• Vilket ansvar har arbetsgivaren för trafiksäkerheten?

  24 September 2018
 • Vilket ansvar har arbetsgivaren
 • Vägtrafiken är den farligaste arbetsmiljön – Vem bär ansvaret för trafiksäkerheten?

  Med vägtrafiken som arbetsmiljö har man ett extra stort ansvar. Inte bara för sin egen och kollegornas säkerhet, men också för alla andra som vistas i trafiken. När man arbetar som taxiförare, budbilschaufför, säljare, tekniker, hemtjänstpersonal eller något av alla andra yrken som kör bil i tjänsten är man konstant utsatt för risker i trafiken, det är också en arbetsmiljö där ett misstag eller felaktigt beslut snabbt kan kosta liv. Ibland kan misstaget göras av dig, ibland av någon annan trafikant. Oavsett så riskerar du att ta del av konsekvenserna.

  På vem ligger då ansvaret att säkra trafiken som arbetsmiljö för att undvika olyckorna?

  Yrkesförarnas och företagens ansvar för trafiksäkerheten

  Ytterst ligger såklart ansvaret på den som kör bilen att göra det på ett säkert sätt. Som yrkesförare förväntas du dessutom att föregå med ett gott exempel, inte minst eftersom du företräder företaget och dess varumärke när du sitter bakom ratten. Men också för att du förväntas ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att köra extra säkert.

  Att du har den kunskap erfarenhet som krävs, det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa. Det räcker inte med att köpa säkra bilar och kräva att förarna ska följa lagen, det måste också förmedlas rätt kunskap och riskmedvetenhet för att förebygga riskerna så långt det någonsin är möjligt.

  Så här säger Arbetsmiljöverket: ”Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den delen av arbetsmiljön som trafiken utgör. Denne ska bl.a. undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för att någon kan komma att råka illa ut och utifrån riskbedömningen vidta åtgärder med mål att förebygga så långt det någonsin är möjligt. Arbetsgivaren ska bl.a. också se till att du har tillräckliga kunskaper om riskerna i trafiken. Att ha ett giltigt körkort räcker inte.

  Med andra ord så har arbetsgivaren ett mycket långtgående ansvar för att minimera risken för olyckor eller ohälsa i trafiken. Att låta företagets förare genomföra en trafiksäkerhetsutbildning är ett nödvändigt steg för att nå en säker arbetsmiljö och man kan också vända på det och fråga sig vilka vinster företaget har att hämta genom att ta ansvar för trafiksäkerheten och utbilda sina förare…

  Få en enkel hantering av arbetsmiljöarbetet med marknadens bästa utbildningar och färdiga uppföljningsverktyg Fyll i kontaktformulär / Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu