• Trafiksäkerhetspolicy

Produktinformation

 • Mallar för skapande av Trafiksäkerhetspolicy
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Pris: Ingår vid köp av utbildning eller Riskanalys
 • Trafiksäkerhetspolicy för tjänstebilsförare

  Ett av de enklaste sätten för att både arbetstagare och arbetsgivare ska veta vad som förväntas av dom för att säkerställa en säker arbetsmiljö i trafiken är att det framgår i en trafiksäkerhetspolicy.

  Trafiksäkerhetspolicyn baseras på företagets riskanalys och ska ange både hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, samt vilka krav som ställs på den personal som kör i tjänsten.

  Policyn kan vara en del i den övriga arbetsmiljöpolicyn men rekommenderas att vara fristående för att vara tydlig och lätt att förstå. Arbetsmiljöverket ställer som krav att det inte bara ska finnas en policy, det är också arbetsgivarens ansvar för att arbetstagarna har den kunskap, information och motivation som krävs för att följa policyn. Detta gäller både om företaget har anställda eller inhyrd personal.

  Policyn eller tillhörande bilaga bör även reglera vilka fordon som används vid körning i tjänst med hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.

  Mallar för att skapa en trafiksäkerhetspolicy till företaget ingår alltid vid köp av någon av våra utbildningar. Materialet och konsultering för skapande av trafiksäkerhetspolicyn kan också köpas separat, vi rekommenderar att ni i förväg genomför en riskanalys.

  Arbetsmiljöverkets riktlinjer till det systematiska arbetsmiljöarbetet för tjänstebilsförare

  1. Riskidentifiering/Riskbedömning
  2. Trafiksäkerhetspolicy
  3. Åtgärder och handlingsplan
  4. Uppföljning

  Kontakta oss
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten