• SafeAtWork utvecklar samarbetet med Arbetsmiljöverket

  11 April 2018
 • SafeAtWork och Arbetsmiljöverket
 • Safe@work förstärker sitt samarbete med Arbetsmiljöverket

  I veckan möttes representanter från Safe@Work tillsammans med Arbetsmiljöverkets sakkunniga inom trafiksäkerhet för att diskutera hur man når de gemensamma målen med en nollvision mot allvarliga olyckor.

  Safe@Works säkerställer att alla sina utbildningar följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer

  För oss på Safe@Work fanns en viktig agenda för mötet. SafeAtWork vill säkerställa att alla våra utbildningar följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer och att vi har en gemensam vision som hjälper företag att minimera risker för ohälsa och olyckor. Men vi ville också tydligt markera vår oro mot att Sverige tappar i sitt trafiksäkerhetsarbete gentemot andra länder, framförallt när det gäller arbetsrelaterade olyckor i vägtrafik. Här har saknar svenska myndigheter tillförlitliga mätningar på hur många olyckor och skador som inträffar varje år. Arbetet med att förebygga dom arbetsrelaterade trafikolyckorna ligger därför efter stora delar av EU.

  Trafiksäkerhetsutbildning för företag

  Safe@Work och Arbetsmiljöverket har en gemensam vision

  Arbetsmiljöverkets vision är ”att alla vill och kan skapa en god arbetsmiljö”. Safe@Work jobbar dagligen för att underlätta för både näringsliv och myndigheter att nå dit.

  Sedan starten av SafeAtWork Sweden har vi alltid strävat efter att det ska vara enkelt för arbetsgivare att nå en säker arbetsplats. Därför har vi alltid jobbat innovativt för att hitta nya och smidiga lösningar för er som arbetsgivare. Däremot kommer vi alltid att fokusera på kvalitet och verklig förändring istället för att erbjuda billiga och ineffektiva lösningar. långsiktiga syftet alltid varit än viktigare och något vi aldrig kompromissat med.

  Därför ligger det i vårt intresse att jobba med full transparens mot myndigheter som Arbetsmiljöverket & Trafikverket. Vi strävar efter regelbunden kontakt och delar alltid med oss av utbildningsupplägg och innehåll till myndugheter. På så sätt kan vi säkerställa att alla strävar mot samma mål och du som arbetsgivare kan känna dig trygg med att du har valt rätt.

  Vi hjälper dig även med trafiksäkerhetspolicy enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer

  SafeAtWorks kursupplägg

  Alla Safe@Works utbildningar är utformade med en pedagogik för att skapa långsiktiga förändringar. Tillsammans med experter inom varje utbildningsområde, pedagogiska utbildningsupplägg och er som arbetsgivare når vi dit. 94% av våra utbildningsdeltagare uppger att deras säkerhetstänk är förändrat efter vår utbildning. 99,8% av alla tidigare kursdeltagare skulle rekommendera just vår utbildning efter att ha genomfört den.

  Vår pedagogik

  För att nå den kundnöjdhet och beteendeförändring så måste utbildningen hålla hög klass, levereras av kunniga instruktörer & innehålla verklighetsförankrad teori. Men kanske framförallt levereras med en pedagogik som verkligen når fram. Vi på Safe@Work jobbar alltid med skräddarsydda utbildningsupplägg anpassade efter dina anställdas verklighet. På så sätt når vi en bra verklighetsförankring och en förståelse olik något annat utbildningsföretag. Kanske är det därför som våra kunder återkommer gång efter gång.

  Internationellt arbete

  Sedan hösten 2017 har Safe@Work också jobbat på internationell nivå för att nå en ökad trafiksäkerhet. Både som medlem i European Road Safety Charter samt genom att vara en del av det Europeiska Transportsäkerhetsrådets PRAISE-konferens är vi med och påverkar i den mån vi kan. Läs gärna mer på:  Safe@Work medverkar hos det europeiska Transportsäkerhetsrådet

  Fyll i kontaktformulär / Ring oss på 08-622 57 00 /  Eller maila på info@safeatwork.nu