• Riskbedömning – hur gör man en riskanalys?

  27 Juni 2018
 • Hur gör man en riskanalys? Safe@Work har svaren
 • Har ni koll på vilka eventuella riskfaktorer som existerar på er arbetsplats? Det bästa sättet att säkerställa en trygg och välmående arbetsplats är att göra en heltäckande riskbedömning av det rådande läget. Men hur gör man en riskanalys?

  Följer er kontorsmiljö arbetsmiljölagen? Finns det risk att dina anställda kan bli sjuka eller skadade på arbetsplatsen? Vet alla hur de ska agera om exempelvis brand uppstår? Innan man som arbetsgivare kan utföra lämpliga åtgärder så måste man ha kännedom om svagheterna. Att göra regelbundna riskbedömningar är ett effektivt sätt att kartlägga vilka risker som finns och möjlighet att skapa en gemensam handlingsplan.

  Hur gör man en riskanalys? Med Safe@Works webbportal!

  Övergripande sker det systematiska arbetsmiljöarbetet i fem steg. Safe@Works riskanalys av arbetsmiljön löser 4 av dom 5 stegen. Våra omtyckta utbildningar eller konsulttjänster löser det sista steget. På så sätt har ni en oslagbart smidig lösning för företagets systematiska arbetsmiljöarbete:

  • Steg 1. Undersökning av arbetsmiljön – Ingår i Safe@Works Riskanalys. 
   • Genomförs snabbt och smidigt av arbetstagarna i vårt webbaserade verktyg.
  • Steg 2. Bedömning av riskerna – Ingår i Safe@Works Riskanalys.
   • Riskbedömningen utförs av experter inom varje arbetsområde och är baserat på svaren från era anställda.
  • Steg 3. Skapa en handlingsplan – Ingår i Safe@Works Riskanalys. 
   • Samma experter skapar en åtgärdsplan åt er baserat på riskbedömningen. Självklart har ni tillgång till allt material och kan själva vara med och prioritera insatserna baserat på riskbedömningen.
  • Steg 4. Åtgärda riskerna – Läs mer om våra säkerhetsutbildningar. 
   • Visar riskanalysen & åtgärdsplanen att det finns ett behov av ökad kunskap för att förebygga olyckor och skapa en trygg arbetsmiljö så sätter vi gärna ihop ett utbildningsförslag åt er.
  • Steg 5. Utvärdering av genomförda åtgärder – Ingår i Safe@Works Riskanalys.
   • Mät att de åtgärder ni genomfört faktiskt har effekt. På samma smidiga sätt som riskinventeringen gjordes i första steget hjälper vi er med uppföljning.

  Omfattande och dyrt tänker kanske du? Men en fullskalig riskbedömning av arbetsmiljön behöver verkligen inte vara en kostsam historia. Ni kan dessutom undvika att lägga dyrbar tid och stora belopp på felaktiga utbildningsinsatser. Vi har tagit fram en enkel, resurseffektiv och prisvärd modell för att skapa en klar bild av eventuella arbetsmiljörisker. Safe@Works riskanalys är helt webbaserad och kan med lätthet utföras av alla anställda via dator, läsplatta eller smartphone.

  Skräddarsydd riskbedömning utifrån bransch

  Vår riskbedömningsprocess är noga framtagen för att varje arbetsplats ska uppfylla Arbetsmiljöverkets samtliga krav och riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer om kraven på Arbetsmiljöverket hemsida om AFS2001.

  Riskanalysen skräddarsys aktivt under inventeringens gång utifrån bransch och arbetsroll. Varje deltagare behöver på så vis enbart besvara frågor som är relevanta för den enskilda personens unika arbetsuppgifter. Oavsett om din roll är som tjänstebilsförare, tjänsteman eller lagerarbetare. På bara 10-30 minuter har deltagaren genomfört hela riskinventeringen.

  Har ni en arbetsplats med stor mångfald? Inga problem. Som framgår av bilden ovan så går riskinventeringen att skicka ut till alla anställda på ett stort antal språk.

  En åtgärdsplan tar form

  Nu inleds själva analysfasen. Vi sammanställer samtliga svar från deltagarna och gör en analys av de existerande riskerna på arbetsplatsen. Med underlaget från riskbedömningen hjälper vi er i nästa skede att skapa en tydlig åtgärdsplan med mätbara mål. Ni får också policydokument som garanterar att ni på sikt kan utföra ett korrekt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Safe@Works riskanalys är sedan ett perfekt verktyg även för det kravställda uppföljningsarbetet.

  Se exempel på en förenklad och övergripande åtgärdsplan med mätbara mål:

  Fortfarande osäker på hur man gör en riskanalys? Läs mer om hur riskbedömningen går till eller kontakta oss med dina frågor!