• Vad är en bra arbetsmiljö?

  29 Mars 2019
 • Vad är en bra arbetsmiljö
 • Vad är en bra arbetsmiljö? Svaret skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. Oavsett arbetsuppdrag så är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete ett måste för att skapa en bra arbetsmiljö som uppfyller kraven på en god ergonomi.

  Kontorsanställd, lagerarbetare eller lastbilschaufför – Oavsett om yrket är monotont och stillasittande eller består av tunga lyft så finns det risker och belastningar som den anställde utsätts för. Att prioritera en god arbetsplatsergonomi är en förutsättning för att man ska orka med sitt arbete under lång tid och kunna prestera bra på arbetet.

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter i belastningsergonomi

  Vad är en bra arbetsmiljö? Arbetsmiljöverket har tagit fram ett antal krav som måste uppfyllas för att arbetsplatsens ergonomi ska betraktas som bra. Faktorer som exempelvis studeras är vanliga arbetsställningar, arbetsrörelser, arbetsmaterial, krävande lyft, hjälpmedel och underlag.

  Förekommer låsta eller obekväma arbetsställningar eller arbetsrörelser? Är arbetsplats och arbetsutrustning inställda och utformade för arbetstagaren?  Finns det möjlighet att växla till sittande, då arbetet innebär långvarigt stående eller gående? Finns det tillgång till hjälpmedel för rullande hantering (vagn, kärra) istället för att bära bördor? Detta är exempel på några frågor som arbetsgivaren måste förhålla sig till.

  Safe@Works utbildning i arbetsplatsergonomi ger vägledning

  Safe@Work erbjuder skräddarsydda utbildningar i arbetsplatsergonomi, både på plats hos kunden (i hela Sverige) och inom kort som onlineutbildning via vår e-learningplattform. Med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi anpassas kursens innehåll utifrån er organisation och förutsättningar. 

  Under 2-3 timmar presenterar vi relevant statistik och lär ut förebyggande övningar och minnesregler. Med fokus på att öka det totala välmåendet blir alla på arbetsplatsen medvetna om hur just deras kropp belastas under ett arbetspass och vilka åtgärder som krävs för att dämpa negativa effekter. Ofta handlar det om att etablera nya säkra arbetsrutiner.

  Vad är en bra arbetsmiljö? – effekter av god arbetsplatsergonomi:

  • Ökad produktivitet.
  • Högre kvalité på utfört arbete.
  • Ökat allmänt välmående på arbetsplatsen.
  • Minskad sjukfrånvaro.
  • Färre långvariga och kostsamma sjukskrivningar.

  Vad är en bra arbetsmiljö? Läs mer om vår utbildning i arbetsplatsergonomi.

  Läs mer om e-learning i ergonomi.