vi ger er uppföljningsverktygen. Ni får alltså en helhetslösning för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det enda som krävs av er är 15 minuter och viljan att skapa en säker arbetsplats.

  Läs mer om hur ni enklast gör en riskanalys för ert företag: Riskanalys 

  Eller om ni är ute efter någon specifik utbildning: Arbetsmiljöutbildning