• Utryckningskörning – Del 3 – Hur blir man en utryckningsförare & Vilka krav ställs på en förare av ett utryckningsfordon?

  10 September 2019
 • Hur blir man utryckningsförare?
 • Del 3 – Hur blir man utryckningsförare? & Vilka krav finns för att vara en utryckningsförare?

  Ett antal utvalda yrkesgrupper har fått unika möjligheter att göra undantag från delar av den trafiklagstiftning som annars gäller oss alla. De här undantagen får enbart tillämpas vid speciella situationer och ställer höga krav på både fordon och förare. Undantagen styrs i Trafikförordningens 11:e kapitel och körningen där undantagen tillämpas kallas i vardagligt tal för blåljuskörning eller utryckningskörning.

  En artikelserie om utryckningskörning & utryckningsförare – Del 3

  I den här artikelserien kommer vi bland mycket annat att berätta mer om vad utryckningskörning innebär, vem som får köra med blåljus och svara på vad en utryckningsförare får och inte får göra. Vi kommer också få tal del av upplevelsen hos en nybliven utryckningsförare på väg mot en brand.

  Del 3: Vad krävs för att bli utryckningsförare?

  Vi har i del 1 & del 2 tagit upp olika delar kring utryckningskörning, vem som får utöva den & hur den ska utföras. Den komplicerade lagstiftningen och det stora ansvaret vid utryckningskörning gör yrkesrollen både komplex och potentiellt farlig. Utryckningsförare fyller en mycket viktig samhällsfunktion och vi behöver därför ha blåljuspersonal på våra vägar. Men deras arbetsmiljö ska inte vara mer riskfylld än för någon annan. För att minimera riskerna vid utryckningskörning måste en utryckningsförare ges alla förutsättningar till en säker arbetsmiljö samt kunskaperna för att själv kunna skapa en säker trafikmiljö för övriga trafikanter.

  Att köra korrekt och säkert i akuta lägen kräver rätt kunskap och erfarenhet.

  Blåljusfordon möts generellt sett med stor respekt i trafiken, medtrafikanter visar ett stort förtroende för utryckningsförarens förmåga att framföra fordonet på ett effektivt och säkert sätt.

  I publikationen Grundläggande kompetensmål för utryckningschaufförer beskrev den tidigare myndigheten Vägverket vad som förväntades av en utryckningsförare genom följande fras ”Kännetecknande för goda utryckningsförare är att de inte bara kan manövrera sitt fordon bättre än normalförare utan också förstår, värdesätter och accepterar de värderingar som gäller för god, effektiv och säker utryckningskörning.” Frågan är om det finns någon anledning att tro att alla utryckningsförare idag lever upp till denna förväntan?

  Läs mer om utryckningskörning och vilka yrkesgrupper som får köra med blåljus i del 1 av artikelserien om utryckningskörning & utryckningsförare

  Vilken utbildning krävs för att bli utryckningsförare / Hur blir man utryckningsförare?

  Utbildningskraven på blåljusförare är otydliga, inkonsekventa och i många fall klart bristfälliga. Tvärtemot vad många tror så finns det inget speciellt förarbevis eller körkort för utryckningsförare. Det finns det för taxichaufförer, bussförare & lastbilschaufförer. Men inte för den yrkesgrupp med det överlägset största juridiska ansvaret och den mest komplexa uppgiften. Det finns heller inget kravställt utbildningsinnehåll för utryckningsförarutbildning från Trafikverket eller Transportstyrelsen.

  Läs mer om vilka regler en utryckningsförare måste förhålla sig till & vad föraren förväntas ha koll på vid en utryckningskörning. Del 2 av artikelserien om utryckningskörning & utryckningsförare tar upp detta och mycket mer.

  Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets krav på kompetens hos utryckningsförare

  Arbetsmiljöverket ställer däremot krav på arbetsgivaren att denne ska kartlägga och minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Och inte ens för den som kör ”vanlig” bil i tjänsten räcker det med ett körkort. (Läs mer om arbetsgivarens ansvar för trafiksäkerhet i tjänsten) Därför bör Arbetsmiljöverket också ställa tydliga krav på utbildning även för utryckningsförare. Men kunskapen gällande detta är tyvärr bristfällig även hos Arbetsmiljöverket. Vi hoppas därför att dom tillsammans med Trafikverket & Transportstyrelsen beslutar sig för att ta emot den utsträckta hand som vi och andra experter inom området erbjuder.

  Safe@Works Utryckningsförarutbildning

  Safe@Work har samlat några av landets ledande experter inom utbildning och pedagogik för utryckningsförare, tillsammans har vi tagit fram flera kvalitetssäkrade utbildningar för nya och befintliga utryckningsförare.

  Utbildningsutbudet sträcker sig från webbaserad grundutbildning/repetition till lärarledd utbildning med praktik både på trafikövningsplats och ute på väg. Vi har stor vana att skräddarsy utbildningsupplägg åt blåljusorganisationer och tar gärna fram ett förslag baserat på era förutsättningar och befintliga utbildningsnivå.

  Utbildningsinnehåll:

  Safe@Works utryckningsförarutbildningar bygger på de kriterier som dagens forskning och utbildning i speciella miljöer förespråkar. Utbildningarna är framtagna av våra instruktörer som har lång nationell och internationell erfarenhet inom området. Bland mycket annat finns erfarenheter som utbildningsansvarig hos den svenska polisen & hos internationella enheter. Utbildningsinnehållet i utryckningsförarutbildningen skräddarsys alltid efter era förutsättningar och specifika uppdrag. Vi har långtgående erfarenhet från att skräddarsy avancerad förarutbildning åt både privata aktörer och myndigheter. Nu ser vi fram emot att få hjälpa er till en säker arbetsmiljö.

  Läs mer om vår mest kompletta utryckningsförarutbildning och det övriga utbudet av trafiksäkerhetshöjande utbildningar.

  Alla måste få vara nya på jobbet utan att behöva riskera livet.

  Även en utryckningsförare är någon gång ny. I Sverige har vi begränsade möjligheter att öva utryckningskörning i verklig trafik, första gången bakom ratten när larmanordningen slås på kommer därför att vara en verklig händelse. I den fjärde och sista delen av artikelserien får vi ta del av upplevelsen som ny och oerfaren utryckningsförare på väg mot en tidskritisk situation.

  Del 4 i artikelserien om utryckningsförare och utryckningskörning: Första blåljuskörningen

  Om Safe@Work

  Safe@Work är en rikstäckande utbildningsarrangör med trafiksäkerhet och bilkörning som expertisområde. Genom åren har vi utbildat många olika yrkesgrupper i säker körning, både i Sverige och utomlands. Vi utbildar bland annat förare av utryckningsfordon, skalskyddade diplomatfordon, fångtransporter & förare av vanliga tjänstebilar.