• SafeAtWork i Bryssel hos det europeiska transportsäkerhetsrådet

  25 Oktober 2017
 • SafeAtWork hos europeiska trafiksäkerhetsrådet
 • Safe@Work medverkar när det Europeiska Transportsäkerhetsrådet delar ut PRAISE-award

  För att både bidra och lära från det internationella trafiksäkerhetsarbetet är Safe@Work medverkande på många olika sätt. Ett av dom är genom det europeiska trafiksäkerhetsrådet (ETSC). ETSC verkar bland annat för att öka trafiksäkerheten för de som utför arbetsrelaterad körning. Med arbetsrelaterad körning inom EU innefattas inte bara yrkesförare som taxi- eller budbilschaufförer. Det läggs även stor vikt på de som har bilkörning som en bisyssla till deras vanliga arbetsuppgifter, eller som pendlar i bil till arbetsplatser.

  ETSC – European Transport Safety Council

  Praise – Prestigefyllt pris till de främsta företagen inom trafiksäkerhetsfrämjande arbete

  Under konferensen anordnad av det europeiska transportsäkerhetsrådet har priser delats ut till några av de företag som gjort störst framsteg för att säkra upp arbetsmiljön. Gemensamt för alla nominerade är att dom har gjort en noggrann riskbedömning och sedan följt upp med en skräddarsydd utbildningsinsats. Dom regelbundna uppföljningarna har för alla företag visat en stor ekonomisk besparing såväl som hälsovinst.

  Slutsatser från Europeiska transportsäkerhetsrådets PRAISE-konferens:

  Ganska snabbt förstärks intrycket av att övriga Europa har kommit ikapp och i flera fall gått om Sverige när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Inte minst när det kommer till arbetsrelaterad bilkörning där Sverige och Arbetsmiljöverket tappar mark snabbt.

  Som kravställare och lagstiftare måste inställningen till trafiken som arbetsmiljö skärpas och kraven höjas. En gemensam syn bland flertalet deltagare på PRAISE-konferensen är att man i Sverige av-personifierar trafiksäkerhetsarbetet för mycket. Därmed flyttas fokus ifrån föraransvaret. Det är dags att vi i Sverige börjar blicka mot andra länder som lyckas bättre i sitt arbete mot nollvisionen.

  Sverige tappar mark i det internationella trafiksäkerhetsarbetet

  Ska vi hålla jämn takt med omvärlden och ta tillbaka stafettpinnen måste vi snabbt ändra inriktning och förstärka det förebyggande arbetet genom att utbilda våra svenska förare. Arbetsmiljöverket måste ställa tydligare krav för vad som gäller i det systematiska arbetsmiljöarbetet för minimera riskerna i Sveriges farligaste arbetsmiljö.

  Läs gärna mer om hur Safe@Work underlättar för företag att förbättra deras säkerhet och arbetsmiljö i trafiken: Trafiksäkerhetsutbildning för företag & Arbetsgivaren för trafiksäkerheten

  Eller läs mer om ETSCs initiativ PRAISE

  Fyll i kontaktformulär / Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu