• Trafiksäkerhetspolicy

Produktinformation

 • Mallar för skapande av Trafiksäkerhetspolicy
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Tillgängliga språk: Svenska & engelska
 • Pris: Ingår vid köp av utbildning eller Riskanalys
 • Skapa en trafiksäkerhetspolicy

  Ett av de enklaste sätten för att både arbetstagare och arbetsgivare ska veta vad som förväntas av dom för att säkerställa en säker arbetsmiljö i trafiken är att det framgår i en trafiksäkerhetspolicy.

  Trafiksäkerhetspolicyn baseras på företagets riskanalys och ska ange både hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, samt vilka krav som ställs på den personal som kör i tjänsten.

  Policyn kan vara en del i den övriga arbetsmiljöpolicyn men rekommenderas att vara fristående för att vara tydlig och lätt att förstå. Arbetsmiljöverket ställer som krav att det inte bara ska finnas en policy, det är också arbetsgivarens ansvar för att arbetstagarna har den kunskap, information och motivation som krävs för att följa policyn. Detta gäller både om företaget har anställda eller inhyrd personal.

  Policyn eller tillhörande bilaga bör även reglera vilka fordon som används vid körning i tjänst med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.

  Mallar för att skapa en trafiksäkerhetspolicy till företaget ingår alltid vid köp av någon av våra utbildningar. Materialet och konsultering för skapande av trafiksäkerhetspolicyn kan också köpas separat, vi rekommenderar att ni i förväg genomför en riskanalys.

  Arbetsmiljöverkets riktlinjer till det systematiska arbetsmiljöarbetet för tjänstebilsförare

  1. Riskidentifiering/Riskbedömning
  2. Trafiksäkerhetspolicy
  3. Åtgärder och handlingsplan
  4. Uppföljning

  Kontakta oss
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen: ”Trevligt bemötande från er sida, smidig bokning.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inga synpunkter”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag med liknande utbildningsbehov? ”Ja”
  Berätta gärna varför: ”Alltid skönare att få ut utbildningen till arbetsplatsen, betyget på utbildningen från de som gått den var högt och det är viktigt.”

  • Caroline Andersson

  • KMA-samordnare
 • Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. ”Enkel, trevlig och professionell.”
  Vad kan vi ändra för att göra din upplevelse hos oss bättre? ”Inte mycket. Allt fungerade perfekt.”
  Hur troligt är det att du skulle välja Safe@Work vid liknande utbildning i framtiden? ”Mycket troligt”
  Skulle du rekommendera Safe@Work till andra företag? ”Ja”

  • Kristian Bergqvist

  • Produktchef
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB