• Hur många dör i trafiken & Hur når vi nollvisionen?

  12 September 2018
 • Hur många dör i trafiken och hur når vi nollvisionen
 • Nollvisionen – Kommer vi nå dit?

  Nollvisionen, visionen om att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Kommer vi någonsin att nå dit? Kanske, men troligen inte om vi fortsätter som nu.

  Antalet omkomna ökar – När sker dom flesta dödsolyckorna i trafiken? 

  Över 1000 personer har de senaste 4 åren omkommit i vägtrafiken. Torr vägbana, dagtid, soligt väder, medelålders person och vanlig bil som fordon. Alla fem faktorerna borde bidra till säkra förhållanden och innebära få allvarliga olyckor, ändå är dom alla överrepresenterade i statistiken över omkomna i trafiken. Varför?

  2010: 266 dödade i trafikolyckor
  2014: 270 dödade i trafikolyckor
  2018: 325 dödade i trafikolyckor

  Riskmedvetenheten försämras

  I takt med att vi köper allt säkrare bilar och kör på allt säkrare vägar så tenderar vi tyvärr till att ta allt större risker. Vår upplevda säkerhet ökar i snabbare takt än vad den verkliga säkerheten gör och vi måste påminnas då och då om riskerna.

  Ju större den upplevda säkerheten är – Ju mer riskbenägna blir vi.

  Tänk dig själv hur din riskmedvetenhet och hastighet påverkas om det är strålande sol och torr asfalt mot om du kör i snöoväder med isig körbana. Tack vare dom tydliga varningssignalerna på vintern med snö och halka blir vi mer riskmedvetna och sänker hastigheten. Och tvärtom så bidrar sommarvägarnas brist på varningssignaler till en minskad riskmedvetenhet och därmed en ökad hastighet. Det här är en av anledningarna till att det är på sommaren som de flesta allvarliga olyckorna sker.

  • Fint väder och bra väglag = Högre hastighet och fler oskyddade trafikanter = Fler olyckor med ödesdigra konsekvenser.
  • Dåligt väder och dåligt väglag = Fler olyckor men i lägre hastighet = Färre allvarliga personskador och dödsfall.

  Riskmedvetenheten måste öka – Först då kan vi minska risktagandet och dom allvarliga olyckorna

  Säkra bilar och säkra vägar räddar liv, där ska vi fortsätta utveckla. Men vi får inte glömma bort förarens roll, förarna måste också utvecklas och kunskap repeteras.

  När det pratas om trafiksäkerhet i Sverige fastnar vi ofta vid resonemanget att människor alltid kommer att göra misstag och därför hamnar fokus nästan uteslutande på att göra vägar och vägområden säkrare. Men åter igen, vi får inte glömma bort förarens roll. Vi får heller inte blanda ihop misstag och medvetna val. Att köra för snabbt, hålla för kort avstånd, eller använda telefonen när vi kör är alla medvetna val som ökar konsekvenserna vid ett misstag. Medvetna val som hade kunnat undvikas om förarna hade varit mer riskmedvetna. Medvetna val som hade kunnat undvikas om förarna hade haft rätt kunskap.

  Bildförklaring: 90km/h motsvarar ett fall från 10:e våningen. 70km/h från 6:e våningen. 50km/h från 3:e våningen. 30km/h från 1 våningen. Bilden visar också ett exempel på stoppsträcka vid olika hastighet indelat i reaktionssträcka + bromssträcka. Där det gula börjar är hastigheten halverad.

  Hur når vi en ökad riskmedvetenhet och nollvisionen i trafiken?

  Med övningar och diskussioner som tydliggör både förarens och bilens begränsningar såväl som möjligheter har vi med stor framgång nått fram till våra kursdeltagare. Vi jobbar aktivt för att deltagarna ska undvika en övertro på sin och bilens förmåga samtidigt som vi skapar en trygghet i att våga agera snabbt och korrekt för undvika en trafikolycka. 94% av våra kursdeltagare uppger att dom kommer att förändra sitt säkerhetstänk efter utbildningen.

  Läs gärna mer om vår pedagogik och hur vi kan hjälpa ditt företag till en ökad säkerhet genom våra upplevelsebaserade trafiksäkerhetsutbildningar

  Finns det något positivt?

  Absolut! Nu när vi har gjort en korrekt riskanlys kan vi börja åtgärda riskerna genom att se till att alla som vistas på våra svenska vägar har rätt kunskap för att göra säkra val. Läs mer om Safe@Works trafiksäkerhetsutbildning 

  Vi går nu också mot en kallare, regnigare & snöigare period, ur trafiksäkerhetssynpunkt är det positivt! Det innebär en period av minskad dödlighet i trafiken och färre allvarligt skadade. Men, kom ihåg att det bygger på att vi fortfarande är medvetna om riskerna och fortsätter köra försiktigt. Läs mer om vidareutbildning i halkkörning. (Nyhetsartikeln kommer inom kort, under tiden kan du kontakta oss på  08-622 57 00  eller info@safeatwork.nu  för att få ett kostnadsfritt förslag på hur er utbildning skulle kunna se ut) 

  Tack för din tid! Vill du själv vara med och diskutera trafiksäkerhet så får du gärna gå med i den nystartade Linked In gruppen – Trafiksäkerhet i Sverige