Kursinformation

 • Kursplatser: Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Umeå
 • Tidsåtgång: 4 timmar
 • Gruppstorlek: 6-12 personer
 • Maxantal per dag: 96 personer
 • 2 490 kr per person - Gruppris offereras
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Förarutbildning för företag med fokus på trafiksäkerhet

  På jakt efter en förarutbildning som ger dig och dina anställda en solid grund i trafiksäkerhet? I denna trafiksäkerhetsutbildning för företag & tjänstebilsförare varvar vi teori och praktik i väl avvägda former. På våra kursplatser finns specialbyggda lokaler som ger möjlighet till praktiska inslag även i teoriblocket. På övningsbanan fördjupar vi oss i bilarnas alltmer komplexa säkerhetssystem och inriktar pedagogiken på vad vi som förare kan göra för att undvika olyckor. Vi övar både halkkörning på halkbana och utmanar risktänkandet på asfaltsbanorna, alltid anpassat efter er som företag och under översikt av erfarna instruktörer. Med andra ord en komplett förarutbildning som kan genomföras på en halvdag.

  I våra praktiska trafiksäkerhetsutbildningar använder vi alltid trafiksäkerhetscenter som håller våra högt ställda krav på banor och utbildningslokaler. Till exempel Stockholms trafiksäkerhetscenter som är en modern anläggning med miljöklassade bilar och banor där vi kan öva på både asfalt och halkbana året om. På så sätt kan ni som företag genomföra en vidareutbildning i halkkörning på halkbana samtidigt som asfaltsytorna ger möjligheter till ytterligare scenarion att öva på.

  Safe@Works trafiksäkerhetsutbildning är en perfekt förarutbildning för företag med anställda som kör regelbundet i tjänsten och som värnar om trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsutbildningen är alltid anpassningsbar efter hur er vardag ser ut och passar såväl den mer erfarna tjänstebilsföraren som den med nytaget körkort.

  Vi levererar regelbundet förarutbildning till både privata företag, myndigheter och organisationer med yrkesgrupper som säljare, tekniker, hantverkare, hemtjänstpersonal, blåljuspersonal och många, många fler.

  Efter utbildningen får varje kursdeltagare ett personligt utbildningsbevis ihop med företagets trafiksäkerhetspolicy. Ett samlat utbildningsbevis med tillhörande innehållsförteckning skickas sedan till beställaren för att sparas ihop med övrig arbetsmiljödokumentation. Har ni ingen trafiksäkerhetspolicy så ingår det mallar för att skapa en.

  Passa även på att utbilda personalen i HLR, sparsam körning eller någon av våra andra omtyckta kurser och gör utbildningen till en heldag.

        

  Kontakta oss
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB