• Mobil i bilen – förbudet mot att rattsurfa som alla vill ha, bara det inte gäller en själv

  1 Januari 2018
 • Mobilförbud
 • Att rattsurfa i samband med bilkörning har länge varit en trafikfara som upprört och debatterats flitigt. Från och med den 1 februari i år trädde ett mobilförbud i kraft som gör det förbjudet att hålla mobilen i handen när du kör. Det borde väl innebära slutet för det farliga rattsurfandet?  

  Svårt att motstå frestelsen att kika på din mobil i bilen när du kör? Du är inte ensam. Trots att en övervägande majoritet är positiva till det nya mobilförbudet uppger samtidigt en stor del av förarna att de ändå kommer fortsätta att rattsurfa med sin mobil. Även efter att den nya lagstiftningen börjat gälla.

  Det är en aktuell rapport från Transportstyrelsen som utrett svenska bilförares attityder om att rattsurfa. Resultatet visar att hela 9 av 10 är positivt inställda till att begränsa användandet mobil vid bilkörning. Men hälften av de tillfrågade säger alltså på samma gång att de inte kommer sluta att rattsurfa. En svårförståelig paradox med tanke på att svenska bilförare rankar andra bilförare som använder mobilen i bilen som det näst största orosmomentet i trafiken.

  Krävs mer än lagstiftning

  Slutsats? Transportstyrelsen framhåller med bestämdhet att enbart lagstiftning mot att rattsurfa inte kommer att lösa problemet. Det skulle kräva en massiv och resurskrävande insats från polisen för att regleringen ska vara så effektiv som önskat. Man säger också att om avsikten är att uppnå maximal beteendeförändring i förhållande till de resurser som används finns det anledning att överväga även andra vägar.

  Så varför införs då ett förbud mot att rattsurfa med sin mobil i bilen om inte ens de ansvariga tror på en effekt? I en tid där Sveriges status som ledande inom trafiksäkerhet blir allt svagare vill man inte längre stå som enda land i Europa som inte uppfyller Wienkonventionens minimikrav.

  Viktigt symbolvärde med mobilförbud

  På Safe@Work tycker vi att det är bra med en tydlig lag mot att rattsurfa. Men vi hoppas att lagstiftaren också inser att arbetet inte slutar här. Eftersom en stor andel av de som använder mobil eller annan kommunikationsutrustning vid bilkörning redan anser att det påverkar deras körning negativt så är det tydligt att många av förarna tar en medveten risk. Den upplevda kontrollen är så pass hög att man ändå tycker sig ta en acceptabel risk. Kanske finns det en koppling till att 94% av förarna tycker att de kör bättre eller lika bra som genomsnittet.

  Regelbundna utbildningstillfällen skapar säkra förare

  På grund att detta finns det en tydlig åtgärd som måste till. Förarna måste få en ökad riskmedvetenhet och en minskad övertro på sin egen förmåga när det gäller att rattsurfa. För att nå målet med en ökad trafiksäkerhet behövs regelbunden utbildning och påminnelser om riskerna för alla trafikanter, även för de som inte kör bil.

  Mobilförbud – det här innebär lagen:

  • Som chaufför får man inte använda sin mobil eller ”annan kommunikationsutrustning” när du kör om du håller den i handen.
  • Förbudet gäller för färd i följande fordon: bil, motorcykel, moped, buss och lastbil.
  • Du får prata i telefon medan du kör så länge som du inte har telefonen i handen. Samtidigt får inte mobilen påverka din körning menligt även om du inte har den i handen.

  Med Safe@Works heltäckande grundkurs i trafiksäkerhet blir du en säker bilist. Kontakta oss så berättar vi mer!