• Statistik över trafikolyckor i Sverige – så troligt är det att du drabbas

  21 Januari 2019
 • Statistik över trafikolyckor i Sverige
 • 2017 beskrevs som ett framgångsår. Inte sedan 40-talet hade ett mindre antal människor omkommit på svenska vägar – 253 stycken. Statistik över trafikolyckor i Sverige 2018 visar dock att resan mot Nollvisionen är svår att upprätthålla.

  Förra året var ett svart trafikår. Statistik över trafikolyckor i Sverige från Transportstyrelsen visar att 325 personer omkom i trafiken under 2018. Av dessa bestod 209 av så kallade skyddade trafikanter, som exempelvis färdas i bil och lastbil, medan 116 oskyddade trafikanter (motorcyklister, mopedister, cyklister, gångare, skoterförare osv.) omkom. Månaderna juli, november och december var särskilt drabbade av dödsolyckor.

  Män överrepresenterade i statistiken

  Statistiken över trafikolyckor i Sverige 2018 är entydig – män är överrepresenterade när det kommer till polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång och även trafikolyckor där de inblandade skadats svårt eller lindrigt. Av 325 dödade var 253 män och 72 kvinnor. 

  Antal personskadeolyckor lågt 2017

  Men långt ifrån alla trafikolyckor har lyckligtvis dödlig utgång. Av sammanlagt 14849 personskadeolyckor år 2017 blev utgången i 1866 av fallen en svår personskada, medan 12750 fick en lindrig personskada. Jämfört över en 20-årsperiod av statistik av trafikolyckor i Sverige är den sammanlagda siffran från 2017 låg.  

  Varför sker trafikolyckor?

  Anledningarna är förstås varierande från fall till fall, men tre huvudorsaker varför trafikolyckor sker har identifierats. Dels spelar den mänskliga faktorn in. Människor som begår misstag eller tar onödiga risker i trafiken är en vanlig anledning. Även osäkra vägar i form av exempelvis gamla smala landsvägar är en återkommande orsak. Vidare är osäkra fordon som inte är rustade för årstiden med rätt mönsterdjup livsfarliga.

  Trafiksäkerhetsutbildning från Safe@Work – undvik att drabbas

  Kör du mycket i tjänsten? Vill du göra dina anställda till säkrare förare? Safe@Work erbjuder både en praktisk och teoretisk trafiksäkerhetsutbildning för företag och tjänstebilsförare på flera platser runt om i landet. Under 4 fullspäckade timmar tar vi övningsbanan i besiktning och instruerar hur kursdeltagarna kan undvika trafikolyckor. Vi fördjupar oss i bilens säkerhetssystem, övar halkkörning på halkbana och reflekterar över risker i trafiken.

  Läs mer vår trafiksäkerhetsutbildning för företag.

  Ta del av statistik över trafikolyckor i Sverige 2018 från Transportstyrelsen.