• Utryckningskörning – Del 1 – Vem får köra med blåljus & när? Och vad får en utryckningsförare göra?

  20 Augusti 2019
 • Utryckningskörning - Del 1
 • Vilka regler gäller vid utryckningskörning? Vad får en utryckningsförare göra? Och vilka är det som får köra med blåljus och siren?

  Ett antal utvalda yrkesgrupper har fått unika möjligheter att göra undantag från delar av den trafiklagstiftning som annars gäller oss alla. De här undantagen får enbart tillämpas vid speciella situationer och ställer höga krav på både fordon och förare. Undantagen styrs i Trafikförordningens 11:e kapitel och körningen där undantagen tillämpas kallas i vardagligt tal för blåljuskörning eller utryckningskörning.

  En artikelserie om utryckningskörning & utryckningsförare – Del 1

  I den här artikelserien kommer vi bland mycket annat att berätta mer om vad utryckningskörning innebär, vem som får köra med blåljus och svara på vad en utryckningsförare får och inte får göra. Vi kommer också att få ta del av upplevelsen hos en nybliven utryckningsförare på väg mot en brand.

  Så vad innebär egentligen begreppet utryckningskörning?

  Kortfattat är utryckningskörning olika trafiksituationer där det är tillåtet, för särskilda yrkesgrupper, att med stöd av olika angelägenhetsgrader köra på ett sätt som lagen normalt inte tillåter. Men hur själva utryckningskörningen genomförs kan se ut på en mängd olika sätt och avgörs främst av 4 faktorer.

  • Vilken typ av situation som utryckningsföraren är på väg till.
  • Hur tidskritiskt det är för just honom eller henne att komma fram till platsen.
  • Hur trafiksituationen ser ut.
  • Förarens egen riskbedömning.

  Utryckningskörning är därför en komplex uppgift som ställer mycket höga krav på förarens kunskaper och förmåga att fatta avgörande beslut i stressade situationer. Ansvaret som vilar på föraren vid utryckningskörning är stort och någon att skylla på om det går fel finns inte. För att understödja besluten och för att i förväg skapa viss tydlighet över utryckningsförarens möjlighet till att ”bryta” mot trafikreglerna delas all utryckningskörning in i tre olika angelägenhetsgrader. Vi återkommer till dessa strax.

  Vad har en utryckningsförare för befogenheter? Och behöver en utryckningsförare aldrig följa trafikreglerna?

  I sin roll som utryckningsförare är den främsta uppgiften att framföra sitt fordon till angiven plats på ett sätt som främjar trafiksäkerhet och riskminimering. Om omständigheterna kräver har utryckningsföraren möjlighet att göra vissa undantag från ett antal trafikregler. Men undantagen får enbart tillämpas under förutsättning att körningen kan ske utan onödig risk samt att särskild försiktighet iakttas. Utryckningskörning behöver alltså inte innebära höga hastigheter med blåljus och sirener, även om föraren kan ha möjlighet till det.

  Eftersom det finns många olika yrkesgrupper som får köra blåljuskörning och deras uppdrag kan skilja sig markant, så är lagarna kring utryckningskörning olika för olika utryckningsförare. Men gemensamt för dom alla är att de endast får göra undantag från trafikreglerna eller kräva fri väg om omständigheterna kring dennes yrkesutövning kräver det.

  Så, vilka får köra med blåljus?

  Det är en vanlig missuppfattning att det bara är polis och räddningstjänst som får köra med blåljus och kräva fri väg. Men faktum är att det finns en hel del olika yrkesgrupper, även inom privata företag som har utryckningsfordon i sin verksamhet. Sedan starten 2016 har vi på Safe@Work utbildat ett hundratal utryckningsförare från tiotalet olika myndigheter och privata företag. Gemensamt för dom alla är att de har samhällsviktiga uppdrag som kan kräva att de tar sig fram snabbt.

  • Exempel på utryckningsförare:
  • Trafikledare
  • Räddningstjänst
  • Polis & Tullverk
  • Skyddsvakter
  • Tekniker av samhällsviktig utrustning
  • Veterinärer
  • Jourläkare
  • Kriminalvårdare
  • Sjöräddare
  • Organ- & sjukvårdstransporter.
  • M.fl

  I del 3 av artikelserien berättar vi mer om kraven som ställs på utryckningsförare och vad som krävs av dig för att få köra med blåljus.

  Vad styr vilka trafikregler en utryckningsförare behöver följa?

  Det är angelägenhetsgraden för uppdraget som styr vilka trafikregler utryckningsföraren får göra undantag från, samt när blåljus och siren får användas. Angelägenhetsgraderna delas in i 3 nivåer och ger föraren olika juridiska förutsättningar att ta hänsyn till. Vilken angelägenhetsgrad som är aktuell styrs i sin tur av situationen som utryckningsföraren är på väg till, samt dennes uppdrag på platsen.

  • Angelägenhetsgraderna är:
  • Tjänsteutövning
  • Brådskande tjänsteutövning
  • Trängande fall.
   • Angelägenhetsgraderna kan benämnas olika hos olika yrkesgrupper. Till exempel används benämningen Prio 1, 2 & 3. Men de avser fortfarande samma indelning och regelverk.

  I del 2 av artikelserien kan du läsa mer ingående om vad som gäller vid utryckningskörning enligt de olika angelägenhetsgraderna och hur de bestäms.

  Hur ska andra trafikanter agera när ett utryckningsfordon närmar sig?

  Oavsett om det gäller ett utryckningsfordon eller någon annan trafikant skall du alltid visa hänsyn och underlätta för dennes fortsatta färd. Men när det är ett utryckningsfordon som närmar sig är det extra viktigt att du snabbt skapar utrymme för en säker passering. Däremot är det inte tillåtet för dig att bryta mot några trafikregler. Agera lugnt, tydligt och skapa plats i den mån det är möjligt. Var uppmärksam på utryckningsförarens signaler och försök att släppa förbi utryckningsfordonet på ett säkert sätt.

  I del 4 av artikelserien får du ta del av hur en utryckningskörning och samspelet med andra trafikanter kan upplevas för den som sitter bakom ratten i ett utryckningsfordon.

  Om Safe@Work

  Safe@Work är en rikstäckande utbildningsarrangör med trafiksäkerhet och bilkörning som expertisområde. Genom åren har vi utbildat många olika yrkesgrupper i säker körning, både i Sverige och utomlands. Vi utbildar bland annat förare av utryckningsfordon, skalskyddade diplomatfordon, fångtransporter & förare av vanliga tjänstebilar.

  Safe@Works Utryckningsförarutbildning

  Safe@Work har samlat några av landets ledande experter inom utbildning och pedagogik för utryckningsförare, tillsammans har vi tagit fram flera kvalitetssäkrade utbildningar för både nya och befintliga utryckningsförare.

  Utbildningsutbudet för utryckningsförare sträcker sig från webbaserad grundutbildning/repetition till lärarledd utbildning med praktik både på trafikövningsplats och ute på väg. Vi har stor vana att skräddarsy utbildningsupplägg åt blåljusorganisationer och tar gärna fram ett förslag baserat på just era förutsättningar och befintliga utbildningsnivå.