• Tips för stresshantering – 5 sätt att bli bättre på att hantera stressen vid en kris

  28 Februari 2024
 • Tips stresshantering
 • Har ni rätt verktyg inom er organisation för att effektivt hantera stressfyllda situationer och motverka behovet av krishantering?

  Här är 5 tips för en effektiv stresshantering som hjälper er organisation att behålla lugnet.

  1– Skapa en tydlig krisplan

  Att ha en bra beredskap inför en kommande kris minskar stressen ifall den väl inträffar. Skapa en tydlig krisplan som uppdateras regelbundet och som anger vem som gör vad vid ett krisläge. 

  2 – Öva i förebyggande syfte!

  Om ni förutom att skapa en krisplan, också övar på förhand med trovärdiga scenarion så blir organisationen mer stresstålig. Diskutera potentiella scenarion gemensamt, fördela roller och öva praktiskt – Om ni önskar hjälp med utbildning eller övning så hjälper någon av våra kunniga instruktörer er gärna. 

  3 – Lär dig krisens olika faser

  Ett annat tips för effektiv stresshantering är att skapa en förståelse om krisens olika faser. Genom att kunna särskilja mellan den inledande chockfasen, reaktions- och bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen så kan du som ledare möta varje enskild individ med rätt åtgärder.

  4 – Agera lugnt och förtroendeingivande

  Vid en kris vänder sig människor till personer som utstrålar ett lugn och förtroende. Därför är det viktigt att som ledare behålla lugnet när det stormar, kommunicera sansat och sprida trygg energi. En stressad ledare kommer att skapa en stressad grupp.

  5 – Kommunicera, kommunicera, kommunicera!

  Vikten av kommunikation med den drabbade gruppen får inte underskattas, det är därför ett ovärderligt tips för en effektiv krishantering. Information skapar trygghet, förståelse och minskar oro. I en krissituation finns ett stort värde i att kommunicera även när ingenting nytt framkommit. Det gör det lättare för samtliga berörda att fokusera på sin egen del i krishanteringen.

  Du får mycket mer än bara tips på Safe@Works utbildning i Krishantering & Ledarskap. 

  Känner du dig fortfarande osäker på hur du ska agera? Lugn, vi guidar er rätt. Safe@Works utbildningar går bortom bara tips för stresshantering & krishantering/ledarskap. Kurserna skräddarsys efter era förutsättningar och diskussioner, övningar & teori kombineras välavvägt för bästa resultat. Vi ger er verktygen för att hantera olyckor och kriser genom förebyggande arbete, handlingsplaner och nya rutiner. 

  Detta berörs bland annat under kursen:

  • Vad är en ledare? Hur blir man en bra ledare?
  • Vad är feedback och hur ger man den?
  • Debriefing / Defusing- Hur gör vi?
  • Hände, kände, lärde! Förståelse för våra komfortzoner, grundläggande information om vedertagen forskning såsom FIRO och Maslows behovstrappa m.m.

  Läs mer om våra utbildningar inom Organisatorisk & Social arbetsmiljö