• Säkerhetsutbildning och ditt ansvar som arbetsgivare

  20 Augusti 2018
 • Säkerhetsutbildningar & Arbetsgivarens ansvar
 • Säkerhetsutbildningar

  Att skapa en säker arbetsplats är A och O, det är vi alla överens om. Långt ifrån alla arbetsgivare har dock kännedom om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. Att inte förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen genom exempelvis en säkerhetsutbildning kan få allvarliga konsekvenser.

  Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska känna till vilka riskfaktorer som existerar och hur man kan undvika att drabbas av dessa. Detta gäller såväl tung industri som stillasittande kontorslandskap.

  Vem har vilket ansvar?

  Förutom att känna till arbetsmiljölagens föreskrifter och arbetsmiljöregler så har arbetsgivaren ett ansvar att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Alla i personalen, oavsett nivå, ska veta vad som krävs av just dem i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det kan t.ex. ligga på en mellanchef att arrangera skyddsronder och att systematisera arbetsmiljöarbetet.

  Arbetsgivaren ska alltså göra allt i sin makt för att förebygga att arbetstagaren utsätts för fysisk eller psykisk fara. Personal som arbetar ensamma ska uppmärksammas om eventuella risker med sin arbetsroll. Vidare ska även arbetsgivaren vid behov bistå med lämpliga maskiner, redskap och utbildning.

  Undvik katastrofen med en säkerhetsutbildning

  Riskerna kan vara många och inte alltid iögonfallande. Har ni beredskap vid brand? Kan alla hjärt-lungräddning? Har arbetsplatsen förberett sig mot stress, krissituationer och konflikter? Är ergonomin på arbetsplatsen god? Har ni genomfört en trafiksäkerhetsutbildning? Har det gjorts en riskanalys nyligen som undersökt alla möjliga risker?

  Safe@Work erbjuder ett stort antal säkerhetsutbildningar med olika inriktningar. Säkerhetsutbildningar som ser till att er arbetsplats uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.