• Trafiksäkerhetsutbildning för företag – SafeAtWork

  2 Oktober 2018
 • Halkkörning
 • Trafiksäkerhetsutbildning för företag – Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Umeå

  Genomför samma förarutbildning som Polis, ambulans, tullverk & kriminalvård, men anpassad efter era förutsättningar och vardag. Vi hjälper ditt företag till en ökad säkerhet genom trafiksäkerhetsutbildning skräddarsydd för er och levererad med högsta kvalitet. På godkända trafiksäkerhetsanläggningar som Stockholms Trafiksäkerhetscenter, Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg eller Bulltoftabanan i Malmö kan vi garantera en utbildning av högsta kvalitet med er nöjdhet i fokus.

  Trafiksäkerhetsutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Umeå  – Safe@Work 
  Avancerad förarutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro & Umeå – Safe@Work

  Välj rätt trafiksäkerhetsutbildning och minimera risken för ohälsa och olycksfall i trafiken.

  Antalet omkomna i trafiken ökar. Antalet omkomna som färdats i personbil är nu uppe på den högsta nivån sen 2009 och står för över 60% av alla omkomna (Jan-jul 2018). Många av dom som omkommer i trafikolyckor gör det dessutom under arbetstid eller på väg till och från arbetet. Att låta företagets förare genomföra en trafiksäkerhetsutbildning är ett nödvändigt steg för att nå en säker arbetsmiljö. Men hur vet ni att utbildningen verkligen ger önskad effekt? Forskning visar att en felaktigt inriktad förarutbildning till och med riskerar att skapa ett större risktagande och en ökad olycksrisk bland företagets förare. – Välj en seriös aktör som baserar sin utbildning på forskningsresultat och internationella samarbeten.

  På bland annat Stockholms Trafiksäkerhetscenter, Gillinge erbjuder Safe@Work företag, myndigheter & andra organisationer en trafiksäkerhetsutbildning med syfte att öka riskmedvetenheten och förarnas säkerhet. Vår trafiksäkerhetsutbildning är framtagen i samråd med myndigheter och internationell forskning för att säkerställa rätt inriktning och resultat. Förarutbildningen genomförs av Safe@Work på Gillingebanans specialanpassade banor och med ett skräddarsytt upplägg för varje utbildningsdag. På så sätt vågar vi lova att ni får den bästa förarutbildningen för era bilförare oavsett om det rör sig om hemtjänstpersonal, säljare, tekniker eller någon annan yrkesgrupp som kör bil i tjänsten.

  Vill du få ett kostnadsfritt förslag på hur ert utbildningsupplägg skulle kunna se ut?
  Ring oss på 08-622 57 00
  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Varför har vi valt att genomföra vår trafiksäkerhetsutbildning på Gillingebanan?

  Vid våra företagsanpassade trafiksäkerhetsutbildningar i Stockholm har vi valt att använda Stockholms Trafiksäkerhetscenter, Gillinge som utbildningsplats. Vi har gjort det valet för att anläggningen är säker, miljövänlig och ger oss möjlighet att skräddarsy er utbildning in i minsta detalj. Gillinge har också sedan starten varit en av vår närmsta samarbetspartners med många delade värderingar och synsätt. Vi har sedan 2008 både som konsulter och senare under varumärket Safe@Work levererat många av Gillinges trafiksäkerhetsutbildningar åt företag och myndigheter och Safe@Work har sitt kontor på Gillingebanan.

  Safe@Work – Rikstäckande utbildare inom trafiksäkerhet.

  • Vi kan även erbjuda samma kompletta trafiksäkerhetsutbildning för företag i
   • Göteborg på Stora Holm
   • Malmö på Bulltoftabanan
   • Örebro på Ytongbanan
   • Umeå på Hörnefors trafiksäkerhetscenter

  Jag vill läsa mer om vad en trafiksäkerhetsutbildning kan innehålla och hur Safe@Work jobbar för att skapa långsiktiga förändringar i riskmedvetenhet. 

  Jag vill läsa mer om arbetsgivarens ansvar för trafiken som arbetsmiljö 

  Jag har läst tillräckligt och vill få ett kostnadsfritt utbildningsförslag: Fyll i kontaktformulär / Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu

  Tack för din tid! Med vänliga hälsingar Safe@Work