• Utryckningskörning – Del 2 – Vilka regler får en utryckningsförare bryta mot & när får man köra med blåljus?

  30 Augusti 2019
 • Utryckningsförare del 2
 • Del 2 – Vad får en utryckningsförare göra? Och vilket ansvar har en utryckningsförare?

  Ett antal utvalda yrkesgrupper har fått unika möjligheter att göra undantag från delar av den trafiklagstiftning som annars gäller oss alla. De här undantagen får enbart tillämpas vid speciella situationer och ställer höga krav på både fordon och förare. Undantagen styrs i Trafikförordningens 11:e kapitel och körningen där undantagen tillämpas kallas i vardagligt tal för blåljuskörning eller utryckningskörning.

  En artikelserie om utryckningskörning & utryckningsförare

  I den här artikelserien kommer vi bland mycket annat att berätta mer om vad utryckningskörning innebär. Vem som får köra med blåljus och svara på vad en utryckningsförare får och inte får göra. Vi kommer också få tal del av upplevelsen hos en nybliven utryckningsförare på väg mot en brand.

  Förare av ett utryckningsfordon ställs inför en mycket komplex uppgift

  Under en utryckningskörning överskrids ofta både skyltade- och fordonets hastighetsbestämmelser. Normal trafikrytm bryts och undantag görs från hur vägarna normalt får användas. Detta skall dock alltid ske med särskild försiktighet och utan att påföra ytterligare risk. Varken personal i utryckningsfordonet, medtrafikanter eller andra som uppehåller sig på eller i anslutning till vägen får utsättas för risk. Körningen sker dessutom ofta till följd av en allvarlig händelse. Föraren kan under körningen behöva förbereda sig mentalt på att utföra en livsviktig insats vid ankomst. Det krävs alltså mycket mer från en förare av ett utryckningsfordon än en förare av ett vanligt fordon.

  I första delen av artikelserien kan du bland annat läsa om vilka yrkesgrupper som får ha utryckningsfordon och hur du som trafikant ska agera när ett utryckningsfordon kräver fri väg

  Angelägenhetsgrad: Tjänsteutövning

  Den här angelägenhetsgraden är mycket vanlig och används när situationen varken är livshotande eller någon annan tidskritisk fara finns. Körningen kan ske i vilket fordon som helst men föraren kan ändå göra flera undantag mot vanliga trafikregler. Föraren kan till exempel, om situationen kräver köra och parkera där andra inte får, som på en gångväg. Även om körningen sker i ett utryckningsfordon får blåljusanordning och siren inte användas vid denna angelägenhetsgrad.

  Angelägenhetsgrad: Brådskande tjänsteutövning

  Den här angelägenhetsgraden används när situationen är kritisk i tidshänseende. Körningen kan fortfarande ske i vilket fordon som helst trots att föraren nu bland annat får bryta mot hastighetsgränserna för att snabbt ta sig fram. Blåljus och siren får fortfarande ej användas även om det finns monterat på bilen.

  Angelägenhetsgrad: Trängande fall

  När en situation innebär allvarlig fara för person eller större egendomsskada har en förare av ett utryckningsfordon möjlighet att göra ännu större undantag från trafikreglerna. Denna angelägenhetsgrad kallas trängande fall och nu krävs det att föraren kör ett registrerat utryckningsfordon. Föraren får nu bryta mot många trafikregler förutsatt att särskild försiktighet iakttas. Blåljus och siren får användas men körningen kan också ske med larmanordningen avstängd.

  • För samtliga utryckningsförare och angelägenhetsgrader gäller följande:
  • Rätten att frångå trafikreglerna gäller enbart om omständigheterna kräver det.
  • Särskild försiktighet skall alltid iakttas.
  • Föraren skall alltid lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som av myndighet är förordnad att övervaka eller ge anvisningar för trafiken.
  • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna för varje förutsebart hinder.

  Det är bara att köra! Eller?

  En seglivad myt inom blåljuskollektivet är att man får bryta mot trafikreglerna lite som man vill när man påkallar fri väg. Man kan ofta få höra saker som ”På väg ut på insats finns inga tveksamheter”, ”Det är bara att köra, så länge det inte sker en olycka”, ”Du får köra som du vill, kör bara inte över din förmåga”. Detta skulle dock inte kunna vara längre från sanningen. Bra utryckningskörning kännetecknas snarare av de reflektioner och anpassningar chauffören gör för att så effektivt och säkert som möjligt ta sig från punkt A till B. Att köra fort utan hänsyn till ökade risker kan de flesta klara av. Men att snabbt och effektivt ta sig fram till sitt mål, utan ökad risk och hela tiden med särskild försiktighet är vad som krävs av en utryckningsförare.

  I del 4 av artikelserien får du ta del av hur en utryckningskörning kan upplevas för en ny och oerfaren utryckningsförare.

  Vilket ansvar har en utryckningsförare om en olycka skulle inträffa under en utryckning?

  Utöver det moraliska ansvaret ifall någon skadas i en olycka, samt att olyckan i sig kan innebära att den livräddande insatsen inte hinner fram i tid så har utryckningsförare ett långtgående juridiskt ansvar.

  I lagtexterna om straffansvar regleras skuldfrågan om en utryckningsförare har brustit i någon del vid en olycka. Föraren har alltid ansvaret för körningen och beslut tagna under färden. Ofta kan det vara någon på en sambandscentral som har tagit beslutet om vilken angelägenhetsgrad uppdraget inneburit. Men det är alltid föraren som bestämmer hur denne ska agera utifrån sin information. En förare kan aldrig delegera ansvaret till någon annan och fängelse finns med på straffskalan om utryckningsföraren brustit i sin bedömning.

  I del 3 av artikelserien berättar vi mer om kraven som ställs på utryckningsförare och vad som krävs av dig för att bli en.

  Om Safe@Work

  Safe@Work är en rikstäckande utbildningsarrangör med trafiksäkerhet och bilkörning som expertisområde. Genom åren har vi utbildat många olika yrkesgrupper i säker körning, både i Sverige och utomlands. Vi utbildar bland annat förare av utryckningsfordon, skalskyddade diplomatfordon, fångtransporter & förare av vanliga tjänstebilar.

  Safe@Works Utryckningsförarutbildning

  Safe@Work har samlat några av landets ledande experter inom utbildning och pedagogik för utryckningsförare, tillsammans har vi tagit fram flera kvalitetssäkrade utbildningar för både nya och befintliga utryckningsförare.

  Utbildningsutbudet för utryckningsförare sträcker sig från webbaserad grundutbildning/repetition till lärarledd utbildning med praktik både på trafikövningsplats och ute på väg. Vi har stor vana att skräddarsy utbildningsupplägg åt blåljusorganisationer och tar gärna fram ett förslag baserat på just era förutsättningar och befintliga utbildningsnivå.