• Föreläsning i trafiksäkerhet

Kursinformation

 • Kursplatser: Hela Sverige - Utbildningen kan även levereras utomlands
 • Tidsåtgång: Ca. 2 timmar
 • Gruppstorlek: Kontakta oss för mer information
 • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav & riktlinjer
 • Tillgängliga språk: Svenska, engelska & spanska
 • Pris: Från 990 kr per person - Gruppris offereras
 • Föreläsning i trafiksäkerhet: Den snabbaste vägen till säkerhet

  I grunden handlar trafiksäkerhet om beteenden och attityder som är viktiga att känna till när arbetet ofta förläggs just i trafiken. Det innefattar bl.a. hur allt mer komplexa våra fordon blir, hur vår fysiska form påverkar oss som chaufförer och hur våra fordon beter sig i olika trafikmässiga sammanhang. Mycket av detta går att lära sig genom teoretiska utbildningstillfällen som förbereder er personal inför ett arbetspass på vägen.

  Safe at Work erbjuder utbildning i trafiksäkerhetsteori som gör era anställda till medvetna och kunniga förare redan innan de sätter sig bakom ratten. Våra utbildare i trafiksäkerhetsteori har lång erfarenhet av att på ett pedagogisk sätt göra kursdeltagarna införstådda med de risker som finns när arbetet sker i trafiken. Detta teoriblock syftar till att ge kursdeltagarna en ökad förståelsen för skyddsutrustningen inne i bilen. Andra vanliga inslag i kursen innefattar:

  • Risker i trafiken
  • Förebyggande åtgärder
  • Nollvisionen
  • Genomgång av trafiksäkerhetspolicy

  Utbildningen anpassas så att kurstillfället kan hållas antingen på plats hos er eller i Safe at Works anpassade lokaler. Som med många andra av våra utbildningen är det möjligt att kombinera denna Trafiksäkerhet teori med många av delar i vårt övriga utbud. Allt för att effektivisera era utbildningsdagar.

  Kontakta oss
 • För att möta krav på utbildningar och event som ligger i utkanten av vårt kompetensområde så är Safe@Work en mycket kompetent och kundorienterad samarbetspartner. Vi är mycket nöjda med samarbetet som både skapat nya kontakter och stärkt samarbetet med flera av våra viktigaste kunder.

  • Hans Löfgren

  • VD Stockholms Trafiksäkerhetscenter
 • Best Transport förmedlar mer än 3000 transporter per dag fördelade på våra 150 fordon. Vissa av uppdragen innebär att vi ska köra blåljus, dessa uppdrag utförs av våra larmbilschaufförer som har genomfört Safe@Works utryckningsutbildning. Best har valt att anlita Safe@Work som vi anser håller den utbildningsnivå som vi har som krav och som vi är väldigt nöjda med!

  • Fredrik Löwendahl

  • Åkeriansvarig på Best Transport
 • Jag ser Safe@Work som en kompetent och seriös anordnare av utbildning för yrkesförare. Speciellt inom det område som rör utryckningsförarutbildning. Innehållet i kurserna bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Kurserna omfattar teori och praktik i väl avvägda former.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten
 • Varför skulle du rekommendera Safe@Work till andra? – ”Hög service och stor lyhördhet. Mycket av det praktiska som var skönt att slippa rodda med själv, när upplägg och innehåll väl var klart. Och datum:) Bra arrangerat under kursdagen, smidigt och enkelt. Bara att delta. Bra ordnat med fika, mat etc. Inget som saknades. Mycket nöjd.”

  Beskriv gärna din upplevelse av utbildningsleveransen. – ”Enkelt, säkert och professionellt.”

  • Emma Rengbo

  • HSSE Coordinator Nordic
 • TOOLS Sverige AB har ca 200 förare på vägarna dagligen. I linje med vårt väl förankrade HMS-arbete (Hälsa-Miljö-Säkerhet), såg vi därför behovet av en gedigen förarutbildning för vår personal, som värnade om såväl säker som ekonomisk körning. Vi valde Safeatwork för att de håller en hög utbildningsnivå, med en bra avvägning mellan den teoretiska och praktiska delen. Utbildningen har tagits emot mycket väl av personalen.

  • Stefan Gustafsson

  • Kvalitets- och miljöansvarig Tools Sverige AB
 • Safe@Works övningar i färdigheter med fordon balanseras väl med insikt om risker som finns i hantering av fordon. Teoriblocken är väl fokuserade på yrkesgrupperna och deras speciella behov i arbetet. Teorin omfattar också insiktshöjande tankar om vägtrafikens besvärligheter och faror men också hur den enskilde föraren kan utnyttja kunskaperna och förebygga skaderisker.

  • Peter Nord

  • Tidigare utbildningsansvarig hos Polismyndigheten